Główna Messerschmitt Bf 109: A-D Models

Messerschmitt Bf 109: A-D Models

0 / 0
Jak bardzo podobała Ci się ta książka?
Jaka jest jakość pobranego pliku?
Pobierz książkę, aby ocenić jej jakość
Jaka jest jakość pobranych plików?
Technical scale drawings of versions A-D of the Messerschmitt Bf 109, including 1/72nd, 1/48th and 1/32nd scale drawings of this famous aircraft, as well as construction details, close-ups and drawings of details. Each view has got lines and riveted joints.
Rok:
2011
Wydawnictwo:
Kagero Publishing
Język:
english
Strony:
32
Serie:
Kagero Topdrawings 12
Plik:
PDF, 30,97 MB
Ściągnij (pdf, 30,97 MB)

Możesz być zainteresowany Powered by Rec2Me

 

Najbardziej popularne frazy

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
Możesz zostawić recenzję książki i podzielić się swoimi doświadczeniami. Inni czytelnicy będą zainteresowani Twoją opinią na temat przeczytanych książek. Niezależnie od tego, czy książka ci się podoba, czy nie, jeśli powiesz im szczerze i szczegółowo, ludzie będą mogli znaleźć dla siebie nowe książki, które ich zainteresują.
1

Messerschmitt Bf 109 F: All Models

Rok:
2010
Język:
english
Plik:
PDF, 34,32 MB
0 / 0
2

BV 222 Wiking, BV 238 (Monografie Lotnicze 29)

Rok:
1996
Język:
polish
Plik:
PDF, 56,13 MB
0 / 0
Mariusz tukasik

Messerschmitt
A-D models

The colour profiles included in this publication are based on photos publ ished in fo llowing references:
Sylwetki barwne zostaly opracowane na podstawie fotog rafii opublikowanych w nastE;pujqcych publ ikacjach:
Hoch, G. Farbgebung und Kennzeichen der Schweizer Militdraviatik 1914-1950, Dietschi AG 2009.
Laureau, P. Legion Condor. The Luftwaffe in Spain 1936-1939, Hikoki Publications 2000.
Mombeek, E., Smith, J.R. & Creek, E.J. Luftwaffe Colours Volume One Section 2: Jagdwaffe, The Spanish Civil War, Classic Publ ications 2001.
Osche, P. Les Messerschmitt 109 Suisses. The Messerschmitt Bf 109 in Swiss Service, Hors-serie Avions no 4, Edition Lela Pre sse 1996.
Prien, J., Rodeike, P., Stemmer, G. & Bock, W. Die Jagdfliegerverbdnde der Deutschen Luftwaffe 1934- 1945 Teil1, Vorkriegszeit und Einsatz uber Polen
1934-1939, Struve Dru ck 2000.
.
Prien, J., Rodeike, P., Stemmer, G. & Bock, W. Die Jagdfliegerverbdnde der Deutschen Luftwaffe 1934-1945 Teil2, Der .,Sitzkrieg" 1.9.1939 bis 9.5.1940,
Stru ve Dru ck 200 1.
Ries, K. & Ring, H. Legion Condor 1936-1939. fine ilustrierte Dokumentation, Ve rlag Dieter Hoffmann 1980.
Ritger, L. The Messerschmitt Bf 109. Part 1: Prototype to .,E" Variants, SAM Publications 2006.

w

E

R

E

c

0

M

M

E

N

D

p

0

L

E

c

Messerschmitt Bf 109 A-D models • Mariusz tukasik

Wydanie pierwsze I First edition· LUBLIN 2011 ·ISBN 978-83-61220-98-5
Cl All rights reserved. I Wszystkie prawa zastrzeione. Wykorzystywanie fragment6w tej ksictiki do przedruk6w w gazetach i czasopismach,
w audycjach radiowych i programach telewizyjnych bez pisemnej zgody Wydawcy jest zabronione. Nazwa serii zastrzeiona.
Translation I Tiumaczenie: Maciej G6ralczyk • Editor I Redakcja: Maciej G6ralczyk • Color profiles I Plansze barwne: Janusz ~wiatton
• Scale drawings I Rysunki techniczne: Mariusz tukasik • Design: KAGERO STUDIO

Distribution I Dystrybucja: Kagero Publishing Sp. z o.o. • www.kagero.pl • e-mail: kagero@kagero.pl, mark; eting @kagero.pl
Editorial Office, Marketing I Redakcja, Marketing: OW KAGERO, ul . Metgiewska 9F, 20-209 Lublin, Poland
phone (+48) 81 749 20 20, fax (+48) 81 749 11 81

A

M

y

v

0

Sheet/Arkusz 01

Bf 109 A · starboard/ widok z prawej

A. Elbled, Messerschmltt Me 109 tome 1, Paryi, 2001
F.K. Maslin, Messerschmltt Bf 109 B,C,D,E, Canterbury, 1973
J.R. Beaman Jr., Messerschmltt Bf 109 part 1, Carrolton 1980
T.H. Hitchcock, Messerschmltt O·Nine Gallery, Acton, 1973
R. Grlnsell, Messerschmltt Bf 109, New York, 1980
R. Mlchulec, Messerschmltt Me 109 cz.1, Gdansk, 1997
R. Mlchulec, Messerschmltt Me 109 cz.5, Gdansk, 2002
L. Rltger, The Messerschmltt Bf 109 part 1, Bedford, 2005
Model Art., Messerschmltt Bf 109 B·E, Tokio. 1991
L.Dv.228/2 Bf 109 C3 Nachtrag, Augsburg 1939

Bibliografia I Bibliography

Bf 109 A • underside/

0

MesserschmiH Bf 109 A·D

Drawings/ rysowat:©Mariusz tukasik 2010

TOPDR(\WINGS

KAG.RO

Bf 109 A · rear/ widok z ty•u

0

Bf 109 A • port/ widok z lewej

0

Attention! In some views the course of riveted joints have been simplified for the drawings clearness
Uwaga! Na CZt'SCi rzutow uproszczono dla czytelnosci rysunku przebieg szwow nitowych

Scale/skala 1:72

0

0,5

0

2

3m

Bf 109 A • top/ widok z gory

Bf 109 A · front/ widok z przodu

The drawings have been prepared using previous!~ published literature,
documentary evidence and contemporary photographs.
R~sunki zostaly opracowane na podstawie podanej literatury
oraz zdit'C dokumentaln~ch.

v

Messerschmitt Bf 109 A·D

Drawings/ rysowal :© Mariusz tukasik 201 0

TOPDR(\WINGS

KAG.R.O

Bf 109 B· 1 - underside/ widok z dolu

Bf 109 B·1 · rear/ widok z tylu

Scale/skala 1:72

Bf 109 8·1 early/ wczesny ·port/ widok z lewej

Bf 109 B·1 · front/ widok z przodu

0,5

~lililili~-·J

0

Bf 109 B· 1 . top/ widok z gory

I

2

I

3m

v

Sheet/Arkusz 03

0

Messerschmitt Bf 109 A·D

Drawings/ rysowat:©Mariusz tukasik 2010

TOPDR(\WINGS

KAG.R.O

81 109 8·1 late/ pliiny- port/ widok z lewej

0

Scale/skala 1:72

0

0,5

0

2

3m

81 109 8·1 late/ pliiny -top/ widok z gory

81 109 8·1 late/ pliiny -front/ widok z przodu

mws~~-~--~m~~~ :~

81 109 8·1 late/ poiny- rear/ widok z tylu

v

Sheet/Arkusz 04

Bf 109 C-1 - front/ widok z przodu

0

Bf 109 C-1 - underside/ widok z dolu

Messerschmitt Bf 109 A·D

Drawings/ rysowai:©Mariusz tu kasik 2010

TOPOR(\ WINGS

KAG.R.O

~

Bf 109 C·1 -port/ widok z lewej

Bf 109 C·1 - starboard/ widok z prawej

Scale/skala 1:72

0

0,5

2

3m

Bf 109 C-1 - rear/ widok z tylu

Bf 109 C-1 - top/ widok z gory

v

Sheet/Arkusz 05

Bf 109 C-3 · front/ widok z przodu

0

Bf 109 C·3 · underside/ widok z dotu

Messerschmitt Bf 109 A·D

Drawings/ rysowai:©Mariusz lukasik 2010

TOPDR(\WINGS

KAO.RO

Bf 109 C-3 · port/ widok z lewej

0

Bf 109 C·3 · starboard/ widok z prawej

Scale/skala 1:72

0

0,5

2

3m

Bf 109 C·3 • rear/ widok z tytu

0

Bf 109 C-3 • top/ widok z gory

v

Sheet/Arkusz 06

Bf 109 0·1 · front/ widok z przodu

0

Bf 109 0-1 · underside/ widok z dofu

Messerschmitt Bf 109 A·D

Drawings/ rysowat: © Mariusz tukasik 201 0

TOPOR(\ WINGS

IKAG.R.O

Bf 109 0·1 ·port/ widok z lewej

0

Bf 109 0·1 · starboard/ widok z prawej

Scale/skala 1:72

0

0,5

2

3m

Bf 109 0-1 · rear/ widok z tyfu

a

0

Bf 109 0·1 • top/ widok z gory

'V

SheeVArkusz 07

Bf 109 0·1 late/ poiny -front/ widok z przodu

Bf 109 0·1 late/ poiny - underside/ widok z dolu

0

Messerschmitt Bf 109 A·D

Drawings/ rysowai:©Mariusz lukasik 2010

TOPOR(\ WINGS

KAG.Fit.O

0

0

Bf 109 0·1 late/ poiny -port/ widok z lewej

---

Bf 109 0·1 late/ poiny- starboard/ widok z prawej

Scale/skala 1:72

0

0,5

2

3m

Bf 109 0·1 late/ poiny -rear/ widok z tylu

0

Bf 109 0·1 late/ poiny - top/ widok z gory

v

Sheet/Arkusz 08

Bf 109 A - starboard/ widok z prawej

Messerschmitt Bf 109 A·D

Drawings/ rysowai:©Mariusz tukasik 2010

TOPOR(\ WINGS

KAGI.RO

Bf 109 A-D Fuselage/ kad•ub

Scale/skala 1:48

0

0,5

2

Bf 109 A - underside/ widok z do•u

3m

v

Sheet/Arkusz 09

Bf 109 A · top/ widok z gory

Messerschmitt Bf 109 A·D

Drawings/ rysowai:©Mariusz tukasik 2010

TOPOR!\ WINGS

KAG.R.O

\

\

Scale/skala 1 :48

0

0.5

2

3m

Bf 109 A · port/ widok z lewej

v

Sheet/Arkusz 1 0

Bf 109 A · front/ widok z przodu

MG 17 7,92mm scale 1:16

Messerschmitt Bf 109 A·D

Drawings/ rysowai:©Mariusz tukasik 2010

TOPOR(\ WINGS

KAG.RO

Scale/skala 1:48

0

0,5

2

Bf 109 A • rear/ widok z tylu

3m

Bf 109 A late/ poiny · port/ widok z lewej

v

Sheet/Arkusz 11

8f 109 8·1 early/ wczesny · top/ widok z gory

Messerschmitt Bf 109 A·D

Drawings/ rysowai:©Mariusz tukasik 2010

TOPOR(\ WINGS

KAGI.R.O

Scale/skala 1:48

0,5

~----~--~

0

'

2

instrumental panel/ tablica przyrzifdow
Scale 1:16

8f 109 8·1

I

3m

8f 109 8·1 early/ wczesny · port/ widok z lewej

j-·;)~<>ltzf;()

•

•

Messerschmitt Bf 109 A;"czarne 6-7'; pilot: Fw. Norbert Flegel z 2. J/88 Legionu Kondor, lotnisko La Albericia, Santander, Hiszpania, sierpien-wrzesien 1937 roku. Samalot pozostawiony w naturalnym kolorze metalu, podobnie jak wszystkie pierwsze egzemplarze Bf 109 dostarczone do
Hiszpanii. Dodatkowo ze zdj~c mozna wywnioskowaC, ze te pierwsze maszyny byly w wysokim standardzie wykonczenia i mialy zaszpachlowane lub zamalowane linie podzia!u blach na kad!ubie. Ten Bf 109 Anasi! typowe oznaczenia przynaleznosci do Legionu Kondor w postaci czarnych
kat na kad!ubie i p!acie, uzupe!nionych na skrzydlach obia!e krzyze, i czarnych, przekr~conych o45 stopni krzyzy na pomalowanym na bialo sterze kierunku. Bia!e byly tez konc6wki plata. Czarny numer 6-7 na kad!ubie za czarnym kolem oznacza! typ samolotu (6) i kolejny numer (7)
maszyny. Przed kolem tylko na lewej burcie samolotu za kabin~ czarny cylinder- godlo 2. J/88. Po wypadku podczas startu i p6zniejszym remoncie na maszynie tej latali takze Werner Molders oraz Rolf Pingel.

Messerschmitt Bf 109 A;,Biack 6-7; fiown by Fw. Norbert Flegel of 2. J/88, Legion Condor, La Albericia airfield, Santander, Spain, August-September 1937. The plane was left in natural metal finish like all Bf 109s initially delivered to Spain. Its fuselage seams were most likely puttied
This machine carried standard identification markings of the Legion Condor, which consisted of black roundels painted on the fuselage and wings (here supplemented with white St. Andrew's crosses), and awhite rudder with both sides marked with black St. Andrew's crosses. It also had
white wingtips. The black code 6-7 was applied to the fuselage aft black roundel.lt denoted the type ofthe aircraft (6) and its subsequent number (7). The top hat emblem of 2. J/88 was carried on the portside of the fuselage only. The aircraft survived atake-off accident and after the repair
was later fiown by Werner Molders and Rolf Pingel.

Painted by I Malowat:
Janusz Swiatfon

~

~

.,

.

oxygene

.

Ill

; ( OUOI stof) '.,

Painted by I Malowat:
Janusz Swiadon

NB pm; touchBr

Messerschmitt Bf 109 D-1; W.Nr. 2302, "biale J-307'; prawdopodobnie Oberwachungsgeschwader, DUbendorf, Szwajcaria, czerwiec 1945 roku. Szwajcarskie Bf 109 D-1 dostarczono w malowaniu RLM 70/65 zostrymi
liniami podzialu kolor6w. Uzbrojone byly w karabiny maszynowe miejscowej produkcji, w zwi~zku zczym wymagaly zainstalowania innej oslony kadluba przed wiatrochronem oraz zmodyfikowanych pokryw w skrzydlach. "J-307"jest tu przedstawiona zcharakterystycznymi oznaczeniami neutralnosci, kt6re nanoszono od polowy wrzesnia 1944 roku. Bia!e i czerwone pasy uzupelnily juz istniej~ce czerwone pasy zbialymi krzyzami
helweckimi na kad!ubie i skrzyd!ach. Os!ona silnika, konc6wki skrzyde! i usterzenia poziomego pomalowano bia!~ farb~. Na czerwonym sterze kierunku znajdowa! si~ niewielki, bialy krzyz. Napisy eksploatacyjne byly
dwuj~zyczne: niemieckie i francuskie. W.Nr. 2302 zosta! rozebrany 28 grudnia 1949 roku .

Messerschmitt Bf 109 D-1; W.Nr. 2302,White J-307' probably of Oberwachungsgeschwader, DUbendorf, Switzerland, June 1945. Swiss Bf 109 D-1s were delivered in aRLM 70/65 scheme with ahard demarcation line
between the colours. They had Swiss-produced armament and therefore adifferent fairing was installed on the fuselage in front of the windscreen, the access panels to the wings' gun bays were also modified.,
J-307' is presented here with distinctive neutrality markings, which were applied from mid-September 1944. Red and white bands were added to the already existing broad red bands with white Helvetic crosses on
the fuselage and wings. The engine cowling, wing tips and horizontal tail tips were painted white. The rudder was red and sported asmall white cross. The stencils were bilingual: German and French. W.Nr. 2302 was
disposed on 28 December 1949.

J-:5. "'~{)

v

Wk

Sk

•-

t

Fp5

' •

Fp4

Messerschmitt Bf 109 0·1 W.Nr.2302 " bie!Je J-307"

~Sp

"

Scale/skala 1:72

~o oc{}

Messerschmitt Bf 109 A·D

Drawings/ rysowat(C)Mariusz lukasik 2010

TOPOR(\ WINGS

KAG.R.O

il
;!:
;!:

'S.

ilJ

.-.- .

lk1
1112

1'112

~

4,4
12,3
3,8
4,8
1,5

6,6
18,5
5,7
7,2
2,2

31,0
9,9.
27,7
8,6
10,8
3,4

Scale/skala 1:72

_____ill

Scale/skala 1:48

0

0,5

2

o 00

0

t=J

Scale/skala 1:32

Wk

3m

Messerschmitt Bf 109 B-1; "czarne 6· 34'; pilot: Obit. Erich Woitke z1. J/88 Legionu Kondor, lotnisko Alfamen, Hiszpania, luty 1938 roku. Samolot w fabrycznym kamuftazu zlozonym prawdopodobnie zbarw RLM 70 i RLM 71 na g6rnych powierzchniach i RLM 65 na dolnych. Na kadlubowym
czarnym koledodatkowo maly, bialy diagonalny krzyz- oznaczenie 1. Staffel. Stylizowany numer 6-34 po obydwu stronach kola na kadlubie. Biale k01\c6wki plata i ster kierunku to elementy szybkiej identyfikacji typowe dla maszyn w Hiszpanii. Samolot przedstawiony jeszcze bez oznaczen
zwyci~stw powietrznych w postaci czterech bialych belek, jakie prawdopodobnie pojawily si~ na obydwu stronach statecznika pionowego w p6Zniejszym okresie.

Messerschmitt Bf 109 B-1;,Biack 6·34; flown by Obit. Erich Woitke of 1. J/88, Legion Condor, Alfamen airfield, Spain, February 1938. 'Black 6·34'was most likely left in its original pattern of RLM 70/71 on the uppersurfaces with RLM 65 underside. The black roundels on the fuselage
were supplemented with little white diagonal crosses- amarking of 1. Staffel. Otherwise, the identification markings are typical for the aircraft used in Spain. At some point the fuselage marking convention was changed and here included the type number (6), black roundel and then
the individual aircraft number (34). The plane is presented without 4 white victory markings, which were probably painted on the fin during the later period.

Janusz Swiadon

Painted by I Malowat:

v

Sheet/Arkusz 12

Bf 109 B-1 early/ wczesny ·front/ widok z przodu

Messerschmitt Bf 109 A·D

Drawings/ rysowai:©Mariusz tukasik 2010

TOPOR(\ WINGS

KAGI.R.O

Bf 109 B-1 · starboard/ widok z prawej
Scale/skala 1:48

0

0,5

2

3m

Bf 109 B-1 · front/ widok z przodu

Bf 109 8·1 early/ wczesny · starboard/ widok z prawej

v

---

E·E

I

- ·-

--

c~c

I

r

F·F

- -·-

Sheet/Arkusz 13

D·D

r--

G·G

I

I

~

--T--

1·1

J.J

r:o o~.,

D·D

I
I
1=o :

C·C

..

K·K

I....IV

I

G·G

81 109 8·1 late/ poiny ·starboard/ widok z prawej

H·H

A·A

B·B

81 109 8·1 ·port/ widok z lewej

81 109 8·1 late/ poiny · front/ widok z przodu

A·A

Gb

B·B
I

m

Messerschmitt Bf 109 A·D

Drawings/ rysowat:©Mariusz tukasik 2010

TOPOR(\ WINGS

KA.G.R.O

I

1·1

j

Scale/skala 1:48

0

M;M

D

I

K·K

I

l

I

L·L

N-N

I

M·M

0,5

uOO

I

J.J

~~

~

I

H·H

I

N-N

0·0

2

,-

I I I

0·0 p.p R·R

3m

R·R

v

"""

Sheet/Arkusz 14

~,

~~

"""

Bf 109 8·1 late/ poiny - top/ widok z gory

Messerschmitt Bf 109 A·D

Drawings/ rysowat:©Mariusz t.ukasik 2010

TOPOR(\ WINGS

KAG.RO

52

51

Scale/skala 1:48

0

0,5

Jumo 21 OD engine

2

3m

v

Sheet/Arkusz 15

Bf 109 C·1 • underside/ widok z dolu

Messerschmitt Bf 109 A·D

Drawings/ rysowai:©Mariusz tukasik 2010

TOPOR(\ WINGS

KAQ.R.O

Scale/skala 1:48

0,5

~--··~-~

0

2

I

3m

Bf 109 C·1 · port/ widok z lewej

v

Sheet/Arkusz 16

Messerschmitt Bf 109 A·D

Drawings/ rysowai:©Mariusz tukasik 2010

TOPOR(\ WINGS

KA.G.R.O

Bf 109 C·1 - starboard/ widok z prawej

Scale/skala 1:48

------- -

0,5

~oooo '•oo~ww;J
- --

0

2

Bf 109 C-1 - top/ widok z gory

I

3m

v

Sheet/Arkusz 17

Bf 109 C·3 · front/ widok z przodu

Messerschmitt Bf 109 A·D

Drawings/ rysowai:©Mariusz Lukasik 2010

TOPOR!\ WINGS

KA.G.Fit.O

Scale/skala 1:48

0,5

2

3m

Bf 109 C·3 · rear/ widok z tytu

Scale 1:48

MG FF 20mm

~
~

Bf 109 C·1 · front/ widok z przodu

v

Sheet/Arkusz 18

Bf 109 C·3 - top/ widok z gory

Messerschmitt Bf 109 A·D

Drawings/ rysowat:© Mariusz tukasik 2010

TOPOR(\ WINGS

KAG..._O

Scale/skala 1:48

0

0,5

Scale 1:16

2

Main undercarriage 650x150 wheel/
kola podwozia glownego rozmiaru 650x150

3m

Bf 109 C·3 - port/ widok z lewej

v

Sheet/Arkusz 19

Bf 109 C·3 - underside/ widok z dolu

Messerschmitt Bf 109 A·D

Drawings/ rysowat:©Mariusz tukasik 2010

TOPOR(\ WINGS

KAO.R.O

Scale/skala 1:48

o.s

1.-

.

2

h

1

I

3m
I

~

..r

\
\

~-1.· '·~--;J

0

Scale 1:16

Undercarriage door/ oslona podwozia

Bf 109 C·3 - starboard/ widok z prawej

v

Sheet/Arkusz 20

Bf 109 0·1 - top/ widok z gory

Messerschmitt Bf 109 A·D

Drawings/ rysowat:©Mariusz t ukasik 2010

TOPOR(\ WINGS

KAG.RO

Scale/skala 1:48

0

0,5

2

instrumental panel/ tablica przyrzlfdow
Scale 1:16

Bf 109 0·1

3m

Bf 109 0·1 - starboard/ widok z prawej

v

Sheet/Arkusz 21

Bf 109 D-1 late/ poiny - front/ widok z przodu

Bf 109 0·1 late/ poiny - starboard/ widok z prawej

Messerschmitt Bf 109 A·D

Drawings/ rysowai:©Mariusz Lukasik 2010

TOPOR(\ WINGS

KAG.RO

0

Scale/skala 1:48

0

0,5

2

3m

Bf 109 D-1 late/ poiny - rear/ widok z tylu

Bf 109 D-1 late/ poiny - port/ widok z lewej

v

Sheet/Arkusz 22

• enlarged spinner/ zwi~kszony kolpak
• Jumo 21 DO engine/ silnik Jumo 21 DD
• FuG VII radio installation/ instalacja radia FuG VII

8f 109 8·1 aerly/ wczesny

Zmiany I changes

Scale/skala 1:72

• modified aerial Installation/ zmieniona instalacja antenowa

8f 109 8·1 late/ poiny

0

0,5

2

3m

• shifted oil radiator/ przeniesiona chlodnica oleju
• additional MG 17 placed between the engine cylinder block{ dodatkowy km MG 17 pomi~dzy cylindrami silnika
• new spinner/ nowy kolpak
• VDM metal propeller/ metalowe smiglo VDM
• modified ventilation aperture system/ zmodyfikowany uklad szczelin wentylacyjnych
• Revi C/12 C gunsight/ celownlk Revi C/12 C
• shortened slots/ skrocone sloty

8f 109 8·1 mid/ srodkowy

Specification of external changes
Wykaz zmian zewm~trznych w wersjach samolotu

• additional engine ventilations apertures{ dodatkowe szczeliny wentylacyjne silnika

8f 109 A late/ poiny

• Jumo 21 DB engine/ silnlk Jumo 21 DB
• Schwarz wooden propeller/ drewniane smiglo Schwarz
• Revi 3C gunsight/ celownik Revi 3C

8f 109 A

Messerschmitt Bf 109 A·D

Drawings/ rysowat©Mariusz tukasik 2010

TOPDRI\WINGS

K.A.O.R.O

v

Sheet/Arkusz 23

l

Bf 109 C·1

Bf 109 C·3

Zmiany I changes

- MG FF cannons in the wing/ dziafka MG FF w skrzydlach

Bf 109 0·1

Scale/skala 1:72

0,5

~lililili..-..-J

0

• modified exhaust/ zmienione wydechy
• simplified undercarriage leg/ uproszczona goleli podwozia

Bf 109 0·1 late/ poiny

- Jumo 21 ODa engine/ silnik Jumo 21 ODa
- modified exhaust/ zmienione wydechy

Specification of external changes
Wykaz zmian zewnt=trznych w wersjach samolotu

- Jumo 21 OG engine/ silnik Jumo 21 OG
- additional MG 17 mashine guns in the wings/ dodatkowe k-my MG 17 w skrzy!Uach
- shifted electric charge socket/ przeniesione gniazdo ladowania instalacji elektrycznej
- shifted oxygen installation charge socket/ przeniesione gniazdo ladowania instalacji tlenowej
- modified exhaust/ zmienione wydechy
- modified instrumental panel/ zmodyfikowana tablica przyrzl!d6w

Messerschmitt Bf 109 A·D

Drawings/ rysowai:©Mariusz tukasik 2010

TOPDR(\WINGS

KAO.RO

'

2

I

3m

v

KAG.R.O

~ <·~--------·-----------

TOPOR/\ WINGS
Drawings/ rysowat:©Mariusz t ukasik 2010

MesserschmiH Bf 109 A·D

Revl C/12 D
scale 1:32

0

0

~ ----

---------------- ---

~--~

MG 17 kal. 7,92 mm
scale 1:32

Scale/ skala 1:32
Sheet/Arkusz A1

Messerschmitt Bf 109 B-1 early/ wczesny

v

. - --<r---- ~ - - -

KAG..._O

-

----

TOPOR(\ WINGS
Drawings/ rysowa/: ~Mariusz tukasik 2010

Messerschmitt Bf 109 A·D

=

Lichtbild·MG ESK 2000
skala 1:16

Scale/ skala 1:32
Sheet/Arkusz A2

Messerschmitt Bf 109 D-1
with Lichtbild·MG ESK 2000

-t

en

G')

z

f-

:::0

0

'"C

0

CJ

::::l

\0 0..
N ~

~

<
~

;:;·
~
CJ

;:,R
- C -J
0

lJ1

3

'< \0

......

:::E ..... I'D

%

~o~:aon

...l.

LNiiiiiiiiii
"'
o- - -----J

oo===z

-....-en
00--~ (l)

-o

Messerschmitt Bf 109 D-1 ze Stab 1./JG 131, Jesau, Niemcy, wiosna 1938 roku. G6rne powierzchnie maszyny w kolorach RLM 70 i 71, zas dolne pokryte RLM 65. Godlo Gruppe,,krzyz Jesau': wymalowano pod kokpitem po obu stronach
kadluba. Godne uwagi sq bialy pierscien na kolpaku smigla, kt6ry wskazuje na przynaleznosc do klucza sztabowego, aprzede wszystkim bardzo nietypowe oznaczenia boczne samolotu w postaci czarnego szewronu zbialymi obw6dkami i
blyskawicy namalowanej wten sam spos6b. Rozmiar krzyzy i pozycja swastyki sq typowe dla tego okresu.

Messerschmitt Bf 109 D-1 of Stab 1./JG 131, Jesau, Germany, Spring 1938. This aircraft had RLM 70 and 71 uppersurfaces with RLM 65 beneath.The 'Jesau Kreuz' badge of the Gruppe was painted below the cockpit on both sides of the
fuselage. Please note the white ring on the spinner, which indicates that the plane belonged to the Gruppe HQ flight, and the highly unusual markings in the form of black chevron and lightning, both outlined in white. The size of the crosses
and position of the swastika are typical for this period .

Messerschmitt Bf 109 D-1; "biale N+5'; pilot: Lt. Joachim Bohner z 1O.(N)/ZG 26, Hage, Niemcy, poczqtek stycznia 1940 roku. Ta maszyna wlasnie zostala przemalowana w tak zwany" 40er-Anstrich'~ tam any wz6r w kolorach RLM 71 i 02
naniesiono na jej g6rne powierzchnie, zas dolne oraz boki kadluba pokryto RLM 65. Czarny kot stanowiqcy godlo Staffel znajdowal si~ tylko po lewej stronie kadluba. Jednostk~ przemianowano na 10.(N)/ JG 26 w dniu 5stycznia 1940 roku.

Messerschmitt Bf 109 D-1;,White N+5: flown by Lt. Joachim Bohner of 10.(N)/ZG 26, Hage, Germany, early January 1940. This plane was just repainted in the so-called'40er-Anstrich'. Asplinter pattern of RLM 71 and 02 was applied to the
uppersurfaces, the fuselage sides and underneath were painted RLM 65. The emblem of the Staffel, ablack cat, was carried on the portside of the fuselage only. The Staffel was redesignated 10.(N)/JG 26 on 5January 1940.

Janusz Swiatton

Painted by I Malowat: