Główna Polski krok po kroku A1

Polski krok po kroku A1

0 / 0
Jak bardzo podobała Ci się ta książka?
Jaka jest jakość pobranego pliku?
Pobierz książkę, aby ocenić jej jakość
Jaka jest jakość pobranych plików?
Издатель: Polish-courses
Год выпуска: 2010.
Язык курса: Польский
Количество страниц: 172
ISBN: 978-8393073108Podręcznik Polski krok po kroku przeznaczony jest do pracy z nauczycielem jak również do samodzielnej nauki, gdyż jest on zintegrowany z platformą e-polish.eu. Przy każdym ćwiczeniu w książce podano numer pozwalający na odnalezienie go w wersji online. Daje to możliwość sprawdzenia odpowiedzi do niego, przetłumaczenia słów i wyrażeń w rozbudowanym słowniku multimedialnym oraz zapoznania się z komentarzem gramatycznym w kilku językach.
Kategorie:
Język:
polish
Strony:
172
Plik:
DJVU, 12,67 MB
Ściągnij (djvu, 12,67 MB)

Możesz być zainteresowany Powered by Rec2Me

 

Najbardziej popularne frazy

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
Możesz zostawić recenzję książki i podzielić się swoimi doświadczeniami. Inni czytelnicy będą zainteresowani Twoją opinią na temat przeczytanych książek. Niezależnie od tego, czy książka ci się podoba, czy nie, jeśli powiesz im szczerze i szczegółowo, ludzie będą mogli znaleźć dla siebie nowe książki, które ich zainteresują.
PIERWSZY DZIEN W SZKOLE Lekcja 01 6 komunikacja powitania, pozegnania przedstawianie si§ stownictwo podstawowe zwroty gramatyka alfabet liczebniki 0-10 r tak, nie, prosz§, dzi$kuj$, przepraszam, nie rozumiem, nie wiem, prosz§ powtorzyc SEKRETARIAT - PREZENTACJA Sekretarka: Dzien dobry. Jestem Agnieszka Polanska. Studentka: Dzien dobry. Nazywam si§ Mami Takada. ^ Sekretarka: Bardzo mi milo. Studentka: Milo mi. Student: Czesc, jestem Tom, a ty? Studentka: Czesc, jestem Mami. \ Student: Milo mi. Studentka: Mnie rowniez. o ^ il0^'A2j Mito mi pana poznac. Mito mi pani^ poznac. Mito mi ci^ poznac. Mito mi. Dardzo mi mito. szesc download this book from e-polish.eu fl01All

101A3i ProszQ posfuchac i uzupefnic dialogi. Sekretarka: Studentka: Sekretarka: Studentka: □ Student: Studentka: Student: Studentka: Dzien dobry. Jestem Agnieszka Polanska. dobry	 si§ Mami Takada. Milo	 ProszQ uzupefnic dialogi. ^	'	sekretarka, Sekretarka:	Dzien	dobry.	Jestem	Agnieszka Polanska. Student:		 01 mi milo. Sekretarka:	Bardzo	mi	milo. Student:		 Czesc, a ty? Tom, Bardzo , ., jestem Mami. ... mi. .... milo. Ty i kolezanka. Student:		 Studentka:	Czesc, jestem Mami. Student:		 Studentka:	Bardzo mi milo. POWITANIA - POZEGNANIA O 101A5I e C/) N d N e 3' (/) N o siedem

B ALFABET To jest polski alfabet. Prosz? postuchac i powtórzyc. O a Adam « s« b bar c co 6 cma. bye d dom e Ewa g^s, si^ f film g grupa h herbata i imie I la k kolor, kto l lekcIa I latwo m mam n noc ñ kon o okno ó ósma, Kraków P pan r rozumiem s sens s snieg, cos t to u ulica w woda y syn,dobry z zebra z zle ze c cena s sens cz czas sz szansa ci ciemno si si^ 6 cma s snieg d dom n noc dz dzwon ni nic dz dzungla ñ kon drz drzwi z zebra dzi dzien z zona zi zima dz dzwig z zle h=ch herbata, chleh rz=z rzel COL, zona u=ó ulic a, ósma Cvj'vbzmA 1 O ProszQ powtórzyc. 101B2Í Cu)ic>zeme^ Q O Co mówi lektor? 1101B31 bye, dym, dziecko, jak, zakiet, ksi^zka, rower, Rzym, rzadko, szybko, silny, drzewo, drzee, fotografia, bank, restauracja, program, interesuj^cy, kino, teatr, plan, p; rojekt, komputer 8 a)	CzeJÍ6 b) c) X . CuJU^ZM 3 O Co mówi lektor? a) ( krzvwv grzyby ) l) zlmno clemno b) szesc czesc m) ze ze d) c) dzlewl^c dzlesl^C n) mtoda moda d) szybko sitko o) chata kata e) e) grzeczny grzeszny p) wódka tódka f) f) g) jeden prasowaC zaden pracowac r) s) sen kaseta syn gazeta g) h) cudy cudzy t) chart Zart i) tadny tatwy u) tom dom h) j) drugl dtugl w) prosz§ prosl§ k) maty mate y) Chlny slny osiem download this book from e-polish.eu

Jah i(j^ pani (pan) nazywa? Nazywam Takada. Mami Takada. na НМЛ’/ Jah pani (pan) ma na imi’i Jestem ^ond. James Bond. Mam na iml^ Nazywam si^ James. James Bond. ж	_ Си)1с^геш 1 О 101C2J ProszQ posfuchac i uzupefnic. KLASA PREZENTACJA Jah rn/^z na um,’? Jah si’ nazywa^z? 01 Nazywam ii’ Talhuda. Mami Tahada. Angela: Czesc, jestem Angela, a ty?	U01C1, Tom:	Mam na imi§ Tom. Bardzo mi milo. Angela:	Milo mi. Mami:	Czesc, jestem Mami Takada. Jak si§ nazywasz? Angela: Milo mi. Nazywam si§ Angela Brown. Mami:	Bardzo mi milo. Uwe:	Czesc, mam na imi§ Uwe. Tom:	Milo mi ci§ poznac, jestem Tom. Uwe:	Milo mi. О i e W СЛ N d N e 3' СЛ N О j 1 a Ф d) Ф N Ф 3 CuJlßzem 2 (joia) ProszQ uzupefnic. рак Nauczycielka: Angela: Nauczycielka: Angela: Nauczycielka: Angela: Dzien dobry . Nazywam si§ Iwona Stempek. 	nauczycielkq.	Proszg sig przedstawiC. Prze^ prze^ - ojej,	rozumiem! „Przedstawic sig” to znaczy: „Jak sig pani 	?”,	„Jak sig pan nazywa?” Prezentacja. Aaa, nazywam	 Angela	Brown. Proszg powt&rzyd: „przed-sta-wic sig” „przed-sta-wic sig” Uff! Skomplikowane! 7Д ^ dzi» Ja^ nüzywQm mlo Student:	dobry. Sekretarka: Dzien dobry	si§ nazywa? Student:	 si§	Uwe	Stein. Sekretarka: Bardzo milo. Student:	 mi. dziewi^c 9

01 D PRZERWA GDZIE JEST. ? tutaj tam tu t '- 	 r-r^ q NIE ROZUMIEM. У	W	Ш PROSZC POWTORZYC! I 101E1 ' О Prosz^ powtorzyc. Prosz^ przeliterowaC. Prosz^ przeczytaC. Prosz^ napisaC. О ri0lE2l Nie wiem. Nie rozumiem. Co to znaczy? Mam pytanie. Nauczycielka: Proszg przeliterowa£ swoje imi§ i nazwisko. Uwe:	Nie rozumiem. Prosz§ powtdrzyC. Nauczycielka: Prosz§ przeliterowac imi§ i nazwisko. Uwe:	Aha, rozumiem U-w-e S-t-e-i-n. Nauczycielka: Dzi§kuj§. Nauczycielka: Prosz§ powtdrzyC „szkola”. Angela:	Szkola. Nauczycielka: Dzi§kuj§, a teraz prosz§ przeliterowaC „szkola” Angela:	S-z-k-o-l-a. Nauczycielka: Prosz^ przeczytaC dialog i prosz§ napisaC cwiczenie. Tom:	Mam pytanie, co to znaczy „szkola”? Nauczycielka: „School”. Tom:	Dzi§kuj§ bardzo. Nauczycielka: Prosz§. Uwe:	Mam pytanie, jak si^ mdwi po polsku „tired”? Nauczycielka: „Zm§czony”. Uwe:	Jestem bardzo zm§czony. 10 dziesi^c download this book from e-polish.eu

CWuczeeúJSy 1 U0IE3J ProszQ dopasowaC, Cwuczeeñje 2 ^ Co pasuje? 101E4Í prosz§ powtórzyc prosz§ przeliterowac prosz^ przeczytac prosz^ napisac 1. Prosz§ przellterowac „dom”.	a.	Dzi§kuj§. 2. Prosz§ powtórzyc „dzl§kuj§”.	b.	Szkota. 3. Prosz§ powtórzyc „szkota”.	c.	Nie wiem. 4. Co to znaczy „dzl§kuj§”?	d.	„d-o-m” 5. Co to znaczy „dom”?	e.	Dom. 6. Prosz§ przeczytac „dom”^-—^	f. Thank you. 01 D LICZEBNIKI 101Ffi C(júÍAZcml O I ProszQ postuchac i uzupetniC. sledem dzlesl^c szesc V jeden dwa zero trzy oslem pl§c dzlewl^c cztery O a	 o & o ©	 0 Szesc ©	 © CwUizadje 2 UIlF2j ProszQ uzupetniC ipotqczyC z cyfrq. j_d_n O	 wa I t_z_ si_d_m 	 o O 0 l e w C/) N d N e 3' (/) N o o N O O" 3 i sze CuJiazem 3 O [.MF3 J Co mówi lektor? dz_ewi§ o d esi§ tery i o o I p § o a) 0 b) c) d) e) f) g) h) zeo I r os em POWTORZENI^ CG DANE PERSONALNE

CZESC. SKAD JESTES! Lekcja 02 komunikacja stownictwo gramatyka Co stychac? Sk^d jestes? dane osobowe zaimki osobowe; koniugacja -m,-sz Gdzie mieszkasz? czasownik: bye; liczebniki 11-29 Г о- '(Л Ф (Л (Г “D (Л '(J '(Л ф N О Ф с (А с о ф а О) с (в "О co slychac? wszystko w porz^dku, wszystko dobrze, dlaczego, uczyc si§ polskiego pracowac, mój chtopak, moja dziewczyna, moje hobby, chciec, bezokolicznik ^	 1 Dzien dobry Nazywam b\q Tom Peterson ^ DANE PERSONALNE Tom Peterson 12 Ж Student: 	dobry. / О V U02A1 j Sekretarka: Dzien	, jak si§ pan ProszQ posfuchac i uzupetnic. nazywa? Angela Brown Student: Nazywam si§ Tom Peterson. Dzien dobry. Jak ....s!.§.	 Sekretarka: 	pan jest? Sekretarka: Student: Przepraszam, prosz§	 pani	? Sekretarka: 	pan jest? Studentka: Nie	 Student: Jestem z	 Sekretarka: 	i nazwisko. Sekretarka: 	pan	 Studentka: Aha,	Angela Brown. w Krakowie? Sekretarka: Skqd pani	? Student: Nie rozumiem. Studentka: 	, n'ie rozum'i^'m. Sekretarka: 	w Krakowie. Sekretarka: Z Anglii? Z Francji? Z Niemiec? Student: Aaa, rozumiem	 Studentka: 	z Anglii. Urz^dnicza	, Sekretarka: 	pani mieszka mieszkanie numer	 	Krakowie? Sekretarka: Tak, Urz§dnicza 10	 Studentka: Adres? Student: Przez? Sekretarka: Tak, tak. Adres w	 Sekretarka: Tak, 10 przez 3 to znaczy: Studentka: Krakow,	Dluga 3. dom numer 10, mieszkanie 3. Sekretarka: Tak, w porzqdku	 Student: Aha, dzi§kuj§. Angela Brown z Anglii, Sekretarka: Prosz§. intensywny	j§zyka polskiego. To jest pani	 studenta, segregator i	 Studentka: Dzi§kuj§	Do widzenia. Sekretarka: 	bardzo. Do widzenia. Зс/г, ^ С • ^rakói, - о _ dwanascie ‘‘-mail: download thi s book from e-polish.eu

Ю CO StYCHAC? Со и ciebie? Dzi<gkuj(g, ij wszystko dobrze. Dzi^/ayi^, wszyiHay iwietidje. / wszysOao dobrze. / wSzysOao w ptovzqfdhi. Nic nowejo. Po itaveMu,. A u ciebie? A u pana? A u pani? Tom:	Czesc, co slychac? Uwe:	Czesc. Dzi§kuj§, wszystko dobrze, a ty? Nauczycielka: Nie „a ty?”, ale „a u ciebie?” Prosz§ powtorzyc. Uwe:	Dzi§kuj§, wszystko dobrze, a u ciebie? Tom:	Dzi§kuj§, wszystko w porzqdku. Nauczycielka: Angela i Uwe. Prosz§ teraz dialog oficjalny. Uwe:	Dzien dobry. Co u pani slychac? Angela:	Dzien dobry. Dzi§kuj§, wszystko swietnie, aupana? Uwe:	Dzi§kuj§, w porzqdku. Tom:	Czesc, co u ciebie? Mami: Czesc. Nic nowego. Cwiczerne 1 Ci02!?) Transformacja: oficjalnie k nieoficjalnie „Vzi&K dobiLij''k„Cze.sc” >|L Mami: Dzien dobry. Co и pana slychac? Uwe:	Dzien	dobry. Dzi§kuj§, wszystko dobrze, a u pani? Mami: Dzi§kuj§, w porzqdku. Mami: .. Uwe:	.. Mami: ProszQ uzupefnic. a) c z esc , M02B31 b) c s yc ^aC c) ws ys po qd u d) o u	ci b ^e e) n ^c	n__w__g	 f) dz j szy ^o sw et i О N (D СЛ' s Q_ e СЛ t Ф cn> ■o о о < О 3" S) о« ■о g) o st re trzynascie 3

ra GDZIE ONA JEST? o- 'W (D w “D '(J 'W N a (0 « c o N "U O ProszQ uzupetniC, I. poj. (ja) (ty) I. mn. (my) _ (wy) oni one jestescie vj jestemj jesteSmy~^ jest ) jesteS J on + on j ona + ona on + ona k oni 1 ona + ono k one on + ono ■ ono + ono 1 k on k pan kona k pani k ono k dziecko pan + pan	k	panowie pani+ pani	k	panie pan+ pani	k	panstwo panowie + panie k panstwo Cooiazem /	'"2C1 jestem? jestes? jest? Uwe:	Mami, gdzie ty		? Mami: 	tutaj. Uwe:	A gdzie	Angela? Mami: Angela	tam. Tom:	Gdzie wy	? Mami: (my)	tutaj, a oni tam. Angela:	Gdzie	pani	Sylwia? Sekretarka: Nie wiem. Uwe: Gdzie	Angela	i Mami? Tom: One	tam. Student:	Gdzie Studentka: Tam. toaleta? Cw 'uczeenje 2 i (102021 on? ona? ono? oni? one? Ona a) Gdzie jest Angela?	.r.,.::..	jest	tam. b)	Gdzie sq Tom i Uve?	 sq	tam. c)	Gdzie sq Angela i Mami? 	sq	tam. d)	Gdzie jest Tom?	 jest	tam. e)	Gdzie sq Angela i Tom? 	sq	tam. f)	Gdzie jest dziecko?	 jest	tam. Cwicze^ 3 i io2C3'j ProszQ potqczyc. Mami: Pani Maj	w	domu, pan Maj	w	pracy. Panstwo Maj	w Krakowie. Angela: My	w	Krakowie	i	wy tez	w	Krakowie. Nauczycielka: Pan Uwe i pan Tom to	panowie. Pani Angela i pani Mami to	panie. Pani Maj i pan Maj to	panstwo. ja pan wy ty jesiesde one panstwo panowie oni my ono pani panie 14 czternascie download this book from e-polish.eu

о 402D1 i SKAD JESTES! (D GDZIE MIESZKASZ! 1 Nauczycielka: Skqd pan jest? 1 Uwe: Przepraszam, nie rozumiem. ^ 1 1 W Nauczycielka: Ja jestem z Polski. A pan, skqd pan jest? Z Niemiec? Z Francji? Z Anglii? 1 1 1 1 1 1 1 Uwe: Jestem z Niemiec. 1 1 Nauczycielka: Ja mieszkam w Krakowie, a pan? Gdzie pan mieszka? 1 1 1 Uwe: Mieszkam w Berlinie. 1 1 1 1 1 1 1 1 Uwe: Angela Uwe: Angela Skqd jestes? Jestem z Anglii. Gdzie mieszkasz? Mieszkam w Londynie. [SKAD jestes? ) Jestem. Anglii Niemiec Francji Hiszpanii Wtoch Austrii Rosji l. poj. (ja) (ty) on ona ono 		1 к j l. mn. I , (my) (wy) oni one mieszkajq Ctjöhbzmjbl mieszkam? mieszkasz? mieszka? Tom:	Gdzie ty	 ? Angela: 	w	Londynie, a Mami	w	Tokio. Angela: Gdzie oni	? Uwe:	Oni	w	Europie i my tez	w	Europie. Mami:	Ja teraz	w	Krakowie z polskq rodzinq, a wy gdzie	? Uwe:	(ja)	w	hotelu. Mami:	A gdzie	Angela	i Tom? Uwe:	Nie wiem, gdzie oni	 Mami:	Gdzie pani 	 ? Nauczycielka: 	w	Krakowie. Uwe:	Gdzie	panstwo	Kowalscy? Nauczycielka: Panstwo Kowalscy	 w Warszawie. pi^tnascie 15

Cwiczenie 2' ProszQ potqczyC. ''102DS'1 o¬ s e t s (D d k s s e z a c^- N (Л N (Л £ (U N "O о c^- ^(0 "O CO 16 meSz^(yQ mieSzkQCie ty panie ' ona panstwo on wy pani one ja my panowie pan KONIUGACJA -m -sz NAZYWAC SIE l. poj. l. mn. (ja) naz'^'^am si^ -m (my) nazywamy si^ -my (ty) n(az'^')^(as^ s'i^ -sz (wy) nazywacie si^ -c-ie on ona n^^'^^ia s'i^ ono -0 oni one nazywajq si^ j ROZUMIEC l. poj. l. mn. (ja) rozumiem (my) rozumiemy (ty) rozumiesz (wy) rozumiecie on ona rozumie ono oni one rozumiejq l. poj. l. mn. (ja) ^m (my) mamy (ty) masz (wy) macie on ona ono oni one majq GRAC l. poj. l. mn. (ja) gram (my) gramy (ty) grasz (wy) gracie on ona gra ono oni one grajq Cwiczenie 3 (i02Di) mam? masz? ma? Student: (ja) .. na imi§ Piotr, a ty jak . 	na imi§? Studentka: (ja)	 . na imi§ Manuela, a ona jak . 	na imi§? Student: Ona 	 ... na imi§ Mami. Oni 	 . na imi§ Tom i Uwe. ж Cwiczenie 5 umj gram? grasz? gra? Uwe: Co to znaczy „grac”? Mami: Na przyklad: „grac w tenisa”, „grac na Uwe: Aha, (ja) ...Q.1 	w tenisa, ale nie na gitarze, a ty	w tenisa? Mami: Ja nie	 	w tenisa, ale Angela . w tenisa. Uwe: Ja i Angela (my)	w tenisa. nie	 	 w tenisa. Mami: Tak, wy 	w tenisa, my nie . Cwiczenie 4 Gm) nazywam siQ? nazywasz siQ? nazywa siQ? Student:	Jak oni nQzywQj.Q....? Studentka:	Oni	Maj. Studentka:	Jak (ty)	? Student:	 Jones. A wy jak	? Studentka:	(My)	 Emy i Lucy Grant. szesnascie download this book from e-polish.eu

CuiÍAzem 1 #^0 i o» ProszQ uzupetniC. trzynascie pi^tnascie siedemnascie dwanascie szesnascie v jedenascie dziewi^tnascie dwadziescia dziewi^c dwadziescia jeden dwadziescia czternascie osiemnascie 06 szesnascie Q LICZEBNIKI F Cwi/czejnue^ 2 U02Í2.J ProszQ uzupetniC i potqczyc z cyfrq. jedenas i CuJiszem& 3 O Co mówi lektor? a) dziesi§.6 b) c) o N (D C/)> s Q_ e (/) (D C/)> ■o o N O C" 3 siedemnascie 17

о DLACZEGO UCZYSZ SIE POLSKIEGO? о 102F1 о- '(Л ш (Л (U "О (Л '(J '(Л ш N о е^- О га (U J2 о а Ф* N Ю > N О 3 о го ф N о « Uwe:	Czesc, jak si§ nazywasz? Manuela: Czesc, jestem Manuela Sanches, a ty? Uwe:	Jestem Uwe Stein. Manuela: Skqd jestes? Uwe:	Jestem z Niemiec, a ty? Manuela: Jestem z Hiszpanii. Uwe:	Mieszkasz w Madrycie? Manuela: Nie, mieszkam w Barcelonie. Uwe:	Ja mieszkam w Berlinie. Manuela: Gdzie mieszkasz w Krakowie? Uwe:	Ulica Florianska, a ty? Manuela: Ja tez mieszkam w centrum, ulica swi§tego Jana. Uwe:	Masz telefon? Manuela: Tak, mój numer to 12 231 31 95. A twój numer? Uwe:	0 601 15 26 10. Manuela: Dlaczego uczysz si§ polskiego? Uwe:	Przepraszam, nie rozumiem. Manuela: Ja ucz§ si§ polskiego, zeby studio- waC w Polsce, a ty dlaczego? Uwe:	Aha. Ucz§ si§ polskiego, zeby pracowaC w Warszawie. Tom:	Nazywam siç Tom Peterson, a ty? Maria: Jestem Maria Benini. Tom:	Bardzo	mi	milo. Maria: Milo mi. Tom:	Skqd	jestes? Maria: Jestem z Wloch, mieszkam w Rzymie. A ty, gdzie mieszkasz? Tom:	Jestem	z	USA,	mieszkam w Nowym Jorku. Maria: Dlaczego uczysz siç polskiego? Tom:	Uczç	siç	polskiego,	bo moja dziewczyna jest z Polski. Maria: Naprawdç? Ja uczç siç polskiego, bo mój chlopak jest z Polski! Tom:	Gdzie	mieszkasz	w	Krakowie ? Maria: Ulica Przemyska 7, a gdzie ty mieszkasz? Tom:	Ulica	Urzçdnicza	10,	mój telefon to 12 623 17 13. Maria: Mój numer to 12 422 20 12. PiaczdifO'... 1Í102F2I ProszQ dopasowac, Skqd Gdzie Dlaczego Uczç siç, zeby Uczç siç, bo ^ Mieszkam A. studiowac w Polsce. B.uczysz siç polskiego? C. to moje hobby. D.jestes? E. w Polsce. F. mieszkasz? 18 osiemnascie download this book from e-polish.eu

Cwfjczeáe 2 C152E3) ProszQ uzupefnic. Prosze uzupefnic dialog A oraz uporzadkowaC dialog B A. W SZKOLE Javier: Sekretarka: Javier: Sekretarka: Dzien dobry.	 si^ Javier Pérez. A to pan! Swietnie. Tu sq moje dane osobowe. Bardzo dzi§kuj§. Dobrze: 	-	Javier,	 - Pérez, narodowosc - Argentynczyk, 	-	Kraków,	Nowowiejska	12/6, 	 0	603	57	72	13. Sekretarka: Sekretarka: Sekretarka: W porzqdku? Tak, oczywiscie. Pan Javier Pérez, intensywny	 polskiego, grupa A1, klasa nr 23. Dzi§kuj§. A jak nazywa moja nauczycielka? Grupa ma 3 nauczycielki. Teraz jest Anna Stelmach. Dzi§kuj§ i	 Do widzenia. Milej lekcji. B. W DOMU Mami Takada mieszka w Krakowie z polsk^ rodzin^. Mami wraca do domu z kolezank^. J Pani Maj: Witam, bardzo mi milo. Nazywam si§ Joanna Maj. To jest moj mqz Grzegorz. Moja corka Karolina i moj syn Karol. I Pani Maj:	Skqd pani jest? I Mami:	Dzien dobry pani. To jest moja kolezanka Angela. 1 Pani Maj: Dzien dobry Mami. 6 Angela:	Dzien dobry. 6 Pani Maj: Dlaczego? 6 Pani Maj: Rozumiem. 6 Pani Maj: Dlaczego uczy si§ pani polskiego? 6 Angela:	Jestem z Anglii. 6 Angela:	Bardzo mi milo panstwa poznac, 6 Angela:	Ucz§ si§ polskiego, zeby mowic w domu po polsku. I Angela:	Moja mama jest z Polski. dziewi^tnascie 19 102G1 !

AHI. KTO TO JEST? Lekcja 03 KOMUNIKACJA	StOWNICTWO	GRAMATYKA Kto to jest? Co to jest? rzeczy w klasie, kolory	ten,	ta,	to Czy to jest^?	podstawowe	przymiotniki	mianownik	l.	poj.	rzeczowników	i	przymiotników Г nowy, stary, dobry, zfy, duzy, mafy (Л Ф О 'i= О О о 3 KTO_! CO_? Co-Hojet? Tiojietiioiwiiic. о 103A1 : Ktotojeit? ToJeS^ituded. Angela: Mami, kto to jest? Javier: Czesc Mami, co slychac? Mami: Nie wiem! Mami: Dzi§kuj§, dobrze. Nauczycielka: To jest nowy student. Bardzo dobrze! Angela: Jak masz na imi§? Przepraszam, nie pami§tam Student: Mam na imi§ Javier. jak masz na imi§^ Nazywam si§ Pérez. Javier: Javier. J-a-v-i-e-r. Angela: Jestem Angela Brown. Po hiszpansku „jot” Bardzo mi milo! czytamy „ha”. Skqd jestes? Mami: Aha, rozumiem. Student: Jestem z Argentyny. A wy, A co to jest? skqd jestescie? Javier: To jest stownik Angela: Ja jestem z Anglii. A to jest polsko-hiszpanski. Mami. Ona jest z Japonii, Stary i duzy, ale bardzo mieszka w Tokio. dobry. Normalnie jest jeszcze Mami: Ja tez mam! Mam stownik Uwe, z Niemiec, ale nie polsko-japonski. Nowy, wiem, gdzie jest teraz. ale nie bardzo dobry^ Niestety, nie w szkole! Javier: Dlaczego jest zty? Mami: Bo jest maty. Za malyll! 20 dwadziescia download this book from e-polish.eu

Cuüißzem 10 Co to jest? 103A2I ksl^zka v zeszyt oiowek gumka ptyta CD dtugopls	tabllca	krzesto	stoi okno	klucz	kubek	komorka torba	mapa	segregator Co to Cwißzenie 2 (103A31 Kto to jest? Javier, Uwe, Mami, nauczycieika, Angela? { To jest { To jest	} }	{	To	jest dwadziescia jede } n 21

CuJiczem 3 О í ProszQ uzupefnic dialogi. [103A4J (Л Ф о 'i= ra О О о co v	co	kto	kto to	jest	jest	jest Mami: ..QP..... to jest? Javier: To	komórka. W Argentynie model numer jeden. Mami: Super! A to jest? Javier: jestem ja. Fajna fotografia, prawda? Mami: A to, to jest? Javier: A to jest, hm, kolezanka. Ma na imi§ Maria Elena. Mami: A, kolezanka. A tam jest? Javier: Tam	palma. To	 fotografia z wakacji, z Brazylii. mapa	torba	dtugopis	przepraszam dzi^kujQ co	jeden	otówek masz Javier:	Angela, to jest? Torba??? Angela:	Tak,	,	bardzo modna! Javier:	I co tam	? Angela:	Nic specjalnego: mam paszport, klucz, 	z gumkq, zeszyt. A, jest i	Krakowa. Javier:	Angela, masz	?	Ja nie mam. Angela:	 ,	mam	tylko	 Mami:	Ja mam dlugopis! Prosz§. Javier:		bardzo. Cw'aczejnje 4 (103A5) Co to jest? tablica komórka stót ksi^zka dtugopis okno kubek zeszyt ksi^Zka okno tablica torba pytanie torba klucz zeszyt krzesto kubek otówek komórka ptyta kubek tablica nauczycielka kubek ptyta Cwuczenje 5 'l03A6j Co to jest? Cj^diugo-p. '	cfksigi-^ krzes-^ 22 dwadziescia dwa download this book from e-polish.eu

Cwiczemje 6 ProszQ uzupetniC. Qq.. to jest? To jest ..BQ-.pQ.. to jest? To jest, to jest? To jest, to jest? To jest, to jest? To jest to jest? To jest to jest? To jest to jest? To jest to jest? To jest Nauczycielka: Mami, czy to jest ksiqzka? Mami:	Tak,	to	jest	ksiqzka. Nauczycielka: Angela, czy to jest olowek? Angela:	Nie,	to	nie	jest	olowek. dlugopis. Olowek jest tam. Ю CZY_? to jest (+) Tak, to jest... (-) Nie, to nie jest... Nauczycielka: Javier, czy to jest zeszyt? Javier:	Przepraszam, nie pami§tam, co to jest „zeszyt”. Nauczycielka: O, tu Mami ma zeszyt. Javier:	Tak, tak, pami§tam. Nie, to jest paszport. ж Cwvczeniel ^ ProszQ uzupetniC. Czy to jest klucz? . t°. .z. Czy to jest tablica? .... Czy to jest klucz?	 Czy to jest dtugopis? Czy to jest okno?	 Czy to jest ksiqzka? ... » M Czy to jest ptyta? Czy to jest krzesto?	 Л. Czy to jest torba?	 Czy to jest komórka? .. Czy to jest zeszyt?	 B* Czy to jest tablica?	 Czy to jest paszport? ... Czy to jest studentka? Ш i k t O (D СЛ O o O N < Cwvczenie 2 иозва) ProszQ utozyC zdania. a) jest/co/to e) komórka/jest/to Oo to jest ? b) to/ dtugopis/jest/czy f) studentka/czy/to/jest ? ? c) jest/nie/nie/dtugopis/to g) pytanie/to/co/jest/mam ? d) to/jest/kto ? h) wiem/co/nie/jest/to dwadziescia trzy 23

га MIANOWNIK (Л Ф О 'i= га с S о с Nauczycielka: Mam pytanie: wiecie, co to jest „rzeczownik”? Grupa:	Nie wiemy!!! Nauczycielka: Na przyklad: „mapa”, „klucz”, „okno”, „paszport”. Angela:	A „napisac” i „przeczytac” to nie jest rzeczownik, prawda? Nauczycielka: Tak, prawda. Rzeczowniki majq trzy rodzaje: m§ski, zenski i nijaki. Mami:	Nie rozumiem! Trzy rodzaje? Co to jest??? Angela:	Trzy rodzaje to trzy grupy! MIANOWNIK KTO? CO? 1. poj rodzaj m§ski rodzaj zenski - 0 - a rodzaj nijaki - a X- um To jest student0. To jest studentka. nOC0. pani. dziecko. mieszkanie. imi§. muzeum. To jest tata. Cwiczetde^ 1 G03C?3 on? ona? ono? ksl^zka v, zeszyt, dtugopls, tablica, krzesto, stöt, otöwek, gumka, okno, klucz, kubek, komörka, ptyta CD, torba, mapa, segregator, cwlczenle 24 dwadziescia cztery download this book from e-pollsh.eu

kamótlía, nadiiy Jjow'rnUc /¡""¡I Í03C3 Nauczycielka: Javier,jakijest Javier [ten slownik? Ten slownik jest dobry. Stary, ale dobry. To jest slownik polsko-hiszpaúski. íÍo3C3' Cwiczernje 2 (í03Ci) jaki? jaka? jakie? Nauczycielka: Jaka jest ta torba? Angela: [Ta torba ^ jest bardzo dobra, bo jest duza. (on) jaki? (ona) jaka? (ono) jakie? dof}>uj,hJszpaiíúcJ dObra, hJszpaáúca dof}re, hJszpaáúcJe O Í03C3.) Nauczycielka: Mami, czy ta komórka ma radio? Г Mami: Tak, ma. 1 Nauczycielka: Jakie jest [to radio?] Mami: To radio nie jest bardzo dobre. Nie jest japonskie... O) i k O (D СЛ d) 3 O t 3 stary v, hiszpanski, dobra, maiy, fajna, duze, mgski, nowy, japonskie, modna J staKij i к dwadziescia pi§c 25

Cwiczejmje 3 ti03?5 i ProszQ uzupetniC i podkresiic dobrq odpowiedz, klucz jest nowy / nowa / nowe. szkota jest dobry / dobra / dobre. okno jest duzy / duza / duze. ksiqzka jest stary / stara / stare. otowek jest nowy / nowa / nowe. a) b) c) d) f) 	 kolega jest mity / mita / mite. g) 	 ptyta jest zty / zta / zte. h) 	 pani jest sympatyczny / sympatyczna / sympatyczne. i) 	 stot jest maty / mata / mate. j) 	 stownik jest duzy / duza /	duze. s e o t k 'i= a с s о с JD О Cwíczede 4 Q03C6) ProszQ uzupetniC. [ Stara , Nowy, Maly V, Duza Nowa, Stare, Nowy Synagoga Huta Plac CT KOLORY X	_ Си)1с^геш 10 (MDij Jaki to kolor? czerwony, niebieski, zielony, fioletowy, czarny v, br^zowy, zótty, rózowy, szary, biaty, pomaranczowy I [ czairny dwadziescia szesc download this book from e-polish.eu

CtwUczemjb 2 O'03DI) Prosze uzupefnic. ||dT| 1. Ta .. ksiQ-fMa. Jest.. cz^rw.Q.nQ.-. 2	 3. 4. 0) i k o Q cn 7T O o < Cwvjczenje 3 Gm) ProszQ uzupefnic. czarny V, br^zowy, zótty, pomaranczowy, szara, niebieskie, czerwone, br^zowy, zielona, Biaty, Pomaranczowa, biata, Rózowa, zielona, Czerwona, biata a) b) c) d) e) f) g) h) cza/Lny. ser i) Dom j) medal k) wino l) Pantera m) humor n) herbata o) kawa p) Armia satata myszka noc niebo cukier Rewolucja -'GsD— 1103E1 j J POWTÓRZENI^ CE

JAKIJESTES! Lekcja 04 KOMUNIKACJA prezentacja siebie i innych StOWNICTWO opis osoby przymiotniki GRAMATYKA koniugacja -§,-isz/-ysz r tylko, trocht, myslec, cieszyc si$, miec racj$, zart, stowo, ciekawy, chyba o- 'W (D w (D c "U 3 > S o c o H c^- o o CdülCfZmsy 1 O 104Ail ProszQ posfuchac i uzupetnic dialog. 2. ^ KTO TO JEST! TO NOWY STUDENT ^3. ^ , J i Czesc Mami. v I j Nie, nie wiem, ale mysl§, \ I ze to jest nowy student. \ [ U mnie tez dobrze. Dzi§kuj§. j Wszystko w porzqdku. A u ciebie^ ]	Co	slychacT	\	\	czesc	Javier!	1 	■■■,■	"■	■	 'i	''	Czy	wiesz,	kto	to	jest?	\ \ nmmm^ ciekawe, czy jest w naszej grupie... \	 ' 28 dwadziescia osiem download this book from e-polish.eu

JAKI ZNASZ JÇZYK? Znam (j^zyk) ^ francuski CZY MÓWISZ PO ...? Môwiç po francusku hiszpañsk^	^	po	hiszpañsku angielski polski wtoski niemiecki szwedzki po angielsku po polsku po wtosku po niemiecku po szwedzku Cwucze^nje 3 G04A33 ProszQ uzupetniC. Mami jest z Japonii i mówi po Uwe jest z Niemiec i mówi po	 Javier jest z Argentyny i mówi po	 Angela jest z Anglii. Ona mówi po	 Vittorio jest z Wtoch i mówi po	 Pierre jest z Francji i mówi po	 Cuüißzem 2	5 ProszQ postuchac i uzupetniC. po polsku v, po hiszpañsku po japoñsku, po hiszpañsku po francusku, po polsku Javier: Hola! Pierre: Przepraszam, nie rozumiem! Mami: Javier! Mówimy ..p.Q. .p.Q.i-StlÁ^^! Javier: Ach! Nie pamiçtam jak mówimy po polsku „hola”. Mami: Cha, cha, cha!! To zart, wiem! Javier: No dobrze Mami, masz racjç! „Hola” to slowo	znaczy „czesc’ Pierre: Aha! Czesc! Jestem Pierre. Pierre Lavié. Przepraszam nie mówi§	,	tylko	, i trochç	Tylko	trochç. Javier: Czesc! Ja mam na imiç Javier i jestem z Argentyny, a to jest Mami. Mami Takada. Ona jest z Japonii i mówi	 Pierre: Milo mi!	ШВЕВКРЯПеЛ Mami: Mnie tez! Javier: A ty, jestes z Francji? Pierre: Tak, jestem z Francji i mieszkam w Paryzu. A wy, gdzie mieszkacie? Javier: Ja mieszkam w Buenos Aires, ale teraz w Krakowie. Mami: A ja w Tokio! Ale teraz tez w Krakowie. Czy jestes w grupie Al? Pierre: Tak. To jest moja nowa grupa. Mami: To swietnie! To jest tez nasza grupa! Pierre: Cieszç siç! Natasza i Lena sq z Rosji. One mówiq po ..rQSy Oni sq z Ameryki i mówiq po	 Pañstwo Maj sq z Polski. Oni mówiq po	 Jestem z Polski i mówi? po	 Julio jest z Hiszpanii i mówi po	 Jurgen jest z Austrii i mówi po	 dwadziescia dziewiçC i e СЛ <—b (D СЛ' ■o о Ф (Л 3 о t с Q. Ф 3 29

? s e t s e k a z s y ■ z s ■ ja cj a с o k 3Ö га KONIUGACJA -Q, -isz/-ysz KONIUGACJA -ê /-isz ■ KONIUGACJA /-ysz MYSLEC UCZYC I. poj. I. mn. \ \ I. poj. I. mn. (ja) myálé (my) myálimy -my i i (ja) uczê (my) uczymy -my (ty) myál^sz -isz (wy) myálicie -cie 1 Í (ty) ^uczysz -ysz (wy) uczycie -cie on ona m'^ál^i ono -i oni one myálq i i on j i ona uczy 1 Í ono -0 oni one uczq Cw'uczeeñje 1 ProszQ uzupetnic Ï04BÏ i 1 Щ -ç/--ysz (sz, rz/i, cz) ■ MÓWIC (ja) LUBiC KOÑCZYC konczç TAÑCZYC (ty) mówisz konczysz on ona konczy tanczy ono (my) künczymy (wy) lubicie oni tanczq one Cw'uczejnije 2 iÏ04B2J ProszQ uzupetnic. a)	(My) Uczymy..s/.ê..	jçzyka polskiego. (uczyc siç) b) d) (Ja)	Ze on jest sympatyczny. (mySlec) Ona	hiszpañskie kino. (lubic) On	 (koñczyc) Czy (ty) . (palic) Cw'vjczeeñje 3 (Ï04B3.) ProszQ ufoZyc domino. pisaC. Co siychac? Mam na imiç Marta. f) One	pizzç. (lubic) g) Pani Zosia dobrze	salsç. (tañczyc) i)	Oni nie	 (palic) j)	Czy wy dobrze	po	polsku? (mówic) ., Ze jestem w Polsce. l)	(Ja) 	 (cieszyc siç) m)	Czy (ty) 	tango? (tañczyc) marta.nowak@wp.pl ,-| -4- kropka Jak masz na imiç? 12 Dziçkujç, wszystko w porzqdku. • •• • • • Jak siç nazywasz? Gdzie mieszkasz? Nazywam siç Marta Nowak. Jestem z Polski. Skqd jestes? Mieszkam w Krakowie. Jaki masz adres mailowy? trzydziesci download this book from e-polish.eu

ra JAKI ON JEST? Angela I Mami roblq herbatQ I rozmawlajq na korytarzu, Angela: Mami, dlaczego jestes dzis smutna? Mami:	Smutna? Nie, nie jestem smutna, tylko mysl§. Intensywnie mysl§ o Adamie. Angela: Kto to jest Adam??? Mami: Ach! Adam^ to kolega Karola. Jest wysoki, przystojny, wysportowany, sympatyczny^ Planuje studiowac japonistyk§. Juz troch§ mowi po japonsku. Jest tylko jeden problem, niestety, ma dziewczyn§. Cwuczenje 1C104C2J Jaka jest Mami? JakI jest Adam? Jaka jest Mami? Mami jest smutn , ale sympatyczn i tadn . Jaki jest Adam? Adam jest sympatyczn_ przystojn i wysok . i e (/) <—K (D C/)> ■O O 3 (ft F Cwlczem 2 O uo4C3j Jaki on jest? Jaka ona jest? trzydziesci jeden 3

о- s e t s e k a CtwUczürnje 3 i. Jaki on jest? Jaka ona jest? 104C4Í Angela jest: D stara D brzydka D wysoka Javier jest: D brudny D wesoty D stary Uwe jest: D gruby Ш przystojny D smutny Mami jest: D gruba D szczupta D stara Tom jest: D pracowity D brzydki D chory s e n o k a Cwuczeeñje 4 U04C5J Jaki on jest? Jaka ona jest? Jakie ono jest? O (104C6) Jest przerwa, Javier, Angela i Mami rozmawiajq na korytarzu. Angela: Wiecie, kto to jest? Javier: Ja wiem. To jest lektorka jçzyka hiszpanskiego. Angela: Myélç, ze ona jest bardzo mila. Mami: A ja nie wiem, czy ona jest mila, czy nie, ale na pewno jest atrakcyjna. Angela: Javier, jak ona ma na imiç? Javier: Nie pamiçtam dobrze, ale chyba María. Angela: To jest twoja kolezanka? Javier: Nie, to nie jest moja kolezanka, ale ona jest z Hiszpanii. Jestem pewny, ze ona jest energiczna, spontaniczna i bardzo sympatyczna. INTERNACJONALIZMY O 104C7 i Myàlç, ze on jest sympatyczny. Myélç, ze ona jest mila. Myàlç, ze tak. Myàlç, ze nie. 1 agresywny aktywny ambitny atrakcyjny energiczny inteligentny : 1 romantyczny sfrustrowany spontaniczny utalentowany zestresowany kreatywny 32 trzydziesci dwa download this book from e-polish.eu

ж Cw'aczzjrnje 5 i a) Ono jest	 Mysl§, ze ono jest b) Ona jest	 Mysl§, Ze ona jest . i104C8j Jak mysiisz, jaki on jest? Jaka ona jest? Jakie ono jest? wysoki, szczupty, tadny, brudny, wesoiy, maiy, przystojny, wysportowany, zm^czony, chory, tadny, leniwy, smutny, sympatyczny, ... c) On jest	 Mysl§, Ze on jest . d) On jest	 Mysl§, Ze on jest . e) Ona jest	 Mysl§, Ze ona jest . i e СЛ <—b (D СЛ' ■o o 3 POWTORZENI^ d: Prosze dopisac antonim wesote - ....j| przystojny - pracowita - . mtoda -	 nowy - duze - . niski - . zdrowe - . brzydka - ie 2 ¡iczerne Ania jest mtoda Q wysoka. Pan Antoni jest stary, ..^. energiczny. Ola jest sympatyczna	pracowita. Torba jest brzydka	jest	stara	i	brudna. Jan jest mtody	wysportowany. Marta jest szczupta	niewysportowana. Stownik jest zty	jest maty. Q C' trzydziesci trzy 3 3 104D2

JESTES INSTRUKTOREN TANGA! Lekcja OS KOMUNIKACJA	StOWNICTWO Kim jestes? Czym si§	interesujesz?	zawody Ile masz lat?	zainteresowania GRAMATYKA narzçdnik l.poj.; liczebniki 20-100 formy: rok, lat, lata Г rodzina, zona, m^z, syn, oscypek, prawie, pót, pisarz nawe o- CC с ce £ ф (Л с '(Л ф (Л ф ф с о « о о ^ KTO TO JEST! JAKI ON JEST! ж Cwúczaóie 2 (!»5Д1) 105Д1 CuJtözed& 1 O ' ProszQ posfuchac i uzupetnic. To jest Uwe. Uwe Stein. On jest z Niemiec. Mieszka w Berlinie. Jest wysoki, przystojny i wysportowany. Uwe to biznesmen. Ma 44 lata. Lubi pracowac. Angela Brown a) Kt.Q..... to... I?St... b) Skqd on jest?	 .? To jest Uwe. d) i wysportowany. ? On mieszka w Berlinie. .? On jest wysoki, przystojny .? To jest biznesmen. f) Ile ma lat? On g) Co lubi robiC? ProszQ napisaC anaiogicznq prezentacjQ Angeli, ProszQ utozyC pytania do tekstu, Angela Brown: Anglia, Londyn, 27 lat, lektorka jgzyka angielskiego, wysoka, szczupla, ladna, mloda, czytaC ksi^zki Cwiczetde^ 3 ProszQ napisac autoprezentacjQ, Jak masz na imiç? Jak siç nazywasz? Skqd jestes? Gdzie mieszkasz? Jaki/jaka jestes? Ile masz lat? Co lubisz robic? 34 trzydziesci cztery download this book from e-polish.eu

Q LICZEBNIKI 20-100 CtaUczüJMJb /	a05iiJ ProszQ uzupetniC i postuchac. 2 x 10 = _20_ 3x10 = 	 4x10 = 	 5x10 = 	 6x10 = 	 7x10 = 	 8x10 = 	 9x10 = 	 10 x10 = dwadziescia] trzyjdziesci] ж CWuczejñjje 2 ú.05B2j ProszQ napisac, czterdziesci] pigcdziesigt] szescdziesi^t siedemdziesiqt osiemdziesiqt dziewi^Cdziesiqt sto CwiczBMjífe 3 (i?5B3J Matematyka, He to jest? a) 31 + 23 b) 14 + 33 =	 c) 16 + 13 =	 d) 33 + 44 =	 e) 72 + 18 =. f) 79 - 11 =. g) 65 - 22 =. h) 96 - 12 =. i) 77 - 55 =. 110 - 9 =. dwQnascie dwadziescia ^	 	 ^	 	 ^	 	 eD^+ (D СЛ <—b (D СЛ' n СЛ о (D 3 Ш 3 CQ a ■o о N 0) a¬ 3 105B4I Mami: Karol: Mami: Karol: Mami: Karol, ile masz lat? Prawie 18. Prawie? 17 i pól. A ty? A ja mam 20 lat. Mami:	He pani ma lat? Pani Maj:	Dlaczego pytasz? Mami:	Cwicz§ liczebniki. Pani Maj:	Wiesz, w Polsce nie pytamy kobiet ile majq lat. To troch§ nieelegancko, ale nie ma problemu, ja mam 43 lata, a mój mqz, Grzegorz 45 lat. Ile masz lat? 2,3,4 lata 5,6,7 ^12,13,14 _ 90 lat trzydziesci pi§C 3

CWuczenjSy 4 ü.05l5 i rok? ¡ata? ¡at? 44 (OD 65 7 18 84 57 77 34 22 50 77 91 100 14 20 33 63 13 ROK LATA LAT o- CC c CC £ (D 3 w ÍZ '(/5 w > "O o S N Cüúíczem 5 (josi) Jak mysHsz, He on/ona/ono ma ¡at? 9 ZAWODY Cu)lczem /#0 15Í2D Kto to jest? CwoczejMje 6 ü05|i) ¡at? ¡ata? Uwe ma 44 ..i.Qt.Q....... Angela ma 27	 Javier ma 30	 Pani Joanna ma 43 .. Pan Grzegorz ma 45 . Mami ma 20	 aktor, fotograf, policjant, inzynier, nauczyciel, muzyk, emeryt v, rolnik v, kelner, biznesmen, urz^dnik v, lekarz, tancerz, dziennikarz, kucharz, informatyk, dentysta 36 trzydziesci szesc download this book from e-polish.eu 1

Cwíjcze^rnje 2 ii05ci3 Kto to jest? r. mçski Ш barman emeryt kelner nauczyciel lekarz dziennikarz kucharz tancerz artysta poeta dentysta r. zeñski barmanka lekarka artystka UWAGA! pan/pani architekt, taksówkarz, inZynier, minister, prezydent, muzyk, fotograf, kierowca, profesor CwJczenJe 3 Q05C3j Kto to jest? Jaki on jest? aktor aktorka v malarz polityk zdolna v dobry utalentowany atrakcyjny o jest^ .zdoinQ. akt.Qf{ka	 Ф СЛ <—b (D СЛ' n СЛ к t о (D 3 t Û) 3 CQ a ■o i m o 3 fi) e (Л ra KIM ONA JEST! Cwiczenie 1Q0IDD Prawda czy nieprawda? Uwe nie ma rodziny. Syn ma na imiç Eric. Anna nie jest atrakcyjna. Uwe jest aktorem. Javier umie tañczyc tango. Javier jest muzykiem. v Javier i Uwe siedzq razem przy stoliku, jest przerwa. Javier: Uwe: Javier: Uwe: Javier: Uwe: Javier Uwe: Javier Uwe: O! Co masz? Co to jest? To? To jest fotografía. Tu jest moja rodzina. To jest twoja zona, a to twoje dziecko, tak? Tak. Moja zona Anna i mój syn Eric. Twoja zona jest bardzo ladna - jest pi§kna! O tak! Jest pi§kna i utalentowana. Ona jest aktorkq. Jest bardzo popularnq aktorkq. Pracuje w teatrze w Berlinie. A ty, kim jestes z zawodu? Jestem biznesmenem. A ty? To skomplikowane^, ale z zawodu jestem muzykiem. Gram na gitarze, akordeonie, na pianinie^ Jestem tez instruktorem tanga. Hm, jestes muzykiem i umiesz tanczyc tango. trzydziesci siedem r, 3

'(Л ф (Л Ф Ф С о != iáE NARZ^DNIK KIM? CZYM? 1. po,j rodzaj m^ski rodzaj zenski rodzaj nijaki - Ч Q - em - Ч ipem ] On jest dobrym studentem. On jest wysokim m§zczyznq. Ona jest dobrq studentkq. JAKIM? JAKA? Ono jest dobr ym. dzieckiem. JAKIM? Co _ czytasz? CwJczenJe 2 Q05dI) Mianownik czy narzQdnik? a)	Eric to dobry syn. Eric jest ..doblLym , S^neM..	 b) Kasia to ambitna studentka. Kasia jest	 c) To jest swietny kucharz. On jest	 d) Agnieszka jest mitq sekretarkq. Agnieszka to	 e) Jan jest wesotym m^zczyznq. Jan to	 f)	Warszawa to stolica Polski. Warszawa jest	 g)	Picasso to popularny malarz. Picasso jest	 h)	Kraków jest starym miastem. Kraków to	 i)	Oscypek jest regionalnym serem. Oscypek to	 j)	Centrum Kultury i Sztuki Japoñskiej Manggha jest nowoczesnym budynkiem. Centrum Manggha to	 CwJczem 3 I105?3') ProszQ uzupefnic, pisarz v, sztukg, malarz, fotograf, artysta, malarstwem Javier: Czesc Mami! Co czytasz? Mami: Czesc Javier! Czytam ksiqzk§ biograficznq. Javier: A kto to jest? Mami: To jest Witkacy. Javier: Wi-tka-cy??? Mami: Tak. To bardzo popularny polski	, ..p!sarz..., dramaturg,	i	filozof, hmmm	! Javier: Niestety, nie znam. Mami: Och, Javier, nie martw si§! Ja znam Witkacego, bo interesuj§ si§	i	Ale	na przyklad tango, czy akordeon, to dla mnie czarna magia! 38 trzydziesci osiem download this book from e-polish.eu

Czym siç interesujesz? Interesujç siç... sportem, boksem, malarstwem impresjonistycznym, historié, pitkq noznq, muzykq rockowq, fotografié, francuskimi filmami, sportami ekstremalnymi, ksi^Zkami kryminalnymi, ... Cwiczemje 4 ii05Di3 Czym on/ona siç interesuje? Cwiczeñe 5 OoIdD ProszQ zamienic obrazki na tekst. To jest Marta Nowak. Ona jest z Ma 23 lata. Jest ale teraz jest na ASP. Ona swietnie mówi po . Mieszka w Warszawie. Interesuje siç tk к Í105E11 Proszç napisac pytania do podkreslonvch form. To jest Mami. Ona nazywa siç Mami Takada. Jest z Japonii. Normalnie mieszka w Tokio, ale teraz mieszka w Krakowie. Ma 20 lat. Jest niska, szczupla i sympatyczna. Mówi po japoñsku, dobrze po angiel¬ sku i zna trochç polski. Ona jest dobrq studentkg. Teraz ona intensywnie uczy siç jçzyka polskiego, bo planuje studiowac malarstwo w Polsce, a konkretnie w Krakowie. Interesuje siç muzykg rockowg, malar¬ stwem i architekturg. Ona bardzo lubi malowac. . Ona bardzo lubi robic zdjçcia. POWTÓRZENI^d f(to	tes^? (D СЛ <—b (D СЛ' n СЛ о (D 3 Û) 3 CQ a ■O i 3 ' o 3 (Л ^. Studiuje grafike komputerowq i troche po hiszpañsku

CO ROBISZ! NUDZE SIE! Lekcja Об KOMUNIKACJA Co lubisz robic? wyraZanie posiadania StOWNICTWO	GRAMATYKA podstawowe czasowniki koniugacje: -m, -sz; -ç, -esz; -ç, -isz| -ysz; hobby, sport	zaimki:	mój,	twój Г gospodarz, gospodyni, mama, tata, córka, brat, siostra, szukaC, nudziC siç Ст'ихшл 10 ; га MAMI W DOMU czterdziesci download this book from e-polish.eu

CuJ'æ^zem 2 О 106A2Í ProszQ posfuchac i uzupetnic. lublg, gotujg V, robi, umiesz J Mami:	Przepraszam, co pani robi? Pani Joanna: .QoiliJ,^^... pierogi. A ty	 gotowac? Mami:	Nie bardzo, tylko ryz. Moja mama gotuje bardzo dobrze. Ja nie	 Pani Joanna:	Aha, to szkoda. Wiesz, moze Karol 	cos	interesujqcego? plszg, oglgda, pracuje, robi j Mami:	Co pan	? Pan Grzegorz: Pracuj§: szukam informacji, 		e-maile. Mami:	A co to jest „pu-de-lek”? Pan tu pracuje? Pan Grzegorz: Yyy, a to? To nic. Tylko informacje o znanych, popularnych aktorach, muzykach. Mami:	Hi, hi, to znaczy, ze pan teraz nie 	,	tak? Pan Grzegorz: Yyy, no nie. Wiesz Mami, moja córka 	stare zdj§cia. To bardzo interesujqce. czytam, mogç, myslç, grac J Mami: Czesc!	?	Co	robisz? Karol: Czesc, proszç	ksiqzkç. Mami: To interesujqce? Karol: Jasne! Bardzo lubiç czytac. Mami: Ee, ja niespecjalnie. Wol§	 na komputerze. A co robi twój tata? Karol: 	,	ze pracuje. oglgdam, nudzf, mój, moja J Mami:	A ty, co robisz? Karolina: 	stare	zdjçcia.	O,	to	na przyklad moja mama i mój tata na uniwersytecie, a to mój brat na wakacjach. Mami:	Hi, hi, jaki maly! Karolina: No! Mami, a co ty robisz dzisiaj? Mami:	Ja? Ja nic,	siç!	I	jestem trochç smutna. Karolina: Dlaczego? Mami:	Bo moja mama, mój tata,	 siostra i	brat	sq w Japonii, a ja tu, w Polsce. О о r 0 1 s Ы ■О Q_ N KD s d) 3 Q. О 3 с Cwl/czçjrnje 3 Co oni robiq? Pani Joanna	Pan	Grzegorz	Karol p/Lacuje ;-) Karolina Mami Cwuczernje 4 G06A33 ProszQ dopasowac. mama V, gospodyni, samochód, córka, kolezanka, auto, szkota, kolega, siostra, syn, gospodarz, ksigzka, dom, biuro, krzesto, tata, komórka, dtugopis, kawa, brat, dziecko, mieszkanie MOJE, TWOJE czterdziesci jeden 41

ж Сш'осголПле 5 i ProszQ dopasowac. 106A4Í gotujç, uczç siç, gotuj^, nudzisz siç v, ogl^dasz, nudzi siç, uczy siç, ogl^dam, ogl^da, uczymy siç, uczysz siç, gotujecie, nudzimy siç, gotujemy, piszecie, ogl^dacie, gotuje, nudzicie siç, ogl^damy, gotujesz, ucz^ siç, ogl^daj^, nudz^ siç (Л Q> N “D 3 O¬ N (Л JD O o a u m o d m a ON, ONA, ONO nudzisz SlÇ y—— Cwi^ze^ 6 ii06A5J ProszQ uzupetniC tabeiQ, KONIUGACJE -ç, -isz/-ysz ROBIC, TAÑCZYC robi§ tañczy -isz -ysz I -imy ■ymy -icie -ycie -ç, -esz PISAC, GOTOWAC pisz§ -ç -esz gotuje -0 -emy -ecie -Ч Cw 'uczeeñie 7 '106A6.) Co nie pasuje? a)	ma, pisze, czytajq b)	pracuje, wiem, piszç c)	nudzimy siç, lubisz, mamy d)	ogl^da, czytacie, rozumie e)	uczysz siç, szukasz, robi f)	ma, interesuje siç, sq g)	mieszkacie, piszecie, pracujq h)	jestes, oglqdajq, czytasz i)	piszesz, robi, uczy siç Co pasuje? a)	Pan Grzegorz lubi§ / lubi / lubic ogl^dac telewizj§. b)	Karolina uczy si§ / ucz§ si§ / uczq si§ duzo. c)	Uwe pracuje / pracowaC / pracuj§ bardzo intensywnie. d) Pañstwo Maj majq / sq / ma dwoje dzieci. e)	Oni studiowac / studiujq / studiuje iberystyk§. f)	Mami mieszka / mieszkajq / mieszkaC z polskq rodzinq. g)	Javier swietnie tañczq / tañczy / tañczymy. h)	Angela lubimy / lubiq / lubi robic zakupy. i)	Pani Joanna i pan Grzegorz czyta / czytajq / czytac duzo ksiqzek. 42 czterdziesci dwa download this book from e-polish.eu

CtwUczernjte 1 (i06iD ProszQ uzupetnic. Б CO LUBICIE ROBIC? 1. Mami		 	(mailowaC) do domu. 2. Oni duzo	 (podrózowac) po Europie. 3. Co ty teraz 	 	(gotowaC)? 4. Uwe	 	(telefonowaC) do Mami. 5. Co wy	 6. Gdzie jestes? 	 	(ja. - spacerowac) po parku. My	 (malowaC)	mieszkanie. Karolina	(fotografowaC)	Kraków. Czy wy	(pracowac)	w	Warszawie? One	(dyskutowaC)	z	nauczycielkq. О 106B2I Angela: Mami: Angela: Mami: Nauczycielka: Angela: Mami: Angela: Javier Mami Javier Angela Mami: Mami, co robisz po lek Ja? Nic specjalnego. Nudz§ si§. Nudzisz si§? A dlaczego? Bo polska mama Joanna gotuje pierogi, tata Grzegorz tez pracuje w domu, a Karol czyta. Nie majq czasu. Po polsku nie mówimy „polska mama” ani „polski tata”, bo to nie jest realnie twoja mama ani tata. „Gospodyni” i „gospodarz”. A ty co lubisz robic? Bardzo lubi§ grac na komputerze, malowac i sluchac muzyki rockowej. Ja tez lubi§ sluchac muzyki. I lubi§ tanczyc, spotykac si§ ze znajomymi i robic zakupy. A ja lubi§ chodzic do klubu, tanczyc i podrózowac. Ja nie umiem tanczyc. Nie ma problemu, jestem swietnym nauczycielem tanca. To fantastycznie! W weekend idziemy tanczyc! No nie wiem^ Cwvjczenje 2 Cl06BI) Prawda czy nieprawda? Mami nudzi si§ w domu. Pani Joanna nie ma czasu, bo gotuje. Tata Mami ma na imi§ Grzegorz. Po polsku forma „polska mama" nie jest dobra. Mami i Angela lubiq muzyk§. Angela i Javier lubiq tañczyc. Mami umie tañczyc. Javier jest nauczycielem muzyki. Mami bardzo chce si§ uczyc tañczyc. czterdziesci trzy 3

w Q> N “D 3 o¬ N W JD o O a c^- J3 o (U u j5 J3 o o HOBBY Co lubisz robic? Lubi^^ o : 106B3] chodzic na spacery (na sitowni^, do kina, do restauracji) i gazety podrozowac robic zakupy robic zdj^cia stuchac muzyki spiewaC uczyc si§ j^zykow obcych biegaC UPRAWIAC SPORT grac w.... golfa, szachy, brydza, ... grac w pitk§ jezdziC na.... rowerze, rolkach, nartach, . 44 Cu)iCZM 3 O 106B4! Co oni chcq robic w weekend? Angela: anons , Mami: anons:	,	Javier:	anons	,	Uwe:	anons L	: I	■ —iih	^ czterdziesci'cztery ^ Piewwy 'i.^'saiTajsVci TradvcV]"¥ il, Dietla 103/2

CvJíczmA 4 O Co jest prawdq? a) Angela ma koiezanki: - z Londynu - z Krakowa - z uniwersytetu 10685) b) Angela chce robic zakupy w: - hipermarkecie - na targu - w galerii handlowej Angela z koleZankami idzie tez: - do restauracji - na kaw§ d) Mami idzie: - na dyskotek§ - do klubu Mami idzie: - sama - z kolezankami f) Javier chce oglqdaC filmy: - po hiszpañsku - po polsku g) Uwe w weekend chce: - isc na masaz - pracowaC í 10686) ProszQ dopasowac. zdjQcla v, film, tenisa, gitarze, rowerze, teatru, squasha, zakupy, nartach, telewlzj^, pltk^ nozn^, mecz, spektakl, restauracji, snowboardzle, spacery, planlnle robi§	zdj.§c.Q	 ogl^dam 	 jezdz§ na 	 gram na 	 gram w 	 chodz§ na 	 chodz§ do 	 F CwjczenJe 6 O.068!.) ProszQ skorygowaC polskie litery i dopasowac SMS-y. O o r 0 1 s N ■O i. 106C1 i POWTORZENI^ CC ^a¡Ldzo\íubi(¡. taáczyc. czterdziesci pi§C

HAtE ZAKUPY Lekcja 07 KOMUNIKACJA Ile kosztuje? zakupy StOWNICTWO kiosk galeria handlowa GRAMATYKA biernik l. poj. rzeczowników i przymiotników liczebniki 100-1000 Г 3 CC N CD С (U J3 krótki, dtugl, wolny, zaj^ty, drogi, tani, bogaty, biedny, kosztowac, ptacic, polecac pieni^dze, kantor, bankomat		 -Qowasuowa Сш'асголпле 1 Kto to mówi? 4 о BIERNIK I 107Д1 I 1 Karolina: Mami, co robisz? Masz wolny czas czy jestes zaj§ta? 1 Mami: Nudz§ si§^ 1 Karolina: Moze spacer? I Pani Maj: Dziewczyny, a moze galeria handlowa, co? Tu jest lista zakupów. 1 Karolina: Jest krótka? No, to nie ma problemu. Mami, a ty masz swojq list§? 1 Mami: Tak, ale ja mam dlugq list§. Zakupy to jest mój plan na jutro, ale moze bye tez na dzisiaj. 1 Karolina: OK, a ty Karol, co chcesz z galerii? Karol: Sportowe auto? Karolina: Cha, cha, cha, ale mam inteligentnego brata^l Mam wolny czas Mam sportowe auto Mam inteligentnego brata Mam dtug^ list^ 46 czterdziesci szesc download this book from e-polish.eu

BIERNIK KOGO? CO? l. poj rodzaj mçski Г ego] zywotne 1Ж rodzaj zenski — niezywotne JSirf-D - a яаиаз® rodzaj nijaki Ч 0	 - e 	^ 4-	 	< - 0 Mam inteligentn gt Mam dobregc tatç. Mam wolny czas0. JAKIEGO? JAKI? Mam dlugq listç. CtwUczemjb 2 ProszQ uzupetnic. bilet, makaron, pitkç nozn^, listç telewizjç, gazetç v pracç domow^, dyskotekç film, ksi^zkç, zupç zdjçcie, golfa, pomidora list, zdanie, piwo, gimnastykç kawç, stowo Cw íjczeeñje 3 ^ kogo? co? 1. .Co. 1 107A3J JAKA? ^ e - Ç - um Mam sportowe. auto. JAKIE? gotujesz? 2	 czytasz? „Gazetç Wyborczq"? 3	 znacie?	Agnieszkç i Piotra? 5	 oni piszq? 6	 lubisz?	Brada Pitta?! 7	 robi	mama?	Pierogi	ruskie! 8	 lubiç?	Hm, lubiç kino i teatr. 9.W dobrze grasz? W golfa czy w tenisa? 1 0	 masz w torbie? 1 1	 on fotografuje? On fotografuje mojq kolezankç. czytac .. oglqdac	 robiC	 gotowac 	 chodzic na	 graC w	 kupowaC 	 pisac 	 powtórzyC	 lubic 	 07 e z Û) к C T5 i e ni k % CüDiczem 4 ProszQ uzupetnic. 1, Znam	Р.ШШ-.	 (twój brat) 2, Lubiç	 (zieiona. herbata) 3, Ona robi	 (tajski masaz) 4.My piszemy	 (dtugi e-mail) 5.Mama gotuje	 (zupa. pomidorowa) 6,Czy oglqdasz	? (polska. telewizja) 7.Mas z	 (sympatyczna siostra) 8.Lubim y	 (Krakowski Rynek) czterdziesci siedem 47

07 га KIOSK Cw 'uczejüju 1 i Proszç uzupetniC. \ Œ 3 ce N CD ce (Л o Proszç I (1) 2, 3, 4 5, б, 7, ... ^OotycQQOoSE^P Cwuczejûij 2 ü°ïBI) ztote? ztotych? grosze? groszy? 33 zÍQte	 12	 50 45	 10 6 	 20 60	 02 21 	 05 99	 99 34	 80 48 proszç miê-t.Qw.Q .. gumi. do. .^-ucia.. -a^ pOls№^- cMciA M07B1 ^ n Mami: Dzien dobry. Czy jest „Gazeta Krakowska”? Pani: Tak, jest. Mami: Proszç „Gazetç Krakowskq”. Ile kosztuje? Pani: 2 zlote BD groszy. Czy cos jeszcze? Mami: Czy jest mala mapa Krakowa? Pani: Nie ma. Mami: А bilet normalny? Pani: Tez nie ma. Jest ulgowy. Jest pani studentkq? Mami: Tak, jestem! Karolina: Nie, Mami, nie studiujesz na uniwersytecie, musisz miec bilet normalny. Pani: Czy to wszystko? Karolina: Czy sq papierosy? Pani: А ile masz lat? Karolina: Yyy, 1? i pól. Pani: No to nie ma. Musisz miec 1S lat. Karolina: Ale to dla taty! Pani: Tak, tak, na pewno. Do widzenia [ + ] j Czy jest^? ÎïôtBsi = Czy sq_? [ - ] N^ie, nie ma. CtwUczürnjte 3 	 ProszQ uzupetniC diaiog. Mami: Dzien dobry. Czy ..J.^S.t	Magazyn „Viva”? Pani: Tak,jest. Mami: Ile	? Pani: 9	99	 Czy	cos	? Mami:	 jest	olowek? Pani: Nie	 czterdziesci osiem download this book from e-polish.eu

CwiiczejMje^ 4 ^ 10iB4J ProszQ napisac analogiczny dialog. ml^towa guma do zucia/Szt; czerwony dtugopis Mami: Pani: . Mami: Pani: . Mami: Pani: . .? ..? ? 07 Cw hbzmjb 5 O Co mowi lektor? 107B5) Karolina:	O, tu jest LOTTO. G'ramy? Mami:	Nie bardzo rozumiem... Karolina:	To jest lote-ria. Musi-my tyfo^wac 6 nume^o^w. Li^it jest 49. Jede'u kupo-n kosztuje 2 zlote. Kiedy dobrze wytyfujesz 3 nume^y, masz 16 zlotych! 1 2 3 4 1 6 7 8 9 cz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TD O 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 46 47 48 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K cz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ■a o 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 4 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 46 47 48 49 TD o ro “a o on 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 “a o CO “a o CD CuJiczem 6 O M07B6] Co mowi lektor? Co 100 sta sto 200 dwasto dwiescie a) 300 trzysta trzysto b) 400 czteryset czterysta 500 pi^Cset pi^Csta c) 600 szesCsto szesCset 700 siedemscie siedemset d) 800 osiemset osiemsta e) 900 dziewi^Cset dziesi^Cset 1000 tysiqc tysi^cy F CtwUczemjje 8 (.10IB8.) X	 _ Cwlczejm 7 O Co mowi lektor? 107B7I f)	■ g) £U (D z 0) c T5 o (ft ProszQ napisac numer s^o^ami. a) 678 Szescset siedemdziesigt osiem Z loterii mozemy miec DUZA SUM^, nie tylko 16 zlotych b) 456 c) 349 d)	212 . e)	199 . f)	954 . g)	865 . h)	555 . czterdziesci dziewi^c 49

ra GALERIA HANDLOWA 07 iT PLAN GALER I PIETRO 1. RTV 10. BIURO PODRÓZY 2. PIEKARNIA 11.BANK 3. ODZIEZ 12. KAWIARNIA 4. BIZUTERIA 13. KWIACIARNIA 5. OBUWIE 14. KIOSK 6. HERBACIARNIA 15. APTEKA 7. OPTYK 16. DROGERIA 8. FRYZJER 17. DELIKATESY 9. CUKIERNIA 18. PRALNIA 19. AGO . Karolina interesuje siç fotografié i chce nowy aparat fotograficzny, bo stary nie robi dobrych zdjçc. Chce tez duzy album i kartç pamiçci do aparatu, no i moze jeszcze iadn^ torbç na aparat albo statyw. Mami chce mai^ mapç Krakowa, oiówek, czerwony diugopis, kolorowy magazyn i kosmetyki. download this book from

Си)1сгеш 1 О ProszQ uzupetnic diaiogi. 107C2! rozumiesz, restauracji, drogerii, sklep, mapQ v Mami: Karolina: Mami: Karolina: Mami: Karolina: A gdzie ja mog§ kupic	 ? W Empiku. A kosmetyki w	 O, nie ma pani ani pana! Dlaczego? To	samoobslugowy.	Ty	sama decydujesz, co kupujesz, a tam jest kasa; ? Rozumiem, self-service, tak? Jak w	albo	w	supermarkecie? Dokladnie! tam, wszystko, pi^cset, kart§ Karolina:	Masz	? Mami:	Tak, wszystko. Ale nie mam pieni§dzy... Karolina:	A masz	do bankomatu? Bo	jest	bankomat. Mami:	Mam, ale w domu. Tutaj mam jeszcze euro. Karolina:	OK, kantor tez tu jest. Ile masz euro? Mami:		 Karolina:	Ho, ho, ho, ale jestes bogata! No, jeszcze tylko zakupy dla mamy i do domu. Mami:	Nie, nie do domu, tu jest tak interesujqco! Prawda czy nieprawda? Karolina chce tani aparat. Karolina kupuje aparat za 300 ztotych. Karolina nie ptaci za kart§ pami^ci i torb§. Karolina kupuje tez album na fotografie. Sklep fotograficzny jest samoobstugowy. Mami ma polskie pieniqdze. Mami lubi galeri§ handlowq. 07 aparat, torba, ma, firmy kosztuje, pan, dobry	HB ztotych, tani, dobry, stucham I Karolina:	Dzien	 Pan:	Dzien	dobry,	?	a Karolina:	Czy jest	,	oT ale niedrogi	 и к fotograficzny?	p Pan:	Jakiej	? Karolina:	Nie wiem, jakq firm§	g 	poleca?	1 Ф Pan:	Moze Kodak? Ten aparat	-■ jest bardzo dobry: maly,	h a 	, funkcjonalny. 3 Kosztuje tylko 300 	 ° Karolina:	A ten?	a Pan:	Ten	 422	zlote, to promocja, bo karta pami§ci i	sq	gratis. Karolina:	Super! Bior§ ten. A jest album na fotografie? Pan:	Niestety, nie	 I107D1 j POWTORZENI^d: Mam brat/bratem/brata. Mam czas/czasem/czasu. Prosz§ pomidora/pomidorem/pomidor. Oglqdam filmem/filmu/film. Pisz§ ksiqzk^/ksiqzka/ksiqzkq. Czytam list/lista/listem. Gotuj§ zupa/zupq/zup§. Robi§ pizz^/pizza/pizzq. Mam mama/mamq/mam§. Znam Krakowa/Krakowem /Kraków. Gram w golf/golfem/golfa iesiqt jeden 51

о- ce с “D о '(Л ф (Л Ф Е га с ■а (в 1= '(Я Е « AMI, JESTES GtODNA? Lekcja 08 KOMUNIKACJA	StOWNICTWO Co lubisz jesc? Z czym jesz kanapk§?	positki wyrazanie preferencji	jedzenie GRAMATYKA narz^dnik l.mn. rzeczowników i przymiotników przymiotniki odrzeczownikowe Г gtodny, zaspany, smacznego, spac (spi$, spisz), jeszcze, juz, chftnie, miec ochot§ na 52 n S I t MAMI JE SNIADANIE Sobota rano. Karolina puka do drzwi Mami. Karolina: Mami! Dzien dobry! Czy ty jeszcze spisz? Mami: Nie, juz nie spi§. Prosz§ wejsc! Karolina: Mami, co chcesz na sniadanie? Mami: Na sniadanie? Karolina: Tak, dzis ja robi§ sniadanie. Mama i tata jeszcze spiq. Co lubisz jesc? Mami: Ja? Wszystko, nie ma problemu. Karolina: To fajnie. Cwlczem /0 .19^) Co to jest? SNIADANIE chleb (jasny i ciemny) 1^ masto □ kietbasa □ sok pomarañczowy □ butka □ margaryna □ ptatki sniadaniowe □ kakao □ biaty ser □ dzem □ pomidor □ cukier □ zótty ser □ miód □ ogórek □ sól -*<]gBóI □ jogurt □ jajko □ kawa □ pieprz □ mleko □ szynka □ herbata □ cytryna □ pi^cdziesi^t dwa download this book ■ from e-polish.eu

ù08A^3 Cwucze^nje 2 Co pasuje? ( DZE^ ( SZYNK^ [ MLEK^ [ CYTRYNA J [ CHLEB ). С HERBATA CUKIER PLATKI SNIADANIOWE [ MAStO ] i JAJKO Л KAWA J ж	_ Caüißzem 3 О ProszQ postuchac i uzupefnic. Karolina:	Mami, woliszjasny czy ciemny Mami:	Wolisz? Nie rozumiem. Karolina:	Wolisz... yyy, no preferujesz, bardziej	lubisz. Mami:	Aha. Wolç	 	A	co	to jest? Karolina:	To jest bulka. Moze wolisz bulkç. Mami:	Tak, proszç bulkç. Karolina:	Ja jem ciemny chleb z	, bo chcç bye szczupla. Mami:	Ja wolç maslo. Czy mogçprosiéwidelec do masla? Karolina:	Mami, to jest noz, a to jest	 Mami:	Tak, tak, teraz pamiçtam. Karolina:	Chcesz wçdlinç czy	? Mami:	Co to jest wçdlina? Karolina:	Wçdlina to na przyklad: szynka, kielbasa, salami. Mami:	Proszç	,	bardzo	lubiç	polskq	kielbasç. Karolina:	Kielbasa jest tlusta. Ja zwykle jem	 albo	zolty	ser	z	pomidorem i z ogorkiem. Mami:	To bardzo zdrowe. Karolina:	Tak, to prawda. Mami, masz ochotç na	?	To	jajko	jest na miçkko, a tamto na twardo. Mami:	Co to znaczy? Karolina:	Na miçkko gotujesz trzy minuty, a na twardo	 Mami:	Aha, to poproszç na twardo. Karolina:	Z majonezem? Mami:	Tak, chçtnie. 3 Ф СЛ rnnDELEm	fKSBEB wolç... + BIERNIK UÎZ...+ BIERNIK Wolç kawç niz herbatç. WOLEC (-ç, -isz) + BIERNIK l. poj. (ja) (ty) on ■ ona ono l. mn. (my) (wy) loni one ■ wolq piçcdziesiqt trzy 3

Cwíjczenje 4 u08A5) ProszQ uzupetnic, o- a n d o '(Л e t s e m a с « ■a (в 1= '(Я E « a) b) e) f) g) Wol§ CzOrnQ, ,	. Wol§	 Angela woli	 Mami woli	 Wolimy	 Mami woli	 Uwe woli	 niZ . niZ . niZ . . niZ . . niZ . . niZ . . niZ . zieÍQ.nQ.. (czarna herbata, zielona), (ciemny chIeb, butka), (gorqca herbata, zimny sok), ..(kietbasa, zótty ser), . (czarna kawa, biata), . (jajko na. twardo, jajecznica), ..(ttusta kietbasa, chuda), + BIERNIK Z...+ NARZ^DNIK Сш'осгелПле 5 (I08A6J	^ ProszQ uzupetnic,	'	 . ßhleb. , z , maslem. f..	.	mQknQwy.m. Jem chleb z maslem. a) Jem ... b) Jem ... с) Pijç .... d) Jem ... e) Jem ... f) Pij§ .... g) Jem ... h) Pijç .... ..(chIeb, masto, dZem malinowy) ..(chleb, chuda. szynka, ogórek), ..(herbata, cukier, cytryna), ..(chleb, Zótty ser, pomidor), ..(butka, dZem truskawkowy), ..(kawa, mleko), ..(chleb, biaty ser, sól), .(woda, sok malinowy, cytryna.), O I 108A7] Karol: (bardzo zaspany) Czesc, jecie juz Karol: Brawo Mami! Wol§ owocowy. sniadanie? Mami: Jogurt malina czy truskawka? Karolina: Tak, jest juz pozno. Karol: Mami, mówimy: malinowy czy Karol: Smacznego. truskawkowy? Mami: Dzi§kujemy. Mami: Nie mówimy jogurt malina? Karol: Co macie dobrego? Mam ochot§ na Karol: Nie, kiedy pytasz jaki jogurt, omlet albo jajecznic§. mówimy... -owy. Karolina: (usmiecha sig ironicznie) Nie ma Mami: Owy? problemu, tam sq jajka, a tam jest Karol: No, malina +owy, truskawka +owy. patelnia. Rozumiesz? Karol: No, wiesz. To ja juz wol§ jogurt Mami: Mysl§, ze tak. Malina -owy. z platkami. Karol: Nie, nie! Malinowy! Mami: Wol§... moment, ja wol§, ty wolisz. Mami: ??? Wolisz jogurt naturalny czy owocowy? CO? nabQOB JAKI? JAKA? JAKIE? PRODUKT SOK HERBATA CIASTO ananas + -owy, -owa, -owe ananasowy ananasowa ananasowe malin-\ + -owy, -owa, -owe malinowy malinowa malinowe jabtk-\ + -owy, -owa, -owe jabtkowy jabtkowa jabtkowe 54 pi^cdziesiqt cztery download this book from e-polish.eu

ж CWaczejnje, 6 Q08A8) Prosz^ uzupetnic. HroszQ uzupefnic. sliwka banan pomidor sok	 dzem	 sokbana^PWy	 sos	 ciasto	 dzem.banaowy.... ciasto. banaaowe.. о :"l08A9l Karol:	Co pijecie? Karolina: Poprosz§ herbat§ z cytrynq. Karol:	A ty Mami? Wolisz kaw§ czy herbat§? Mami:	Poprosz§ kaw§. Karol:	Jakq kaw§? Bialq czy czarnq? Mami:	Bialq? Kawa jest zawsze czarna. Tylko herbata jest czarna, zielona, biala. Karolina: Biala - to znaczy z mlekiem. Mami:	Teraz rozumiem. Poprosz§ bialq kaw§. Karol:	Pijesz kaw§ z cukrem czy bez cukru? Mami:	Z cukrem. Dzi§kuj§ bardzo. Karol:	Prosz§, herbata i kawa. Ja dzis pij§ kakao. Mami:	Kakao z cukrem czy z cytrynq? Karol:	Mami, kakao z cytrynq? Mami:	Ja tylko cwicz§ narz§dnik! jabtko truskawka	sok jogurt	 herbata herbata	 ciasto ciasto	 malina sok	 dzem.... herbata ciasto... ;108B1 i ProszQ postuchaC i uzupetnic. Na sniadanie jem Na sniadanie jem Na sniadanie jem Cwijczenje 2 Q08Bi) ProszQ uzupetnic tabele. pomarancza sok	 dzem	 herbata	 ciasto	 X	_ CwuczejnJe 7 Ci08A^°) ProszQ przeczytaC Cwiczenie 3 oraz dialog 2 i 3. Prawda czy nieprawda? Dlaczego? Karolina je butk§ z serem. Mami je ciemny chleb z mastem. Mami je butk§ z w^dlinq. Karol je omlet. Karol woli jogurt malinowy niz naturalny. Mami pije biatq herbat§. Karolina pije herbat§ z mlekiem. Karol pije kakao. B jasny ciemny mocny = staby ttusty chudy z cukrem = bez cukru z mlekiem = bez mleka z cytrynq = bez cytryny z lodem = bez lodu na + BIERNIK JEM (-m, -sz) + BIERNIK l. poj ■jal Eyl PIC ( f, -esz) + BIERNIK ^ wyt?a' wne 0) 3 (D СЛ t (D СЛ' g2 o Q_ 3 0) ■o о 0 u 1 m 0)> ■■o CO LUBIMY JESC? l. poj jjal BtyS on ona ono I I ¡(wy) oni one pijeCie pi^cdziesiqt pi§c 55

? a n d o s e t s e m a ■о ia J3 o Cw 'uczeeñje 3 U08B2.^ jem? jesz? pijQ? pijesz? CtwUcz&ñje 4 ü'08B1j Z czym oni jedzq kanapkQ? a) Oni .jedz.Q... chleb z szynkq i	 mocnq herbatç. b) Karolina	 	butkç z mastem. c) Mami	 jogurt z ptatkami. d) Ja 	 	tylko czarnq kawç. e) Czy wy	 	jajecznicç? f) Tak	(my) jajecznicç i	 gorqcq herbatç. g) Karol 	 	 kakao. h) Co 	(wy )? Sok pomarañczowy. i) Czy ty 	 kawç? Nie, herbatç. Uwe je z	 Angela Karolina Ja jem z ^ OBIAD CwuczeenijR' 1 ^ 108ClJ ProszQ wpisac stowa do schematu Angela: Mami: Angela, czy to prawda, ze w Anglii zawsze jecie ryb§ z frytkami na obiad? A moze to tylko stereotyp? To jest i stereotyp i prawda. Ja bardzo lubi§ ryb§ z frytkami. Lubi§ tez spaghetti i pizz§. Moja mama gotuje swietne mi§so z sosem gravy - to nasza ulubiona votrawa.	 Nauczycielka: Mami: Ja tez jem czçsto rybç na obiad. Bardzo lubiç frutti di mare. Przepraszam, jak siç mówi po polsku frutti di mare? Owoce morza. Dziçkujç. potrawa = danie C^iözmie^ 2 О Kto CO je? a) ruskie pierogi b) pierogi z serem i smietanq c) pizza i piwo d) kurczak, frytki i piwo 56 pi^cdziesiqt szesc download this book from e-polish.eu

NARZÇDNIK KIM? CZYM? l. mn. rodzaj mçski rodzaj zeñski rodzaj nijaki - ymi I imi| Salata z suszonymi pomidorami. Sos z zielonymi oliwkami. Deser ze slodkimi jablkami. JAKIMI? Cw'uczenje 31108?4) Biernik czy narzQdnik? Na sniadanie zwykle jem СЛАС-.й )ch.Ij) . .		 (masto) i z 	 (chuda szynka), jem tez 	 (Zótty	ser). Czçsto pijç 	 	 (biata kawa) z	 (cukier). Na obiad jem	(zupa	pomidorowa) z	(ryZ)	albo	(rosót)	z	 (makaron). Lubiç	(miçso)	z	 	(pieczone	ziemniaki)	i	z		 	(zielona sa.ta.ta). Na kolacjç jem cos lekkiego i pijç	(herbata)	z	(cytryna), Ж Cw'jczemje 1 ümdïj ProszQ uzupetnic, |robiq saiatka herbatg idg kolacjg V na ^ CwJczenJe 4 ^108C5^ ProszQ uzupetnic (l, mn,) a)	pizza z	pf.eCzQ!{kQ.mf	(pieczarka) b)	ryba z	(frytka) c)	kotlet z	(ziemniak) i	(kiszony ogórek) d)	satatka z	(pomidor), 	(czarna oliwka), 	(gotowane jajko) e)	ciasto z 	(jabtko) i	(malina.) D KOLACJA CwJczenJe 2 ^108D2i ProszQ uzupetnic, Pan Maj: Kochanie, co dzis jest na Pani Maj:	jarzynowa. Pan Maj: To swietnie. Gdzie Karol i Karolina? Pani Maj:	tosty	i	 Karol:	Gotowe! Mami, zapraszamy	 kolacjç. Mami:	Dziçkujç bardzo, juz	 Pani Maj: Smacznego. Karolina:	Mami, to jest tradycyjna polska satatka. Mami:	Z	(co) ona jest? Karolina: Z	 (ziemniak-1, mn,), z	 (marchewka),	....C.^fP.lii-.Q.	 (cebula), z	 (jajko	-	l,	mn,),	 (kiszony ogórek - l, mn,),	 (jabtko	- l, mn,) i oczywiscie z	 (majonez). Jest pyszna! pyszna 108E1 i bardzo smaczna = pyszna (D СЛ t (D СЛ' o Q_ 3 Û) ■o 0 1 a Q. 7Г O a O Produkt czy potrawa? ser , spaghetti, szynka, zupa, kotlet schabowy, frytki, jajko, omlet, jogurt, pizza, jajecznica, kebab, miçso, pierogi, ryba POWTÓRZENIE PRODUKT sex ( POTRAWA

LUBISZ MARCHEWKE? Lekcja 09 KOMUNIKACJA zakupy StOWNICTWO owoce, warzywa supermarket GRAMATYKA mianownik i biernik l.mn. rzeczowników niem^skoosobowych Г suszony, swiezy, mi§kki, twardy, doniczka, sledz, fosos, w§gorz, dorsz O- 5 Ф CC £ N (Л > N s Ф о о S о banan ziemniak jabtko pomidor v gruszka ogórek sliwka marchewka pomarañcza por v v brzoskwinia seler kiwi cebula winogrona (l.mn.) pietruszka v cytryna papryka truskawka czosnek v malina kalafior wisnia brokuty (l. rnn.) ananas rzodkiewka v arbuz kapusta v jagody (l. mn.) fasola groszek kukurydza Сш(лсгелпле 1 1109а13 Со Í0 yesí? И oowe OWOCE I WARZYWA ProszQ dopasowac stowa do ilustracji, Ощшц9 С "«д.. •h '"Ш b!izoskwÍMQ rzodkewka Ш 58 pi^cdziesi^t osiem download this book from e-polish.eu

ProszQ opisac satatki. woùa/ ^Mekt Ж	_ Сш'иьгеш 10 109BTi ProszQ postuchac dialogu 1 i odpowiedziec na pytania. a) Czy Mami i Angela kupujq cos na lunch? b)	Na co ma ochotç Angela? c)	Na co ma ochotç Mami? d)	Kiedy chcq kupic rybç? e)	Czy Mami kupuje piwo? CuJiôzem& 3 O Ü ProszQ postuchac dialogu 3 i odpowiedziec na pytania. a)	Czy Mami kupuje marchewkç?	Ile? b)	Czy Mami kupuje pot kilo ziemniaków? c)	Czy kupuje fasolkç? Ile? d)	Czy Mami kupujç brokuty? e)	Czy Mami chce maliny? f)	Ile ptaci Mami? ra NA TARGU Ctjúiazem 2 О ProszQ postuchac dialogu 2 i odpowiedziec na pytania. 109B2Í a)	Czy Angela kupuje pomidory? Ile? b)	Jakq papryk§ kupuje Angela? c) Czy Angela kupuje suszonq bazyli§? d)	Jakie banany kupuje Angela? e)	Ile kiwi kupuje Angela? f)	Jakie winogrona kupuje Angela? g)	Czy Angela kupuje pomarancze? h)	Ile ptaci? piçcdziesiqt dziewiçc 59

о- 5 Ф СС £ N (Л 3 3 « с F Cwi/czejMjp^ ^ O ù09B4) ProszQ posfuchac i uzupetnic, ^DIAJOGIP Angela:	Mami, co Mami:	Cos na kolacjç, owoce i Angela:	Mam ochotç na spaghetti i na salatkç owocowq. Mami:	A ja na	jarzynawg ijyhç. Angela:	To moze dzis zupa i spaghetti, ajutro rybal Mami:	 ,	w	takim	razie kupujemy teraz owoce i warzywa, a rybçjutro. Angela:	Ja kupujç produkty na	do	spaghetti i na salatkç, a ty na zupç. Mami:	W porzqdku. A co do picia? Moze dwa	?	• Angela:	Do spaghetti! Piwol Jesli chcesz mozesz kupic czerwone wino, aie	,	nie	dwa. 'I r si Angela: Sprzedawca: Angela; Sprzedawca: Angela: Sprzedawca: Angela: Sprzedawca: Angela: Sprzedawca: Angela: Sprzedawca: Angela: Sprzedawca: Angela: Sprzedawca: Angela: Sprzedawca: Angela: Sprzedawca: Poprosz§ czosnek, cztery	 dwie zólte papryki i dwie	 Prosz§ bardzo, co jeszcze? Dwie	i	áwiezq bazyli§. W doniczce, tak?	\ Tak.	шиаэзашвиазаиа To wszystko? Nie, prosz§ jeszcze cztery	, ale nie te zielone, prosz§ te dojrzale, bardziej	 Czy mogq bye te? Tak. Prosz§ jeszcze trzy	, cztery kiwi, cztery brzoskwinie. Poprosz§ te duze brzoskwinie. Te sq	 Dobrze i jeszcze te ciemne winogrona. Te fioletowe sq bardzo	, a te rózowe mniej. Mniej? Co to znaczy? Mniej to mniej! ??? No, mniej! Malo slodkie. Nie tak bardzo slodkie. Rozumie pani? Aaa, rozumiem. W takim razie prosz§ te rózowe i jeszcze dwie	 Teraz pomarancze nie sq bardzo dobre, bo to nie jest sezon	sq dobre. Moze woli pani sliwki? Dobrze, prosz§ pól kilo. Uff, to juz wszystko. 42 zlote 70 groszy. Mami: Sprzedawca: Mami: Sprzedawca: Mami: Sprzedawca: Mami: Sprzedawca: Mami: Sprzedawca: Mami: Sprzedawca: Mami: Sprzedawca: Mami: Sprzedawca: Mami: Sprzedawca: Poproszç marchewkç. Trzy albo nie, cztery marchewki. I cojeszcze? 	pietruszkç. Natka czy korzen? Nie rozumiem. Natka jest zielona, a korzen Aha, to chcç to i to. I jeszcze por, 	i	ziemniaki. Kilogram? Tak. A to? Nie pamiçtam, jak to siç nazywa. To jest	 A tak! To pol kilo poproszç. Proszç bardzo. Czy cos jeszcze? Moze jeszcze	 Ten sredni. To wszystko, dziçkujç. Wszystko? Mam bardzo slodkie maliny, chce pani? O, chçtnie. 19	32	grosze. '-i, ■ 60 szescdziesiqt download this book from e-polish.eu

Í109B5Í CtwUczeájb 5^ ProszQ przeczytac dialogi jeszcze raz i uzupefnic. l. poj. Lmn. l. poj. /. mn. produkt pAo.dukíu.. pomidor banan ziemniak owoc grosz (- y ) ( :) ( ] cytryna malina sliwka brzoskwinia pomarañcza cebula 1 □ ( ] ( ) jajko warzywo jabtko winogrono piwo wino 1 (=) poj. dojrzaty banan mn. JAKIE? ( ) zótta papryka ( 1 stodkie winogrono Í ] MIANOWNIK KTO? CO? r=BIERNIK KOGO? CO? Q MIANOWNIK LICZBA NNOGA rodzaj meski liB 1 r. m^skoosobowy ONI r. niem^skoosobowy ONE rodzaj zenski ONE Ш rodzaj nijaki ONE - e - y ] Г/	^ i - a i-	1 ll To sq dojrzale pomidory. To sq pieczone ziemniaki. To sq smaczn owoce. To sq swieze ryby. To sq dobre sliwki. To sq slodkie pomarancze. JAKIE? ж Cw'jczem 1 G09cÍJ Transformacja: l.poj. Cl.mn. ProszQ pogrupowaC sfowa. banany gruszka, banan, pomidor, ziemniak, warzywo, melon, cytryna, cebula, pomarañcza, sliwka, jabtko, wisnia, rzodkiewka, ogórek, satata, kapusta, masto, truskawka, pieczarka, grzyb, pieróg, sledz, papryka, olej, owoc, wino, tosos, chleb, jajko, w^gorz, winogrono, dorsz, malina, ser, ciastko, lód, kawa, piwo, kukurydza, pstr^g, fasola gruszki wiS'nie jablka с i s N m a (D ё к KD ■О d) 3 О t 3 о N а¬ &) 3 3 о (Q a szescdziesi^t jeden 61 e

о- ç w e се £ z s 3 с « о о kà (iasny chleb) Cw'uczejnJe 2 (л09?2.) ProszQ uzupetniC, D GOTOWANIE butka) ^^'^‘°'^yoeórek) 2	 ^^^^ypomidor) 4	 2	 ^	 (sok pomaranczowy) (ciemne piwo) (woda mineralna) , (srednia oytryna) (ozerwona papryka) PIECZONA Сш'ьбгеш 10 u.!»Dij Prawda czy nieprawda? Dziewczyny sq w szkole. Mami robi sos do spaghetti. Karolina bardzo lubi duszonq cebulç. Miçso smazone jest zdrowsze niz gotowane. Mami lubi gotowane ryby. Karolina woli gotowanego kurczaka niz pieczonego. Angela lubi wçdzone ryby. СЮ SMAZONA DUSZONA Cu)í6zem 2 V ProszQ uzupetniC tekst, ..109D2I Karolina:	Czesc dziewczyny, co robicie? Cos dobrego? Mami:	Ja gotujç	(zupa	jarzynowa), a	Angela robi .. SOS (sos) do spaghetti. Karolina:	Mniam, to ten sos tak piçknie pachnie! Angela:	Tak, cebula ze	 (swieza	bazylia),	oregano, z	 (czosnek)	i innymi przyprawami. Karolina:	Uwielbiam duszonq cebulç! Mami:	Duszonq? Co to znaczy? Karolina:	No wiesz, najpierw cebula jest smazona z	(oliwa)	na	patelni,	a	potem musisz dodac wodç i jeszcze smazyc. Wasz sos to	 (duszona cebula). Mami:	Aha. Skomplikowane. Karolina:	Mama zawsze mówi, ze duszone	miçso	jest	zdrowsze	niz	smazone. Angela:	Zdrowsze to bardziej zdrowe? Karolina:	Tak, tak. Niestety, mama tez mówi,	ze	gotowany	kurczak jest zdrowszy niz pieczony. Mami:	A ja lubiç	 (gotowana	ryba	-	l.	mn.)	i	 (zupa	rybna) Angela:	Ja wolç	 (wçdzona	- l. mn.) albo	 (pieczona	ryba	-	l.	mn.) Karolina:	Ja tez! 62 szesCdziesiqt dwa download this book from e-polish.eu

CttíiAZmA 1 о i Ю SUPERMARKET 109E1 Co kto ma w koszyku? Jest sobota, Angela, Mami, Javier i Tom robiq zakupy. ProszQ postuchac dialogów i dopasowac imiQ do koszyka. CtwUczemjb 2 Cï09EIj ProszQ pogrupowaC produkty. makaron v, szynka, sok, mleko v, jabtka, chleb, ryz, butki, ser zótty, kurczak, wino, kietbasa, czekolada, makrela, jogurt, mroZone truskawki, pstrqg, ogórki, woda mine- ralna, ptatki kukurydziane, pomidory, ser biaty, tosos, cytryny, coca-cola, dorsz, frytki, wódka, sledzie, chipsy, smietana, banany, kasza, ciastka, cukierki, jajka, droZdZówka, piwo, wçgorz, ziemniaki, mroZone pierogi, stone paluszki, masto nabiat , napoje , stodycze , owoce i warzywa , alkohoe , ryby , miçso i wçdliny , mroZonki , pieczywo müküAOH produkty zbozowe с i s N m a (D ё к KD ■О (Л С ■о ф 3 Ф Г'1о9рТ1 POWTORZENIE F

POLSKIE JEDZENIE! Lekcja 10 KOMUNIKACJA StOWNICTWO GRAMATYKA kawiarnia dania, potrawy, desery dopetniacz l. poj. - negacja restauracja zaimki osobowe w narz^dniku Г uwielbiac, zamawiac/zamówic, zapiekanka, kompot, cos dobrze brzmi Prosz§. Do widzenia. С Ф N “D Ф (Л О £ JD CD Ü Dzien dobry. Chcialaby'm za're^e'^'wo'wac stolik dla 4 (czte-rech) osób na jut-ro, na godzin§	(szes^astq). Dzi§kuj§. Do widze'uia. Dzien dob'ry, tu restauracja „U Do^oty'", slucham? mow ^ ZAPRASZAM WAS NA OBIAD Сш'осгелПле 1 G'^oai ProszQ utozyc dialog. Angela ma urodziny. Zaprosita kolegów na obiad, teraz dzwoni do restauracji na Kazimierzu i rezerwuje stolik. Pani: .. Angela Pani Angela Pani: . Angela Pani: Restauracja „U Doroty”, ul. Miodowa 25. Piqtek. Angela, Mami, Javier i Uwe wchodzq do restauracji. 2 ^ Angela: Dzien dobry. Mamy rezerwacj§ na godzin§ 16.00. 3 Kelnerka: Dzien dobry. Na jakie nazwisko jest rezerwacja? Angela: Brown. 4 Kelnerka: Ach tak! Prosz§, to jest panstwa stolik. Zaraz podam kart§. 5 Angela: Dzi§kujemy. Cwuczeiñie 2 uioau ProszQ odpowiedzieC na pytania. i.Kto rezerwuje stolik? □ Mami □ Javier И Angela Jak nazywa si§ restauracja? □ Na Kazimierzu □ U Doroty □ Miodowa Dla ilu osób jest rezerwacja? □ dla 2	□	dla 4	□ dla 16 O której godzinie jest obiad? □ o 16:00 □ o 6:00 □ 20:00 Na jakiej ulicy jest ta restauracja? □ ul. Kazimierz 25	□ ul. Dietla 103 □ ul. Miodowa 25 szescdziesi^t cztery download this book from e-polish.eu

CtwUczüájb 3 Cl10A23 ProszQ uzupetniC informacje w menu. im Barszcz solo Barszcz z jajkiem Barszcz z jszkami fpLUpnik DODñlKI Frytki Dñniñ ODIADOWE Miçsne	Rybne Kotlet mielony	Pstr^g Schab z grilla Udko I kurczaka W^trúhka drabiawa Wegetaríariskie Pieragi ruskie Pierogi z owocami Nalestiiki ze szpinakiem Suríwki nnrOJE Woda mireralna So к i owocowe Kawa Piwo wieprzowina wotowina cielçcina Y *n kurczak kaczka indyk "i V 10 nalesniki z owocami ziemniaki zupa ogórkowa bigos got^bki zupa pomidorowa dorsz zupa grzybowa krupnik v kasza zurek kotlet schabowy herbata filet drobiowy wino pieczen wotowa Zeberka wieprzowe tosos placki ziemniaczane pierogi z serem ryZ tonik rosót z makaronem с i b a 3 p s (D Q_ z (D 3 Kelnerka: “““““““““““““ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 Co podaé? Angela: A co moze nam pani polecié? 1 Kelnerka: Jest smaczny rosól i zurek. Polecam tez bigos. Angela: Hm... to ja poproszç rosól, moze filet drobiowy z grilla, ziemniaki i surôwkç z kiszonej kapusty. Mami: Dla mnie to samo, tylko z frytkami. Uwe: A dla mnie zurek z jajkiem i kielbasq, kotlet schabowy z ziemniakami i surówkq z marchewki. Javier: Za zupç dziçkujç. Mam ochotç na bigos i poproszç jeszcze golqbki. Kelnerka: A co do picia? Angela: Dwie herbaty i dwa razy piwo. Kelnerka: Herbaty z cytrynq? Angela: Tak. Kelnerka: A jakie piwo? Javier: Uwe, moze byé „Zywiec”? Uwe: Tak! Javier: Poprosimy dwa razy duzy „Zywiec”. Kelnerka: Czy to wszystko? Angela: Na razie tak. Uwe: Przepraszam, czy mozna tu palié? Kelnerka: Niestety tutaj nie, ale mozna palié w ogródku. dla mnie... + MIANOWNIK Dla mnie kawa z mlekiem. pizza. kurczak z frytkami. proszç... + BIERNIK Proszç kawç z mlekiem. Pizzç. kurczaka z frytkami. szescdziesiqt piçc 65

filet drobiowy z grilla, frytki i surdwka z Iciszonej kapusty CtwUczernie 4 GioaD Co oni jedzq ipijq? filet drob\owy z grilla 1 surówka 2 kiszonej kapusty 10 с Ш N -о ш (Л "(5 E (С -Q <U ig 3 ■a (в J3 о « с V) « S E « N (Я « Mami	 Uwe:	 Javier:... Angela:. Cwuczenie 5 Gi0A4) ProszQ przeczytac diaiogi. zurek z jajkiem ' kietbasa kotlet schabowy z ziemniatcami i surówk^ 2 marchewki У ZNAKOMITY, WYSMIENITY PYSZNY, PRZEPYSZNY, SWIETNY BARDZO DOBRY, DOBRY, SMACZNY, NIEZLY TAKI SOBIE NIEZBYT SMACZNY NIE ZA BARDZO NIEDOBRY OKROPNY BEZ SMAKU Cwi/czeenjie 6 úi0A4J ProszQ ufozyC anaiogiczne diaiogi, Mami: Javier, czy twój rosóljest smaczny? Javier: jQk . JeSt . P.QrdzQ.. dob/iy,	 Angela: Jak smakuje ci ryba? Mami: N.iestety ..ne. zQ.. baidzO:	 Angela: Dlaczego? Mami: JeSt . zQ.. SÍOM.Q,	 JAKI? ttusty chudy mocny tagodny ostry kwasny stodki gorzki surowy ciepty chtodny siony zimny gorqcy 66 szescdziesiqt szesc download this book from e-polish.eu

('ll0A5j Cwuczenje 7 Co oni mowiq? Cw'uczejnue 8 (iioA6J Co to znaczy? MtODZIEZY DO 18 LAT ALKOHOLU NIESPRZEDAJEMY ZWROTNACZYN s •ffl с «s>- ^ SAMOOBSUIGA 10 ¡ВШММ fryrti/, d i 1 b a 3 p 1 s к Ю A MOZE RURKA Z KREMEM? Mami: Angela: Mami: Angela: Mami: Angela: Mami: Angela: Mam ochot§ na cos slodkiego! Angela, masz czas? Idziemy do kawiarni? Na cos slodkiego? Jasne! Ale jest maly problem. Nie znam dobrej kawiarni. Hm^ dobra kawiarnia... A moze klub? „Pauza” na ulicy Florianskiej to dobre miejsce. Robiq tam bardzo dobre drinki i^ Angela, ja nie chc§ pic ani piwa, ani wddki, ani wina, zadnego drinka! Nie chc§ tez kawy, herbaty, kompotu czy mleka! Chcialabym tylko zjesc cos slodkiego, jakis dobry deser, albo chociaz rurk§ z kremem, gofra czy cos. Oj Mami, nie zlosc si§! Juz wiem! Na rynku jest kawiarnia, nazywa si§ chyba „Pijalnia czekolady”. To dobrze brzmi! Tak. Tam jest wszystko, desery i czekolady do picia i do jedzenia. DOPEtNIACZ KOGO? CZEGO? Nie mam f^^ciirsz:()c brcit:a. Nie mam mlod'gc taty. Nie lubi§ ciemn ego chleba. Nie lubi§ slodki dzemu. JAKIEGO? rodzaj zenski -И (- e.i ] \ - y Шхш-г Nie lubig zimnej zupy. tlust ej szynki. JAKIEJ? rodzaj nijaki - ego JAKIEGO? 1. po:f (D Q_ z (D 3 3 о N- 0) 7Г S) N k Ф 3 (B 3 szescdziesi^t siedem 67

10 с ф N “D Ф (Л "(5 £ _Q (Г Ü 3 с^- Е Ф Е (U N « Ф •N О Е Cwiczern 1 üI0BI) Co oni iubiq? Czego oni nie iubiq? soki, masio, pizza, jogurt owocowy, j jajecznica, spaghetti, placki ziem- niaczane, barszcz czerwony, goiqbki i NIE LUBI pasztet, ciemny chleb, zielona herbata, woda mineralna niegazowana, pietruszka, gotowana marchewka, tofu, wódka, zupa mleczna kawa, czarna herbata, zielona herbata, woda mineralna niegazowana, margaryna, wçdzona ryba, biaiy i zóity ser, bigos, makaron NIE LUBI piwo, wódka, masio, tiuste mleko, jasny chleb, zupa ogórkowa, tiusta kieibasa, smazone miçso, sól Karol i Karolina To blizniaki, ale nie to brat i siostra. identyczne. Dlaczego? Cwiczenie 2 ProszQ uzupetnic zdania. a) Lubiç biatq czekoladç. Nie lubiç b) Jem pyszny obiad. Nie jem 	 c) Pijç czerwone wino. Nie pijç	 d) Lubiç zupç pomidorowq. Nie lubiç	 e) Mam zielonego banana. Nie mam	 f) Znam dobrq lektorkç hiszpañskiego. Nie znam	 g) Mam nowy samochód. Nie mam	 h) Mam nowq ksiqzkç. Nie mam	 i) Lubiç tego profesora. Nie lubiç	 j) Znam tç studentkç. Nie znam	 k) Znam dobrego dentystç. Nie znam	 Cwiczme 4 O Co oni zamawiajq? Mami zamawia: Angela zamawia: Klient zamawia: Klientka zamawia: Cwiczenie 3 CI1 111084] ProszQ uzupetnic informacje w menu. sernik soki czekolada herbata czarna tonik kawa tort koktajl szarlotka V lody 68 nnrojtdonnct Herbata owocowa Herbata zielona Kawa espresso Kawa z rumem Czekolada z orzechami nnrOJEZinnC Woda mineralna gazowarai'niegazowana Pepsi - Cola ze swiezych owocùw DKERT Deser owocowy г bitg smietanq 	 z	bakaliami	i	bit^	àmietanq Galaretka z owooami Pieczory banan z lodami ï СШ5ТЛIС1А5ТКП Makowlec Szaiioika naclepto KOKTnjLE OWOCOWE czekoladowy, orzechowy Т]" truskawkowy, ban a nowy, jagodowy, malinowy f,

110C1 га NARESZCIE WEEKEND! ProszQ przeczytac i uzupetniC tabetkQ, Javier: Mami, idziesz z nami dzisiaj do pubu? Mami: Z nami, to znaczy z kim? Javier: Ze mnq, z Angelq, z Tomem. Mami: A Uwe? Co z nim? Javier: Nie wiem, czekam jeszcze na SMS-a. To jak, idziesz? Mami: Z tobq Javier wszçdzie! Hm, hm! To znaczy^ z wami wszçdzie! 10 MIANOWNIK KTO? CO? Ja tiy o^na	o-Ro	m-y wiy O'RC z/e NARZÇDNIK Z KIM? Z CZYM? a i b a 3 b) d) Cwicze^ 2 í110C2J ProszQ napisac dobrq formQ. a) Lubiç z .t.QbQ (ty) rozmawiaC. Idziesz ze 	(ja)	do	kina? Dzisiaj nie idç z	(wy) na imprezç, jestem chora. Maria i Marta to moje kolezanki. Uczç siç z	(one)	do	testu. Adam jest bardzo sympatyczny i inteligentny. Lubiç z	(on)	spçdzaC	czas. Ada zna caty Kraków. Dzisiaj idç z	(ona)	zwiedzaC	miasto. Ona pracuje z	(my)	dwa	lata. Adam i Piotrek to moi koledzy. Chodzç z	(oni)	do	szkoty. ж Cu)í6zem 3 О g) h) (110D1J oszQ rozwiqzac krzyzowkQ 110C3Í Zaznaczjakq zapiekankQ je Javier. 'apiekankasfandard ге szczypiorkiem ^Podwojnymserem ^ szynftq г boczkiem szp/nak/em ^àa/Aa	| /Аа/уфд	I )Sy;	I ^ ^^^osлAol/yy	ж '^ajonez	e POWTORZENI^ cè'* Tradycyjna polska potrawa z kapusty. „Sok" z owoców robiony w domu. 	ziemniaczane. Zupa, która ma czerwony kolor. Polski kuskus. Robione sq z m^ki, jajka i mleka. Mogq byc z kapustq i grzybami, miçsem, ruskie. Robione z kapusty, ryzu i miçsa. Podawane z sosem pomidorowym. Kotlet	 z

Lekcja 11 KOMUNIKACJA Czyj? Czyja? Czyje? Jak cz^sto? Kiedy? StOWNICTWO rodzina pory dnia; zawsze, zwykle ...nigdy GRAMATYKA zaimki dzierzawcze Г cc с “D О CC C^- с N "О о > N о rozwiedziona, nie zyje, rodzehstwo, drzewo genealogiczne, rozmawiac, powiedziec, stuprocentowe ж CwlczemlC^ (mi) Czyja to rodzina'? Mami, Angela, Javier, Uwe, Karolina ) ^ CZYJA TO RODZINA? Л r ж CuJlczem 2C^ ил^Е) ProszQ postuchac i uzupetnic. m^za, zonQ v, dzieci, zonaty, dzieci J a.	Moja rodzina? Ale ktora, aktualna czy ta pierwsza? To troch§ skomplikowane. Aktualnie mam .. i dwoje	Jestem	drugi	raz	Nie	mam	kontaktu z pierwszq zonq, ale wiem, ze ona ma drugiego	Nie	wiem,	czy	ma	 brata, tatg, siostrg, mamg, rodzinie J b.	Nie wiem, co powiedziec: normalnie, mam	,	Tez	mam i	 Ale nie lubi§ rozmawiac o mojej	 70 siedemdziesi^t download this book from e-polish.eu

ojciec, rozwiedziona, dziadek, zyje, babcia c.	Juz nie mam mçza. To po polsku siç mówi, ze jestem	,	tak?	Jestem	pól Polkq, pól Angielkq. Moja matka jest Polkq. Nie znam dobrze historii mojej rodziny. Wiem, ze 	mojej	matki,	a mój	 byl	pilotem w RAF-ie. Moja	 byla stuprocentowq Polkq z bardzo arystokratycznej rodziny. Niestety, juz nie	 A mój ojciec i jego rodzina sq Anglikami. 11 kawalerem, rodziców, kuzynki ] d.	Mam duzq rodzinç:	, braci, siostry, kuzynów i	Wszyscy mieszkajq w jednym miescie. To bardzo fajnie, bo mozemy siç czçsto spotykac. Kto to jest Maria Elena? Yyy, to moja znajoma, to znaczy przyjaciólka^, to znaczy moja dziewczyna... Ale jeszcze nie zona! Nie mam zony, jestem	 cloclç, rodzenstwa, wujka j e. Mieszkam z rodzicami i bratem. Moj brat i ja jestesmy blizniakami. Mam tez	 - siostrç mojego taty i	-	brata mojego taty. Moja mama nie ma	 Moi dziadkowie i babcie mieszkajq w Gdansku i w Poznaniu, dlatego rzadko siç spotykamy - tylko raz, dwa razy w roku. Oczywiscie, mam chlopaka. Bardzo siç kochamy, ale jeszcze niczego nie planujemy. Jestem pannq. Cwuczenje 3 i Prawda czy nieprawda? 111A3J TRI ¿y Uwe: nie jest zonaty jest rozwiedziony i zonaty ma troje (3) dzieci Ц] Mami: ma brata i siostrç ma rodziców, to znaczy mamç i tatç Angela: teraz juz nie ma mçza jej matka jest Angielkq, a ojciec Polakiem ^ Javier: czçsto spotyka siç z rodzinq Maria Elena to jest jego dziewczyna Javier jest kawalerem, to znaczy nie ma zony Karolina: ma brata - blizniaka jej mama nie ma rodzenstwa, to znaczy nie ma brata ani siostry jej dziadkowie mieszkajq daleko, dlatego nie spotykajq siç czçsto nie ma mçza, jest pannq ж CWuczenje 4 i111A4) ProszQ dopasowac definicje do stów, : N i.panna V 6 m^zczyzna, ktory ma zon§ 2.mçzatka 6 brat matki lub brat ojca 3, zonaty 6 brat i siostra 4, rozwiedziony 1 kobieta, ktora jeszcze nie ma m§za б, kawaler 6 m^zczyzna, ktory teraz juz formalnie nie ma zony б, rodzeñstwo 6 m^zczyzna, ktory jeszcze nie ma zony 7, ciocia 6 siostra matki lub siostra ojca в, wujek 6 kobieta, ktora ma m§za 9, matzeñstwo 6 mqz i zona o Q- N n a O N j a o r 0 Q. 1 n S) ■O CWuczenje S i111A5J ProszQ dopasowac pary, mçzczyzni kobiety i, brat a) kuzynka 2,ojciec b) siostra 3, mqz c) dziewczyna 4, dziadek d) ciocia б, kuzyn e) matka б, wujek f) zona 7, chtopak g) babcia в, tata h) mama 9, kawaler i) mçzatka io, zonaty j) panna ii, rozwiedziony k) rozwiedziona siedemdziesiqt jeden T1 P

11 a n d o Cd O'¬ « с N ■О о N о ProszQ postuchac, a nastQpnie przeczytac tekst i uzupefnic genealogiQ rodziny. GDZIE KTO JEST? Mam tylko jednq siostrç, ma na imiç Basia. Jest juz mçzatkq i ma jedno dziecko - córkç Amelkç (3 lata). Jej mqz Robert jest znanym aktorem. Nasza matka, tez Barbara, teraz jest rozwiedziona, ale miala dwóch mçzaw. Mój ojciec ma na imiç Tadeusz, a ojciec mojej siostry Stanislaw. Moi dziadkowie to Krystyna i Zygmunt, ale juz nie zyjq. Mam zonç Zosiç i dwoje dzieci: Janka (21 lat) i Malgosiç (13 lat). Janek ma dziewczynç, ma na imiç Dorota. Nie majq jeszcze dzieci. A ja jestem Jacek. Bardzo mi milo Panstwa poznac. MODEL POLSKIEJ RODZINY Jakie naprawdç jest Pana / Pani matzenstwo i rodzina? 26% (model mieszany) - mqz i zona pracujq zawodowo. Mqz bardziej koncentruje siç na pracy zawodowej, zona tez zajmuje siç domem i dziecmi. 23% (model tradycyjny) - tylko mqz pracuje, zona zajmuje siç domem i dziecmi. 21% - ani mqz, ani zona nie pracujq. 19% (model partnerski) - mqz i zona tyle samo czasu pracujq i zajmujq siç domem i dziecmi. 6% - tylko zona pracuje, mqz zajmuje siç domem i dziecmi. 4% - inna sytuacja. { Na podstawie danych: CBOS BS/52/2006, „Potrzeby prokreacyjne oraz preferowany i realizowany model rodziny”. } Cwaczeeûje 7 Prawda czy nieprawda? W modelu tradycyjnym rodziny kobieta pracuje, a mçZczyzna nie. W typowym modelu polskiej rodziny kobieta i pracuje, i zajmuje siç domem. W modelu partnerskim kobieta i mçZczyzna tak samo pracujq oraz zajmujq siç domem i dziecmi. D D Cwaczeeûjje В Gdzie sq sfowa? abgmatkakchibratrtoZonanilsmeZatkapolpanna kawalerwiedrozwiedzionadimbabciatridziadeka ndyciociam^Z 72 siedemdziesiqt dwa download this book from e-polish.eu

111B11 ж CüJíczemlC^ ( ProszQ postuchac i uzupetnic. nasz, moja, moja, czyj v, czyja, czyje ^ Б CZYJ? CZYJA? CZYJE? Pani Joanna: Pan Grzegorz ..QzyJ.. samochód blokuje garail Nie wiem, na pewno nie	 Ш1АТ1Я1Ж Nauczycielka: Przepraszam,	to	ksiqikal Ш1АТ1Я1М Angela:	 to	zdj§ciel 11 Javier: Angela: Mami: Nie	 . Mysl§, ie Javiera. /	 Kto? CZYJ? CZYJA? CZYJE? ja mój moja moje ty twój twoja twoje on, ono jego jego jego onía jej jej jej my nasz nasza nasze wy wasz wasza wasze oni, one ich ich ich I i I I I I Tol To moje. To	 koleianka, Maria Elena. I zdj^cie koleianki masz w portfelul! To musi bye bardzo dobra koleianka! Ж Cwuczernje 2 GiiBI) ProszQ dopasowac. siostra v, auto, matka, babcia, miasto wujek, dziecko, tesciowa, ciocia, syn dziadek, zdj^cie, ojciec, tesc, cwiczenie MOJ MOJA MOJE о Q- N n a О N О N j a ■■О C N j e ■■О siostfia C^l/czejmje 3 (ИИЮ Transformacje. a) Syn twojej siostry ma 28 lat. ja).. Syn..	siQ.stry .. ma . 28, , lat., b) Moja matka jest lekarkq. (on) 	 c) Jej lekcje sq bardzo ciekawe. (my)	 d) Jaka jest twoja ulubiona restauracja? (one)	 e) Twoja nauczycielka ma na imi§ Aneta. (oni) 	 f) Twoje zadanie domowe jest bardzo dobre. (on)	 g) Idziemy do kina z naszym gospodarzem. (wy) 	 h) Jakie jest wasze ulubione kino? (ona)	 CtwUczernie 4 i111B43 - ProszQ przeczytac dialog i wybraC odpowiedniq formQ. „Glossa”, pokój do nauki - Angela i Mami rozmawiajq. Angela:	Czesc, Mami! Czvie / czyj / czyja to piórol Mami:	Nie wiem, nie mój / moja / moje . Mysl§, ie Uwego albo Javiera. Angela: A gdzie oni / one / wy sql Mami:	Uwe, jego / moja / jej iona i twoje / ich / on dzieci sq na obiedzie. A Javier pisze e-mail do koleianki. Ale to chyba nie ona / on / jego koleianka, tylko ona /	on / jego	dziewczyna. Angela:	Tak, on / my / ty ma duio koleianek, hi, hi. Zawsze mówi: „moja /	mój /	moje koleianka”! Mami:	Tak, szkoda... siedemdziesiqt trzy r, 3

га RANO CZY WIECZOREM? 11 CWaczejñje, 1 Cïiicï) Proszç dopaso'^ac zdania do scenek. ce с “D О CC C^- E Ф o N O Ф > N O O c « Przed potudniem mam lekcje polskiego w „Glossie”. Rano pani Joanna robi dla mnie smaczne sniadanie. W nocy spiç. Jutro jest nowy pracowity dzien. Po potudniu jestem bardzo zmçczona i muszç odpocz^c. Javier mówi, ze mam sjestç. O póinocy wracam do domu. W potudnie jem obiad, zwykle zupç. Bardzo lubiç polskie zupy! Wieczorem spotykam siç z Angel^ i innymi znajomymi ze szkoty. Ale nie lubiç tanczyc. 74 siedemdziesiqt cztery download this book from e-polish.eu

2,przed potudniem 3 w potudnie 4.w dzieñ Cw hczeúje 3 11 ProszQ przeczytac tekst, a nastQpnie uzupetnic tabeikQ, W rodzinie Majów wszystko jest uporzqdkowane: rano pani Joanna robi dla wszystkich sniadanie, ale Karolina nie je, bo jest na diecie (jak zawsze). Pan Grzegorz tylko pije kaw§, bo nie ma czasu. Przed poludniem blizniaki majq zaj^cia, pan Grzegorz jezdzi do klientów, a pani Joanna pracuje w domu. Codziennie w poludnie pan Grzegorz dzwoni do zony, Karol ma przerw§ i je drugie sniadanie, a Karolina spotyka si§ z chlopakiem. Po poludniu rodzeñstwo robi zakupy, mqz jeszcze pracuje, a zona albo cos gotuje na obiad, albo pisze e-maile. Wieczorem wszyscy jedzq razem kolacj§ w domu lub w restauracji, a nast^pnie malzeñstwo oglqda telewizj§, córka gra na komputerze, a syn uczy si§. о Q- N n a 7) d) 3 о c N Ф О N О e 3 ■■о Kiedy? rano przed potudniem w potudnie . po potudniu wieczorem pan Grzegorz I pani Joanna .pije , , Karolina Karol Cwjczenje 4 unciJ ProszQ zapytaC koiegów w kiasie, co robiq dzis w potudnie, po potudniu, wieczorem, CO ROBISZ DZIS... ? Imi§:	w	potudnie po potudniu wieczorem siedemdziesiqt pi§c 75

11 СС с “D О СС С^- О (О N О га JAK CZESTO? ж Сшьсгеш 10 M11D1J ProszQ postuchac dialogu, a nastQpnie uzupetnic tabeikQ znakiem „ + ". Uwe: zawsze codziennie zwykle od czasu do czasu rzadko nigdy nie pracuje dzwoni do zony jezdzi samochodem jezdzi taksowkq ma urlop chodzi na dyskotek§ + Angela:	Uwe, jak cz§sto pracujesz? Uwe:	He, he, zawsze, od rana do wieczora. Jestem pracoholikiem. Angela:	A jak cz§sto dzwonisz do zony? Uwe:	Codziennie, to znaczy siedem razy w tygodniu. Angela:	A czym jezdzisz do pracy? Uwe:	Zwykle samochodem, ale od czasu do czasu taksowkq. Angela:	A jak cz§sto masz urlop? Uwe:	Bardzo rzadko. Praktycznie tylko raz w roku. Angela:	A jak cz§sto chodzisz na dyskotek§? Uwe:	Nigdy nie chodz§ na dyskotek§. Jestem za stary. A teraz ja mam pytanie: dlaczego tak duzo pytasz? Bo lubi§ wszystko wiedziec. ж Cwiczenie 2 ü.nD2j ProszQ pogrupowaC frazy: nigdy, cz^sto, codziennie, od czasu do czasu, zawsze v, rzadko, zwykle, prawie nigdy, bardzo rzadko Cwiczemje 3 (iiiDI) Quiz. Czy to prawda, ze: raz w roku jest w Krakowie festiwal pierogow? _}/_ w Afryce zawsze jest stonce?		 w Polsce zwykle na sniadanie jemy bigos? 	 zwykle w polskich rodzinach i mqz, i zona pracujq?		 nigdy nie mowimy „ty" w sytuacji formalnej? 	 lekcje w szkole „Glossie" sq codziennie? 	 76 siedemdziesiqt szesc download this book from e-polish.eu

ж Сш1сгелйе 1 Ргов1^ narysowac drzewo депеа1од1с1пв swojej rodziny I kr6tko]е zaprezentowaC. Ю TWOJE DRZEWO СЕМЕДЮСКгМЕ 11 о о_ N п а € о е г N Ф € 0 ю Ф 3 ф 1 о (О с N 3 ф POWT6RZENI^(I

CO ROBISZ W PONIEDZIAIEK O ÓSMEJ? Lekcja 12 KOMUNIKACJA umawianie siç na spotkanie zapraszanie StOWNICTWO godziny dni tygodnia GRAMATYKA liczebniki porzqdkowe 1-24 Г zaproszenie, umówiC siç , godzina, kwadrans k e z d (U n o p z s _Q ro o C k ta kt e p « С a .c о о о « Cujiczem 10 Prawda czy nieprawda? Spektakl jest w Centrum Sztuki Japonskiej. To jest tradycyjny spektakl japonski. Spektakl jest jutro. Mami nie ma jeszcze zaproszen. Karol nie ma dzis czasu. Karolina nie ma dzis czasu. Karol spotyka siç z kolezankq. Mami jest ciekawa, z kim Karol siç spotyka. Mami idzie na spektakl z Karolinq. CD v D Ш ProszQ uzupetnic dialog. 112A2J czas , pewno, zaproszenia, teatr, ciekawy V, kiedy, mogç, pójSC ^ MACIE OCHOTC PÓJSC NA SPEKTAKL? 	 Masz ochotç pójsc Chcesz pójSC Moze pójdziemy Chçtnie, dziçkujç za zaproszenie. Swietny pomystl V na spektakl | film kawç I piwo ► do teatru I kina kawiarni I klubu ? Niestety,	• nie mam czasu. Przepraszam, ale dzis nie mogç. Tak, dlaczego nie? Nie lubiç chodzic do teatru, ale moze Jasnel pójdziemy do kina? MySlç, ze to nie jest dobry pomysl, bo^ Dziçki, ale nie mogç. ^	 	 Mami: Karol: Mami: Karolina: Mami: Karol: Karolina: Mami: Karol: Karolina: Mami: Wiecie, w Centrum Sztuki Japonskiej Manggha jest bardzo	spektakl	teatru kabuki. A co to jest? To bardzo stary	japonski. Tak, a	? Dzis wieczorem. Mam trzy	Macie	ochotç	? Oj, ja dzis nie	,	idç	do	kina. He, he, on ma randkç! Na	idzie	na	komediç	romantycznq. A z kim? To nie wasza sprawa. I nie idziemy na komediç, ale na film psychologiczny. Ja wiem: z kolezankq z klasy. Ale ja mam	i	mogç	pojsc	na	ten spektakl. Swietnie! 78 siedemdziesiqt osiem download this book from e-polish.eu dziçki

CWaczejñj^ 3 úiiA?.] „do" czy „na"? С film v, kino v, spektakl, kawa, lunch, kawiarnia, restauracja, piwo, klub, koncert, dyskoteka, teatr, kolacja, pub, „Hamlet” 3 ^ do И.(} jjiHlvL J 12 do- ~j~ Cwíjcze^ñjje 4 f112^4) ProszQ zareagowac na propozycje pozytywnie i negatywnie. a)	Chcecie pójsc do klubu? Tak.. $.wi.etn.y. pQnysH.	 .Mie. ñicstei.y. nie mamy.czasu	 b)	Mam bilety na mecz. Chcesz	pójsc? Ma pani ochotç na kawç? d)	Idziemy wieczorem na dyskotekç. Idziesz z nami? e) Szkota organizuje wycieczkç do Wieliczki. Kto chce pojechac? f) Czy masz ochotç pójsc ze mnq na zakupy do galerii handlowej? g)	Mam zaproszenie na koncert do filharmonii. Ma pan ochotç pójsc? h)	Idziesz na wyktad o kuchni polskiej? Cu)íc.zem 5 ProszQ utozyC dialog. 112A5Í 1 Javier: □ Angela: □ Angela: □ Javier: 3 Angela: □ Mami: □ Angela: 8 Angela: □ Javier: □ Angela: □ Mami: 7 Javier: □ Mami: □ Javier: □ Mami: Dziewczyny, co robicie jutro wieczorem? Jasne! Niezly pomysH Prawda, Mami? Moze pojdziemy gdzies do klubu na piwo, a potem potanczyc? Ja tez nie mam. A dlaczego pytasz? No nie wiem, nie pijç piwa i tanczyc tez nie umiem. Dobrze, to idziemy. Mami - bez dyskusji. Ja tez nie mam ochoty na piwo. A kto jeszcze idzie? Moze Uwe i moi koledzy z Argentyny i Brazylii. Nie ma „ale”. Idziemy! Ale^ Eee, nic nie szkodzi. Mozesz pic cos innego i nie musisz tanczyc. No dobrze. Gdzie siç spotkamy? Na Rynku, pod „Adasiem”. Wiecie, gdzie to jest? Ja nie mam planow. CwJczenJe 6 ProszQ umówiC siQ na spotkanie z kolegami z grupy. О о r 0 1 s N ■D O 3 e Q_ z (D d) O O o 3" t •Ф p j n fi) s ■o Ф t S) 7Г siedemdziesiqt dziewiçc 79

12 Q O KTÓREJ GODZINIE? ж CüJíczem 1 О (.i£!ií) ProszQ postuchac dialogów i dopasowac je do ilustracji. Ф N “D (D С O N (Л _Q O O O c^- Ф N "O o -o o Cwuczernje 2 in2!!) ProszQ powtórzyC za nauczycielem. KTÓRA GODZINA? O KTÓREJ (GODZINIE)? 1:00 pierwsza o pierwszej 2:00 druga o drugiej 3:00 trzecia o trzeciej 4:00 czwarta o czwartej 5:00 piqta o piqtej 6:00 szósta o szóstej 7:00 siódma o siódmej 8:00 ósma o ósmej 9:00 dziewiqta o dziewiqtej 10:00 dziesiqta o dziesiqtej 11:00 jedenasta o jedenastej 12:00 dwunasta o dwunastej 13:00 trzynasta \ o trzynastej 14:00 czternasta o czternastej 15:00 pi^tnasta o pi^tnastej 16:00 szesnasta o szesnastej 17:00 siedemnasta o siedemnastej 18:00 osiemnasta o osiemnastej 19:00 dziewi^tnasta o dziewi^tnastej 20:00 dwudziesta o dwudziestej 21:00 dwudziesta pierwsza o dwudziestej pierwszej 22:00 dwudziesta druga o dwudziestej drugiej 23:00 dwudziesta trzecia o dwudziestej trzeciej 24:00 dwudziesta czwarta o dwudziestej czwartej 112B3I CuJÍCZM 3 o Co mówi iei<tor? ProszQ wpisac iitery. a)	o	pi.^tej b) o si dmej c) o zternastej d) o dzie iqtej e)	o	drug ej f)	o	sz stej g)	o	trze iej h) o dw dziestej C^lczemA 4 O J Co mówi lektor? a) b) c) d) e) f) g) o pierwszej - o piqtej o dwunastej - o dwudziestej o dziewiqtej - o dziesiqtej o szóstej - o siódmej o piqtej - o pi^tnastej o trzeciej - o trzynastej o czwartej - o czternastej 80 osiemdziesiqt download this book from e-polish.eu

ж Cwíjczejnje S O której (godzinie)^? Prawda czy nieprawda? 12 1, o dwunastej 2, o dwunastej w nocy 3, o piçtnastej 4, o dziewiqtej б, o dziesiqtej 6, o trzeciej 7, o dziewiqtej wieczorem в, o pierwszej 9, o osiemnastej 10, o trzynastej 11, o szóstej wieczorem O KTÓREJ (GODZINIE),,, ? 13:DD - o trzynastej - o pierwszej 14:DD - o czternastej - o drugiej O o r 0 1 s N ■D O 3 e Q_ z (D O k r ej g o Q. N (B ■O o trzynastej czterdziesci piçc o trzynastej piçtnascie piçtnascie (kwadrans) po pierwszej zapiçtnascie (kwadrans) druga Cwuczenjje б (lï2!6) Która to godzina? OFICJALNIE: a) Mam lekcje o jedenastej trzydziesci. (9:3G I 1G.3G I 11:3G) b) W „Glossie" mamy przerwç o dwunastej piçtnascie. (12:15 I 12:45 I 12:G5) c) Angela zwykle robi pracç domowq o szesnastej trzydziesci. (16:3G I 18:3G I 6:3G) d) Mamy warsztaty lub wyktady o czternastej trzydziesci. (16:3G I14:3G I 4:3G) e) Karolina ma zajçcia od dziesiqtej do trzynastej. (9:GG-13:GG I 1G:GG-14:GG I 1G:GG-13:GG) g) o trzynastej trzydziesci o wpol do drugiei NIEOFICJALNIE: Robiç i jem kolacjç o wpót do ósmej. (19:3G I 18:3G I 2G:3G) W weekendy pañstwo Maj robiq zakupy okoto pierwszej. (11:GG I 13:GG I 3:GG) Karol idzie do kina z kolezankq o ósmej wieczorem. (2G:GG I 14:GG I 19:GG) Javier tañczy na dyskotece od dziesiqtej do pierwszej. (21 :GG-23:GG I 22:GG-1 :GG I 1 :GG-2:GG) Mami pije kawç z Angelq po lekcjach, o wpót do pierwszej. (13:3G I 12:3G I 11:3G) osiemdziesiqt jeden 81

ж	_ Ciri'ixczdjnie 7 G^IBD 12 e z d (U n o p z s _Q ro o O ? Ф N "O o -o O ProszQ napisac godzi^y w w^^^ji oficjalnej i nieoficcalnej. a) Jezdz^ tramwajem (8:15) - pÍgtMQSCÍe.p.Q.. ÓSMCj.	 - Q.. ósMj. pi^tnascíe	 b) Wiadomosci sq w telewizji (19:30) c)	Hejnat z kosciota Mariackiego w Krakowie jest (24:00) CtwUczernne 8 I i 11IB81 Jakie macie plany na dzis? ^ W PONIEDZIAtEK UY WE WTOREK! d)	Lekcje indywidualne w „Glossie" koñczq si§ zwykle (14:15) e)	Szkota jest otwarta (od 9:00 do 21:00) f)	Poczta jest otwarta (od 8:00 do 20:00) g)	Biura i urz^dy pracujq (od 7:30 do 15:30) PRZYKLADOWE PYTANIA: Co robisz o Co robisz od do O której pracujesz / masz lekcje / jesz obiad^? El	Cwiczerne 1	Gi2Ci) ProszQ rozwiqzaC krzyzówkQ. k Poziomo: 1. siódmy dzieñ tygodnia I. drugi dzieñ tygodnia 3. trzeci dzieñ tygodnia 4. czwarty dzieñ tygodnia q Pionowo: 5. piqty dzieñ tygodnia 6. szósty dzieñ tygodnia 7. pierwszy dzieñ tygodnia 82 osiemdziesiqt dwa download this book from e-polish.eu

Cw jczenJe 21 112C2I ProszQ przeczytac tekst, a nastQpnie uzupetniC tabelkQ PROGRAM KULTURALNY. W tym tygodniu program kulturalny w „Glossie” jest bardzo interesuj^cy. Najpierw, w ponie- dzialek jest zaplanowany maly spacer po miescie, bo duzy spacer z przewodnikiem jest w pi^tek, tak samo jak pub z nauczycielkami. W srod§ studenci jad^ na wycieczkç do Wieliczki, a w czwar- tek majé wyklad na temat polskiej kultury. Co jeszcze? We wtorek s^ warsztaty fonetyczne i film. W weekend mozna albo pojechac do Oswiçcimia, albo zostac w Krakowie i na przyklad spotkac siç z kolegami w klubie na Kazimierzu, albo pójsc na koncert, ewentualnie do teatru. PROGRAM KULTURALNY 12 О О r 0 1 s N ■D O 3 e Q_ z (D CwJczenJe 1 ujIdD Co NAJPIERW, a co POTEM robi pan Grzegorz? LB RUTYNA < 3 a I) wstajç, 2) dzwoniç do klientów, 3) jezdzç do pracy, 4) pracujç, 5) myjç zçby, 6) chodzç na lunch v, 7) jem obiad w domu, 8) wracam do biura, 9) wychodzç z biura o pi^tej, 10) chodzç na basen, II) ogl^dam wiadomosci lub film o ósmej, 12) chodzç spac o jedenastej, 13) myjç siç, 14) wieczorem rozmawiam z zonq i dziecmi, 15) jemy razem kolacjç, 16) biorç prysznic W POtUDNIE PO POtUDNIU WIECZORE W NOCY POWTORZENIE Œ CwJczenJe 1 и12 ProszQ potqczyc. wstawaôg^^B jeSc НЯ! braó isc roblé miec ochotç wracaó jechac gotowaó 2J CwjczenJe 2 prysznic na zakupy zupç do domu ^wczeánie na wycieczkç sniadanie na kawç pierogi

GDZIE BYIAS MAMI! BYtAM W KINIE Lekcja 13 KOMUNIKACJA Co robites? Co robitas? StOWNICTWO spçdzanie wolnego czasu GRAMATYKA czas przeszty czasowniki: jeSc, pójSc Г £ ce '(Л _Q N “D a wstyd, odbierac telefon, miec zasiçg, marzenie, odpisywac, szczçscie, szczçsliwy, pomagac, randka, wtasnie, jednoczesnie C(jüiez&m 10 iJMiJ ProszQ dopasowac dialogi do ilustracji. ^ „ZAKOPANE, ZAKOPANE, StONCE, GÓRY I GÔRALE^ il Tom: Byleé juz tu kiedys? Javier:	Nie,	nie bytem. Jestem pierwszy raz. ПШ Shige:	Czesc	Mami!	Gdzie	bylaS? Mami:	Czesc	Shige!	Bylam w Centrum Sztuki i Kultury Japonskiej „Manggha”. Pani Maj: O Boze! Jak wy wyglqdacie!? Gdzie byliécie? Karol:	Byliâmyna treningu. SB Uwe: Czy one byly na meczu? Javier: Uwe: Г Cha, cha! On chyba byl na dobrej imprezie! O tak! Na pewno bylo swietnie! I Angela:	A	wczoraj	bylo tak ladnie! osiemdziesiqt cztery download this book from e-polish.eu

Cwuczeáie 2 GIíaIj ProszQ uzupetnic tabeíkQ. BYC CZAS PRZESZtY r. m^ski H r. ieñski m C!-p0!:J- r. nijaki (ja) (ty) on (ja) 	 (ty) ona byla -la ono 13 r. m^skoosobowy r. niem^skoosobowy 	; 1: mn. Í.. 	 (my) 	 1 1 (my) bylysmy 1 -lyémy 1 (wy) 	 1 1 (wy) bylyscie \-lyéde 1 oni byli 1 -li 1 one 1 1 Cw l/czejrnje 3 ^ [113A3j ProszQ uzupetnic. a)		(my/ r. m.'jna koncercie. b) Pani Maj	rano na zakupach. c) Karolina i Mami	w kinie na polskim filmie. d) Karol	na sitowni. e) Karol i Karolina	w	szkole. f) g) h) i) Angela w sobot§	w pubie. Czy	(wy /r. m.) w Krakowie? Wczoraj	(my /r. z.) na wystawie. Dzisiaj jest tadnie, ale wczoraj brzydko. 	(wy/r. z.) juz na wakacjach? Gdzie	Javier? Te banany wczoraj 	zielone, a dzisiaj juz sq Zótte! O Cll3Ai) o Q. z O" t a DI 3 N S) ЗГ o ■o S) 3 Z S) ЗГ o ■o S) 3 ÍB o 3> o g O' Jest poniedziatek. Osma czterdziesci pi^c. Mami i Angela sq na korytarzu, pijq herbat^ i rozmawiajq. Do szkoty wchodzi Uwe. Uwe:	Czesc dziewczyny! Co slychac? Jak weekend? Mami:	Czesc Uwe! Angela:	Weekend byl swietny! W piqtek w nocy bylam w Galerii Krakowskiej. Uwe:	W nocy? Angela:	Tak. To byla specjalna „noc zakupów”, wi§c byly duze rabaty. O! Kupilam	Uwe: na przyklad ten sweter! Wstyd, ale sp§dzilam tam kilka godzin. W sobot§ wieczorem bylam ze znajomymi w klubie „Pauza”. Poznalam bardzo interesujqcych ludzi, rozmawialam po polsku, tanczylam i^ wrócilam do domu w niedziel§ rano. Uwe:	Swietnie! To znaczy, ze byla dobra	Mami: impreza!	Uwe: Angela:	O tak! Bylo wspaniale! Uwe:	A ty Mami? Co robilas w weekend?	Mami: Mami:	Ja bylam w kinie razem z Karolinq.	Uwe: Oglqdalysmy polski film! Rozumialam	Angela: tylko troch§, ale to nic, i tak bylo fajnie!	Mami: W sobot§ byla swietna pogoda, wi§c z Karolinq spacerowalysmy po Kazi¬ mierzu i robilysmy zdj§cia. W niedziel§ bylam w domu, spalam, rysowalam, gralam na Nintendo, troch§ uczylam si§ i troch§ pomagalam pani Maj robic obiad. To byl spokojny weekend. A ty, Uwe, byles w Warszawie? Tak! Caly weekend sp§dzilem w Warszawie. Pracowalem, pracowalem, pracowalem i uczylem si§ polskiego, ale tylko, kiedy jechalem pociqgiem. W Warszawie spotkalem si§ tez ze znajomymi w pubie i oczywiscie pilem polskie piwo! I wiesz co, bylem w „Pijalni Czekolady” w Warszawie! I jak bylo? Smakowala ci czekolada? Bylo bardzo milo, a czekolada byla pyszna! Nie spotkales si§ z Javierem? Nie. Nie wiem, gdzie on byl. No wlasnie, my tez nie wiemy! Ja caly czas si§ martwi§. W piqtek nie bylo go w szkole. Moze cos si§ stalo? osiemdziesiqt pi§c 85

13 £ ce '(Л _Q N “D a ж Си)1с^геш 4 О 113A41 Prawda czy nieprawda? Dlaczego? Jest piqtek. Angela w weekend byta w Galerii Krakowskiej. Angela kupita sweter. Angela nie miata okazji, zeby mowic w weekend po polsku. Mami byta w kinie z Kazimierzem. W sobotç Mami robita zdjçcia. Uwe intensywnie pracowat w weekend. Uwe spotkat siç z Javierem w „Pijalni Czekolady". N i113A5j ProszQ jeszcze raz postuchac dialogu I napisac, co ont roblll w weekend. Mami :	w	Angela:	 Uwe: 'O <u o -c o Ф c « a o .iC « N <u c « a o « N CZYTAC CZAS PRZESZtY r. mçski Ш (ja) czytalem r. zehski Ш l. poj. r. nijaki •• (ja)	czytalam on czytal ona cz ytala ono czytalo 1 	• l. mn. L. r. mçskoosobowy 	•• r. niemçskoosobowy (my) czytalismy (my) czytalysmy (wy) czytaliscie (wy) czytalyscie | oni czytali one czytaly wczoraj, przedwoczaraj (1) 2, 3, 4 5,6,7, ... tydzien dni dni miesiqc tygodnie tygodni rok miesiqce miesiçcy lata lat TEMU tygodniu w zesztym miesiqcu roku J J ваздаидививаазад* CWoczeenue 6 (i13A63 ProszQ napisac poprawnq formQ. a) Tom wieczorem	.S.Ç(uczyC siQ) jçzyka polskiego. b) Oni	(mieszkaC)	w Krakowie 5 lat. c) Karolina	(gotowaC)	zupç pomidorowq. d) Pan Grzegorz	(pracowac) dzis w domu. e) O dziesiqtej pani Joanna	(pic)	kawç. f) W niedzielç Mami 	(oglqdac)	polski serial w telewizji. g) W weekend	(spotkac	siQ/my, r. m.) z nimi. h) W sobotç one	(cwiczyc)	jogç. i)	Czy ty tez	(grac/r. m.) w karty catq noc? j)	My	(sprza,ta.c/r. z.jdzisiaj mieszkanie. k) 	(czytac/wy, r. mi) juz ksiqZki po polsku? 86 osiemdziesiqt szesC download this book from e-polish.eu P

Cwuczeñje 7 QÏIaD ProszQ napisac. Co robites wczoraj? W.czoral . .robiHem.. zakupy.. Co robites/robitas przedwczoraj? Co robites/robitas tydzieñ temu? Co robites/robitas 3 miesiqce temu? Co robites/robitas pót roku temu? Co robites/robitas 5 lat temu? Kiedy ostatni raz gotowates/gotowatas obiad? Piz^edwczoral.	 Kiedy ostatni raz bytes/bytas w kinie? Kiedy ostatni raz stuchates/stuchatas muzyki? Kiedy ostatni raz grates/gratas w pitkç? Kiedy ostatni raz bytes/bytas na wakacjach? Cwjczenie 9 G13A93 Co Javierrobit w Zakopanem? Сшьсгеш S О ' ProszQ postuchac i uzupetnic dialog. ( martwiC siç v, byC, odbieraC, | robic, odpisywac	I 10:40. Poniedziatek. Przerwa. Angela, Mami i Uwe rozmawiajq na korytarzu w „Glossie”, do szkoty wchodzi Javier. Javier: Ooool Czesc! Czekacie na mnie? Specjalne powitanie? A gdzie sq kwiaty? Mami: Javier! Nareszcie jestes! Gdzie	? Javier: Gdzie	?	Detektywi!	Wszystko chcecie wiedziec! Zero prywatnosci! Angela: Javier! To nie jest smieszne, S.ii. o ciebie. Nie	ciç	w piqtek w szkole, nie	telefonu, nie	na	SMS-y! Javier: Eeee^ widzç, ze to nie sq zarty! Przepraszam, ale	w	górach i nie mialem zasiçgu. Angela: Gdzie??? Wgórach??? Javier: Tak. W Zakopanem. Angela: Co tam	? Javier: Wszystko moja droga! Wszystko! 13 о Q. z О" сл> ш 3 N 5) зг о ■о 6) 3 Z &) зг о ■о &) 3 (В osiemdziesiqt siedem

Q CHCIAtEM DOBRZE! 13 MIEC CZAS PRZESZtY m a s ce b z d a e N br o d m n (J (ja) r. mçski О r. zeñski 	i.|. poj. j	 r. nijaki mialem (ja) mialam (ty) miales (ty) mialas on mial ona miala ono mialo i r. mçskoosobowy r. niemçskoosobowy (my) mielismy (my) mialysmy (wy) mieliscie (wy) mialyscie oni mieli one mialy UWAGA ALTERNACJA! Czasowniki typu miec, chciec, musiec, .. a r. m^ski l. poj. r. zeñski, r. nijaki l. poj. + l. mn. Szkota „Glossa”. Studenci sq w sali. Czytajq i piszq maile, smiejq siç. Javier rozmawia z Mami. Javier: Mami: Javier: Mami: Javier: Mami: Javier: Mami: Javier: Wiesz, kilka dni temu bylem w Muzeum Narodowym. Opowiadalas mi tak duzo o Witkacym, wiçc musiatem zobaczyc obrazy. No proszç! Nie wiedziatam, ze to jest tak interesujqce dla ciebie. MySlatam, ze pytates, bo chciateS byc mity. I jak, ktory obraz ci siç podobat? Hmm!! Tak naprawdç to nie pamiçtam. Bytem w muzeum, widziatem obrazy, ale nie pamiçtam nic! Jak to? Mami! Spotkatem tam naprawdç piçknq dziewczynç! Nie widziatem jeszcze tak piçknej kobiety! I co? WolateS randkç? Marzenie! Ona nie chciata ze mnq rozmawiac! Proponowatem kawç, lody, obiad, kino, weekend w Zakopanem, prositem o numer Zupetnie nic? Nic! Najpierw mowita: „To mite, ale dziçkuje”, pozniej: „Przepraszam, ale nie mam czasu”, potem mowita trochç gtosniej i chciata dzwonic na policjç, ale przyszta ochrona. Panowie musieli mnie wyprowadzic z muzeum. Styszatem, jak siç smiali! A Angela mowita, ze Polki uwielbiajq romantycznych mçzczyzn!!! Cwtjczernje 1 ProszQ odpowiedzieC na pytania. i Kiedy Javier byt w muzeum? 2.Co chciat zobaczyc w muzeum i dlaczego? а.Czy Javier pamiçta obrazy? 4.Kogo Javier spotkat w muzeum? 5,Co Javier proponowat dziewczynie? б.0 co jq poprosit? Czy dziewczyna byta zadowolona? Czy dziewczyna umówita siç z Javierem? Co zrobili panowie z ochrony? Czy Javier jest romantycznym mçzczyznq? 88 osiemdziesiqt osiem download this book from e-polish.eu

Cw 'uczeeñje 2 ^ 1i3B2j ProszQ napisac dobrq formQ, a) .		(ty/r. m. /wiedziec), Ze on jest z Francji? b) Czy 	 (ty	/r. mi. /rozumiec), co ona mówita? c) On 	 (chciec)	studiowac historic. d) Wczoraj	(my	/	r. rn./ musiec) wracac do domu na piechot§. e) Ja	(widziec)	tego	profesora	w	teatrze. f) Mami i Angela	(miec)	wczoraj test. g) Kiedy Karolina byta mata	(wolec)	masto niZ margaryn§. h) Uwe pracowat wczoraj intensywnie i dtugo	 (siedziec) przed komputerem. í r 13 / < с n 113C1 i ra JADIAS JUZ OBIAD? Karolina jest w kuchni, Mami weszta do domu. Karolina:	Mami, chodz! Mama ugotowala obiad. Mami:	Przepraszam, nie jestem glodna. Jadtam mniej wi§cej godzin§ temu. —^PosztySmy dzis z Angelq do japonskiej restauracji. Karolina:	O! I co jadlyscie? Mami:	Tradycyjnie - zup§ miso i sushi. Karolina:	A nie wiesz, czy tata i Karol jedli? Mami:	Nie wiem, ale spotkalam Karola przed domem, mowil, ze zostawil kartk§ dla mamy na stole. Karolina:	O, jest! „Poszlismy z tatq na mecz. Nie jedli^my zupy, ale nie martwcie si§, kupimy pizz§. Karol.” Swietnie! Znowuposzli beze mnie! 3 S) Q. (й> С N¬ o i a. JESC CZAS PRZESZtY (ja) r. m^ski (ja) r. zenski 	S	 	1. ': POj: .Í	 r. nijaki jad lem jad lam (ty) jad les (ty) jadlas on jad l ona jad la ono jad lo r. m^skoosobowy r. niem^skoosobowy i 1: mn. i	 (my) jed lismy (my) jad lysmy (wy) jed liscie (wy) jadlyscie oni jed li one jad ly Cwiczenie 1 ui3C2J ProszQ podkreslic dobrq formQ. a) Czy ty jedli/jadtes/jadt juz barszcz czerwony? b) Mami jesc/jemy/jadta juz obiad. c) Angela i Mami jedli/jadty/je w japonskiej restauracji. d) Pan Grzegorz i Karol jedli/jecie/jadto dzisiaj pizz§. g) Karolina jest gtodna. Jeszcze nie jadtas/jadt/jadta obiadu. Oni po obiedzie jedlismy/jadtyscie/jedli deser. Co wy jadtas/jadt/jadtyscie na sniadanie? Tom zle si§ czuje. Nie jadt/jesz/jadta dzis sniadania. osiemdziesiqt dziewi^C 89 f)

ISC/POJSC CZAS PRZESZtY 13 m a z d G C^- "O J3 о ■ N :з ^0) « (ja) r. mçski r. Zehski ^0 Q 	t l. POj. j	1 r. nijaki 1 poszedlem (ja) poszlam (ty) poszedles (ty) poszlas on poszedl ona poszla ono posz