Główna Nikola Tesla. Władca piorunów

Nikola Tesla. Władca piorunów

,
0 / 0
Jak bardzo podobała Ci się ta książka?
Jaka jest jakość pobranego pliku?
Pobierz książkę, aby ocenić jej jakość
Jaka jest jakość pobranych plików?
Człowiek, który wymyślił wiek dwudziesty. Bez jego wynalazków nie byłoby prądu przemiennego, turbin w elektrowniach wodnych, pilota do telewizora, robotów przemysłowych a nawet… radia czy telefonii komórkowej.
Genialny i zazdrosny, skonfliktowany z Marconim – o wynalazek radia, z Edisonem – o zasady, pieniądze i podpatrzone wynalazki. Nominowany do nagrody Nobla, nigdy jej nie otrzymał. Podobno komitet noblowski zdecydował tak, by nie drażnić innych wynalazców.
Pracownia naukowa genialnego wynalazcy spłonęła w tajemniczych okolicznościach – wraz z cenną dokumentacją badań. Nigdy nie odnaleziono sprawców.
Jego śmierć wpisała się w ciąg wydarzeń nazywanych nieraz spiskową teorią dziejów.
Ciała nie poddano autopsji, a z jego pokoju zniknęły zapiski naukowe i czarny notatnik podpisany „Sprawy rządowe“. Wszystkie posiadłości należące do Tesli zostały skonfiskowane przez urząd o nazwie Powiernictwo Majątków Obcokrajowców, pomimo że był on pełnoprawnym obywatelem Stanów Zjednoczonych. Zapomniany geniusz. Wizjoner. Tesla.
Rok:
2018
Wydawnictwo:
Fronda
Język:
polish
Strony:
400
ISBN 10:
8380790642
ISBN 13:
9788380790643
Plik:
RAR, 6,39 MB
Ściągnij (rar, 6,39 MB)

Możesz być zainteresowany Powered by Rec2Me

 

Najbardziej popularne frazy

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
Możesz zostawić recenzję książki i podzielić się swoimi doświadczeniami. Inni czytelnicy będą zainteresowani Twoją opinią na temat przeczytanych książek. Niezależnie od tego, czy książka ci się podoba, czy nie, jeśli powiesz im szczerze i szczegółowo, ludzie będą mogli znaleźć dla siebie nowe książki, które ich zainteresują.
2

Landscape of Lies: An Art World Mystery

Język:
english
Plik:
EPUB, 2,03 MB
0 / 0
 

Nikola Tesla - wladca piorunow - Przemyslaw Slowinski, Krzysztof.mobi
Nikola Tesla - wladca piorunow - Przemyslaw Slowinski, Krzysztof.pdf
Okładka
Fahrenheit 451

Korekta i redakcja
Agnieszka Pawlik-Regulska

Dyrektor projektów wydawniczych
Maciej Marchewicz

Skład, łamanie
Honorata Kozon

ISBN 978-83-8079-064-3

Copyright © Przemysław Słowiński
Copyright © Krzysztof K. Słowiński

Copyright © Fronda PL Sp. z o.o., Warszawa 2018

Wydawca
Fronda PL , Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa

tel. 22 836 54 44, 877 37 35
faks 22 877 37 34

e-mail: fronda@fronda.pl
www.wydawnictwofronda.pl

www.facebook.com/FrondaWydawnictwo
www.twitter.com/Wyd_Fronda

mailto:fronda@fronda.pl
http://www.twitter.com/Wyd_Fronda
http://www.facebook.com/FrondaWydawnictwo
http://www.wydawnictwofronda.pl/


Spis treści

WSTĘP.......................................................................................................................... 6

PROLOG..................................................................................................................... 13

ROZDZIAŁ I............................................................................................................... 20

ROZDZIAŁ II............................................................................................................. 44

ROZDZIAŁ III........................................................................................................... 71

ROZDZIAŁ IV............................................................................................................ 94

ROZDZIAŁ V........................................................................................................... 122

ROZDZIAŁ UI......................................................................................................... 151

ROZDZIAŁ VII....................................................................................................... 167

ROZDZIAŁ VIII........................................................................................; .............. 198

ROZDZIAŁ IX......................................................................................................... 221

ROZDZIAŁ X........................................................................................................... 237

ROZDZIAŁ XI......................................................................................................... 262

ROZDZIAŁ XII........................................................................................................ 303

ROZDZIAŁ XIII...................................................................................................... 323

ROZDZIAŁ XIV...................................................................................................... 350

ROZDZIAŁ XV........................................................................................................ 369

ROZDZIAŁ XUI...................................................................................................... 407

ROZDZIAŁ XVII..................................................................................................... 434

PATENTY TESLI................................................................................................... 446

LITERATURA........................................................................................................ 450Mam więcej wrogów
niż ktokolwiek inny na świecie.

Nikola Tesla

Teraźniejszość jest ich.
Przyszłość, dla której pracuję,
należy do mnie.

Nikola TeslaWSTĘP
XIX stulecie nazwano wiekiem pary i elektryczności. Jego początek to łu-
czywo i świece, konne dyliżanse i żaglowce, gołębie pocztowe i konni po-
słańcy. Kilkadziesiąt lat później ludzkość znała już żarówkę, linie kolejowe,
parowce, profesjonalne elektrownie, silniki trójfazowe, fotografię, kino, te-
legraf i telefon. Znała i powszechnie stosowała. Maszyna parowa, urządze-
nia elektryczne i inne wynalazki odmieniły życie milionów ludzi na całym
świecie.

Pierwsza połowa XIX wieku to czas pary i maszyny parowej, której hi-
storia sięga jeszcze początków poprzedniego stulecia. Pierwsze doświad-
czenie obrazujące wielkie możliwości i energię pary wodnej wykonał fran-
cuski matematyk Florence Rivault. Ten szambelan Henryka IV i nauczyciel
Ludwika XIII w 1605 roku napełnił wodą wydrążoną w środku, grubo-
ścienną metalową kulę. Następnie zamknął ją szczelnie i umieścił w ogni-
sku. W wyniku nagrzania woda zamieniła się w parę o ogromnym ciśnie-
niu i rozsadziła kulę.

Pierwszą maszynę parową zbudował angielski kowal i wynalazca Tho-
mas Newcomen już w 1705 roku, ale dopiero w początkach XIX wieku za-
częła ona odgrywać znaczną rolę w przemyśle, kiedy w istotny sposób
ulepszył ją szkocki inżynier James Watt. Stało się to w roku 1763 i zapo-
czątkowało tak zwaną rewolucję przemysłową.

Silniki parowe znalazły zastosowanie w parowozach, na statkach oraz
stosowane były do celów przemysłowych, gdy potrzebowano jednocześnie
pary grzewczej. Okres ich tworzenia odegrał olbrzymią rolę w szerzeniu
postępu prawie we wszystkich dziedzinach techniki. Komunikację zrewo-
lucjonizowała stworzona w 1814 roku przez George’a Stephensona loko-
motywa o nazwie „Rakieta” („Rocket”). Już w roku 1830, na trasie Liverpo-ol – Manchester, rozpoczął się regularny przewóz pasażerów.

Elektryczność jako zjawisko fizyczne istniała już od zarania materii.
Podstawowe budulce naszego świata zawierają w sobie naładowane czą-
steczki elementarne obdarzone ładunkiem elektrycznym. Zjawisko elek-
tryczności statycznej znane było już starożytnym Grekom 600 lat przed
naszą erą. Nowsze badania eksperymentalne nad tym zjawiskiem przepro-
wadzono w XVII i XVIII stuleciu. Nagromadzenie dużej ilości ładunku elek-
trycznego manifestuje się zwykle wyładowaniem – gwałtownym i krótko-
trwałym przepływem ładunku w postaci prądu o wysokim napięciu.

Generowanie prądu elektrycznego w sposób ciągły było nierealne aż
do początku XIX wieku. W 1800 roku włoski fizyk Alessandro Volta napisał
do przewodniczącego Towarzystwa Królewskiego w Londynie Josepha
Banksa list, w którym objaśnił konstrukcję urządzenia zdolnego do wytwa-
rzania elektryczności w sposób ciągły. Był to tak zwany „stos Volty” lub
inaczej ogniwo chemiczne złożone z ułożonych na przemian cynkowych
i srebrnych płytek oddzielonych warstwami papieru nasączonego zasolo-
ną wodą.

Naukowcy szybko zrozumieli, jak potężne narzędzie uzyskali dzięki
temu odkryciu. Angielski chemik i fizyk Humphry Davy rozwinął konstruk-
cję „stosu Volty” (nazwanego później baterią), dzięki czemu w ciągu ośmiu
lat zdołał metodami elektrolitycznymi wyodrębnić nowe pierwiastki: sód,
potas, magnez, wapń, stront oraz bar. Obecnie trudno wyobrazić sobie ży-
cie bez elektryczności, która jest powszechnie stosowanym nośnikiem
energii. Stosujemy ją wszędzie: od najprostszych urządzeń, takich jak że-
lazko i lampa, przez telewizor i komputer aż po silniki stosowane w ekolo-
gicznych samochodach.

Wielu literatów i filozofów zwykło nazywać drugą połowę wieku XIX
mianem belle époque – pięknej epoki. Życie nabrało wówczas szczególnego
smaku – smaku nowości, nęcących reklam, różnorodnych towarów pach-
nących egzotyką krajów kolonialnych… Ostatni niemiecki cesarz i król
Prus – Wilhelm II Hohenzollern określał z kolei wspomniane stulecie mia-
nem „wspaniałych czasów”. Nazywane tak czy inaczej było w każdym razie
okresem, w którym ludzki geniusz sięgnął szczytu. Był tak doskonały jak
nigdy wcześniej. Był tak wszechstronny, iż objął wszystkie dziedziny życia.
Był tak dociekliwy, że poszukiwał odpowiedzi na wszelkie zadawane pyta-
nia.Niewykluczone, że świat mógłby się zmienić jeszcze bardziej, gdyby
zrealizowano wówczas wszystkie pomysły trochę już zapomnianego ge-
niusza - Nikoli Tesli. Często mówi się o nim właśnie jako o „zapomnianym
wizjonerze”, bez którego współczesność nie byłaby taka, jaką jest. Wielu
widzi w nim największego wynalazcę wszechczasów. Są też i tacy, którzy
twierdzą, że był kosmitą. Kimkolwiek był, jedno jest pewne: bez Nikoli Te-
sli świat wyglądałby dziś zupełnie inaczej. Większość ludzi nawet nie zdaje
sobie sprawy, jak wielki był jego wpływ na kształt dzisiejszej elektronicz-
nej cywilizacji.

Pokoje numer 3327 i 3328 w hotelu New Yorker na Manhattanie przy-
chodzą dziś oglądać ludzie, których można podzielić na trzy kategorie.
Pierwsza to inżynierowie, elektrycy i entuzjaści technologii. Drugą stano-
wią fani UFO, podróży w czasie, hodowcy gołębi, telepaci oraz wyznawcy
New Age. Trzecia to Serbowie i Chorwaci. Co sprawia, że dwa przeciętne
pokoje są dla nich tak elektryzujące ? Prawda jest taka, że przyciąga ich nie
miejsce, ale – dotyczy to zwłaszcza drugiej grupy – duch osoby, która
tu mieszkała. Goście chcą oddać hołd człowiekowi wyprzedzającemu swo-
je czasy. Dziwakowi, samotnikowi, geniuszowi – Nikoli Tesli.

Przez niektórych uważany był (i właściwie nadal jest) za ekscentryka
i wariata. Przez wielu innych zaś za człowieka, który wyprzedził stulecie.
Mroczny wizjoner, geniusz i szaleniec. Właśnie ta wybuchowa mieszanka
stworzyła nieprzemijający do dzisiaj mit Tesli. Przysłużył się do rozwoju
wielu kluczowych nowoczesnych dziedzin nauki i techniki. Choć większość
z jego pomysłów nigdy nie doczekała się realizacji, położył podwaliny pod
przyszłość, dla której – jak sam twierdził – tworzy.

Dość powszechnie mówi się, że to on wynalazł XX wiek. Trudno się
z tym nie zgodzić, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że był autorem 112 pa-
tentów, z których najsławniejsze to: silnik elektryczny, prądnica prądu
zmiennego, autotransformator, dynamo rowerowe, elektrownia wodna,
bateria słoneczna, transformator Tesli – czyli rezonansowa cewka wysoko-
napięciowa i świetlówka. Stworzył podstawy teoretyczne konstrukcji radia
i choć sam wynalazek „gadającej skrzynki” przypisuje się komu innemu,
dopiero zastosowanie jego teorii umożliwiło rzeczywisty rozwój radiofonii
i telewizji na świecie. Nikola Tesla był też między innymi twórcą pierw-
szych urządzeń zdalnie sterowanych drogą radiową. Oprócz przyczynienia
się do rozkwitu elektrotechniki i nauki o elektromagnetyzmie wniósł zna-czący wkład w rozwój takich dziedzin jak radiotechnika, robotyka, infor-
matyka czy fizyka cząstek.

I choć pierwszeństwo wykonania niektórych wynalazków przyznano
innym, co w zbiorowej świadomości zostało już mocno utrwalone, to póź-
niejsze badania właśnie Tesli oddały hołd, uznając jego prymat w tych
dziedzinach.

Współcześnie wykorzystuje się zaledwie około trzydzieści spośród
jego wynalazków. Wciąż czekają na zastosowanie urządzenia oparte na in-
terferencji fal: „haubica Tesli”, „tarcza Tesli”, silnik z turbiną talerzową, czy
odbiornik bezpłatnej energii. Zagadką pozostaje teoria pola torsyjnego, za
pomocą której można ponoć udowodnić między innymi istnienie prędko-
ści szybszych od światła.

Przede wszystkim jednak po Tesli i jego doświadczeniach pozostały do
dzisiaj niewyjaśnione tajemnice. Największą zagadkę stanowią najbardziej
wybiegające w przyszłość wynalazki genialnego naukowca: broń energe-
tyczna, kontrola nad pogodą oraz jego największy sen – bezprzewodowa
transmisja prądu. Fakt otoczenia tych wynalazków tajemnicą postrzegany
jest jako próba ukrycia przed opinią publiczną odkryć mających znaczenie
militarne… Panuje też powszechne przekonanie, że robi się wszystko, aby
Nikola Tesla ciągle pozostawał jednym z „wielkich nieznanych”.

Jego życie przypomina losy wielu innych wybitnych jednostek, w któ-
rych radość zwycięstwa przeplatała się z goryczą niepowodzeń. U schyłku
życia uchodził za „szaleńca” wygłaszającego niezrozumiałe lub niewiary-
godne stwierdzenia o przyszłości nauki. Niektóre z jego wynalazków i od-
kryć próbowano wykorzystać do poparcia różnych teorii pseudonauko-
wych, a nawet okultystycznych.

Tesla już od wczesnego dzieciństwa podróżował w czasie i przestrzeni.
Za sprawą tej niezwykłej przypadłości śnił na jawie – odwiedzając fanta-
styczne miasta oraz kraje. W wydanym przez czasopismo „Electrical Expe-
rimenter” w 1919 roku autobiograficznym cyklu wspomnień My Inven-
tions pisał:

Żyłem tam, spotykałem ludzi, nawiązywałem przyjaźnie oraz znajomo-
ści i, co wydać się może niewiarygodne, były mi one równie drogie, jak
te z normalnego życia.Ze wspomnianych „podróży” przywoził niezliczone projekty, które
opracowywał w najdrobniejszych wręcz detalach we własnej wyobraźni
i których zwykle nie przenosił na papier, ponieważ nie cierpiał rysować,
a jeśli już musiał, kreślił schematy małe jak znaczki pocztowe. „Nadawanie
realnego kształtu surowej idei, jak to się zwykle czyni, nie jest, jak utrzy-
muję, niczym więcej niż stratą energii, pieniędzy i czasu” – twierdził. Za tę
rzadko spotykaną umiejętność Tesla – swoją drogą cierpiący na liczne ner-
wice natręctw – płacił bardzo wysoką cenę. Wyostrzone do możliwości
granic zmysły były źródłem udręki: dźwięk dorożki wprawiał jego ciało
w drżenie, gwizdek przejeżdżającej w oddali lokomotywy sprawiał fizycz-
ny ból, a mrugające światło miażdżyło czaszkę.

Większość historii mówiących o jego ekscentrycznym zachowaniu mia-
ła w sobie ziarno prawdy. Delikatny i dobrze wychowany Tesla nigdy się
nie ożenił, nie utrzymywał nawet bliskich stosunków z kobietami, w zasa-
dzie nie miał domu, a całe życie spędzał w pokojach hotelowych. W eksklu-
zywnym Waldorf-Astoria kelnerzy wraz ze sztućcami musieli mu zawsze
przynosić osiemnaście serwetek. Właśnie dokładnie tyle potrzebował, aby
wyczyścić i tak lśniące czystością widelce oraz noże. W hotelach unikał po-
koi i pięter, których numery nie dzieliły się przez trzy. Dźwięk wydawany
przez lądującą na stole muchę ranił jego uszy. „Hałas” wywoływany przez
trzeszczenie łóżka tak bardzo mu przeszkadzał, że wyposażył ten prosty
i pożyteczny sprzęt w amortyzatory.

Jestem wyjątkowo wrażliwym i dokładnym instrumentem odbierają-
cym sygnały, innymi słowy medium – twierdził. – Jednak taka cecha mó-
zgu łączy się z wielkim niebezpieczeństwem dla życia.

Powszechnie wiadomym było, że obsesyjnie obawia się zarazków i dlatego
nie podaje ręki przy powitaniu.

Ta fobia najwyraźniej nie dotyczyła jednak ptaków. W Bryant Park,
obok nowojorskiej biblioteki publicznej, każdego dnia można było spotkać
jego chudą postać w meloniku karmiącą gołębie okruszkami chleba. Ptaki
siadały uczonemu na głowie i ramionach. Upodobanie do karmienia pta-
ków narastało wraz z wiekiem, a opieka nad nimi przyjmowała formę
wręcz obsesyjną.

Przez wielu uważany był za karykaturę – wzorzec szalonego naukowcai opętanego geniusza. Jego styl, miłość do spektakli oraz wielkie idee po-
zwoliły światu widzieć w nim romantycznego wizjonera – bardziej nauko-
wego wieszcza aniżeli praktycznego dwudziestowiecznego wynalazcę. Nie-
zależnie o tego, czy jego pomysły nadawały się do realizacji,
czy nie, z pewnością przerastały ówczesne możliwości. Nasz dzisiejszy
świat nie jest z kolei aż tak bardzo oddalony od tego, w którym żył Tesla.
To jedynie sto lat, które w przypadku innego kursu historii mogłoby przy-
nieść realne owoce jego geniuszu. Jak na razie jednak w ogólnym ujęciu
pozostaje on męczennikiem nauki i świętym patronem elektryczności.

Nikola Tesla do dzisiaj jest idolem zwolenników różnorodnych teorii
spiskowych, którzy uważają, iż wiele jego wynalazków jest dotąd skrzętnie
ukrywanych przez amerykański rząd. Stały się one bowiem kiedyś śmier-
telnym zagrożeniem dla korporacji czerpiących zyski ze sprzedaży prądu.
Jego zuchwałe zapowiedzi darmowej energii dla każdego wprawiły podob-
no w panikę ludzi z Wall Street. Kiedy był u szczytu swoich możliwości
twórczych, nagle wszyscy sponsorzy, którzy zarobili krocie na jego wyna-
lazkach, wycofali się z finansowania eksperymentów. Za pomocą rozma-
itych intryg usiłowali zepchnąć go na margines świata nauki.

Nazwisko Tesli niektórzy też wiążą z głośnym „eksperymentem filadel-
fijskim” przeprowadzonym podobno 23 października 1943 roku na ame-
rykańskim okręcie wojennym „USS Eldridge” stacjonującym w Bazie Sił
Morskich USA w porcie Filadelfia i zakończonym tragedią.

Według spekulacji eksperyment miał dowieść istnienia i zbadać właści-
wości jednobiegunowego pola magnetycznego. Teorię pod nazwą Jednoli-
ta teoria pola, stanowiącą podstawę eksperymentu, opracował Albert Ein-
stein w latach 1925–1927. Jedną z cennych z punktu widzenia wojska
właściwości takiego nieznanego współczesnej fizyce pola,
byłoby odchylanie promieni światła nawet o kilka procent, co z kolei mia-
łoby umożliwić ukrycie obiektu znajdującego się w obszarze je-
go działania.

Skutki eksperymentu z biegiem czasu obrosły legendą. Podobno okręt
otoczony został szarą mgłą, a następnie stał się całkowicie niewidoczny,
czemu towarzyszył oślepiający błysk światła i… teleportacja. Podobno od-
nalazł się kilkaset kilometrów dalej. Znaczna część załogi rzekomo ponio-
sła śmierć, zaginęła lub zapadła na choroby umysłowe…

Baczna uwaga, jaką Tesli poświęcało FBI, też dawała wiele do myślenia.Spora część dotyczących genialnego wynalazcy dokumentów została odtaj-
niona dopiero przed kilkoma laty na mocy Ustawy o swobodnym dostępie
do informacji (Freedom of Information Act). Raporty te poświadczają mię-
dzy innymi fakt, że agenci Federalnego Biura Śledczego chodzili za nim
krok w krok. Niektórzy sugerują, że ich głównym zadaniem było zbieranie
wyrzucanych przez niego serwetek, na których notował różne rzeczy.

Projekty wielu niezrealizowanych wynalazków zniknęły z pokoju hote-
lowego uczonego już kilka godzin po jego śmierci, zabrane stamtąd przez
rządowych agentów. Rząd amerykański nadał im klauzulę ścisłej tajności.
Jeszcze w roku 1980 Margaret Cheney podczas zbierania materiałów do
biografii wynalazcy[1] prosiła liczne agendy rządowe – powołując się na
wspomnianą wyżej Ustawę o swobodnym dostępie do informacji – o dostęp
do jego archiwum. Początkowo rząd uporczywie zaprzeczał, że posiada pa-
piery należące do Tesli, później Departament Obrony przyznał, iż je ma,
lecz odmówił autorce wglądu do nich, zasłaniając się względami bezpie-
czeństwa narodowego.

Dlaczego? Komu zależy na tym, by prawie siedemdziesiąt lat po śmierci
bohatera tej opowieści pozostawał on wciąż jednym z „wielkich niezna-
nych”? Co takiego odkrył Nikola Tesla, że skazano go na niemal całkowite
zapomnienie?

Umarł w samotności i zapomnieniu, twierdząc, że jako jedyny na całym
świecie poznał naturę elektryczności. Eleanor Roosevelt przesłała rodzinie
zmarłego wyrazy szczerego współczucia. Trzej laureaci Nobla w dziedzinie
fizyki – Millikan, Compton i Franck – oświadczyli wspólnie, że Tesla był
„jednym z największych umysłów, jakie znał świat, człowiekiem, który uto-
rował drogę wielu ważnym technicznym zdobyczom naszych czasów”.

Na pogrzebie wynalazcy burmistrz Nowego Jorku Fiorello La Guardia
powiedział:

Zmarł Nikola Tesla. Zmarł w biedzie, ale był jednym z najważniejszych
ludzi, którzy kiedykolwiek żyli. To, co stworzył, jest wielkie, a wraz
z upływem czasu stanie się jeszcze większe.

1 Margaret Cheney, Tesla: Man Out of Time, A Touchstone Book, New York
2001PROLOG
(7 STYCZNIA 1943)

Zjawili się kilka godzin po tym, jak pracownicy przedsiębiorstwa pogrze-
bowego wynieśli z pokoju zwłoki. Błysnęli portierowi metalowymi znacz-
kami, dyrektorowi hotelu pokazali urzędowy papier z nakazem przeszuka-
nia opatrzony wszystkimi stosownymi pieczęciami. Żaden klucz uniwer-
salny, żadne hasło, przynależność do wyższych sfer, a nawet pokrewień-
stwo z rodziną królewską nie otwiera drzwi tak skutecznie, jak policyjna
odznaka. Ludzie wprawdzie niechętnie, ale jednak zawsze je otwierają.

Obydwaj w żaden sposób nie przypominali swym wyglądem agentów
FBI. Funkcjonariusze tajnej policji zawsze zresztą starają się wyglądać na
kogoś innego niż tajniacy. Wbrew temu, jak zwykle przedstawiają ich pisa-
rze w sensacyjnych powieściach, nie mają kwadratowych szczęk, ostrzyżo-
nych na jeża głów, kapeluszy z szerokim rondem, szarych garniturów i min
tak smutnych, jak gdyby właśnie wrócili z pogrzebu. Nie noszą również na-
łogowo ciemnych okularów i nie siadają okrakiem na krześle.

Corey Sanders z powodzeniem mógł uchodzić za nauczyciela angiel-
skiego w dobrej, prywatnej szkole średniej. Ubrany był w eleganckie szare
półbuty, szare spodnie i popielaty sweter w serek. Całości dopełniała
śnieżnobiała koszula i zawiązana pod szyją czarna muszka.

Jego partner, William Spivey, wyglądał dla odmiany jak przestępca.
Sanders był raczej szczupły, Spivey krępy, z szerokimi ramionami i byczym
karkiem. Brązową marynarkę miał ciasno opiętą na szerokiej piersi. Twarz
Coreya Sandersa zdawała się promieniować inteligencją i wrażliwością,
Spivey natomiast sprawiał wrażenie tępego goryla. Twarz miał pokiere-szowaną, całą w szramach, spłaszczeniach i zgrubieniach. Była to twarz,
która niczego nie musiała się obawiać, ponieważ wszystko, co można by
pomyśleć, już się jej przydarzyło.

Sądząc po wyglądzie Sandersa, asystujący w charakterze świadka przy
czynnościach dyrektor hotelu New Yorker Harvey Bloom spodziewał się,
że będzie on przeprowadzał rewizję schludnie i systematycznie, nie robiąc
bałaganu; przez analogię myślał również, że Spivey okaże się flejtuchem
zostawiającym wszędzie brudne odciski swoich łap.

W rzeczywistości było odwrotnie. Agent Spivey badał każdy przedmiot
z troską, a następnie odstawiał na poprzednie miejsce bądź układał
w przyniesionym ze sobą sporych rozmiarów kartonowym pudle. Nato-
miast kiedy zawartość jakiejś szuflady kończył przeglądać funkcjonariusz
Sanders, podłoga u jego stóp zaśmiecona była papierami. Niedopałki gasił
na stoliku, kubek po kawie wyrzucił przez okno, a po załatwieniu w toale-
cie naturalnej potrzeby fizjologicznej nie spłukał nawet muszli klozetowej.

– Nie ma żadnego powodu, żeby zostawiać tutaj chlew – nie wytrzymał
w końcu Harvey Bloom.

– Pan Tesla jest zbyt martwy, żeby się tym przejmować – mruknął
w odpowiedzi Corey Sanders.

Udawał, że nie dostrzega pełnego potępienia spojrzenia dyrektora. Za-
pewne miał w tym dużą wprawę.

– Ale to nie jego prywatne mieszkanie, tylko pokój w hotelu – zaprote-
stował dyrektor. – Ktoś będzie to musiał posprzątać.

– Macie tu chyba sprzątaczki, co nie? – rzucił w jego kierunku przedsta-
wiciel FBI.

Nie przypominał już sympatycznego profesora college’u, raczej koja-
rzył się ze złośliwym belfrem z podstawówki w jakiejś zakazanej dzielnicy.
Takim, który każe uczniom wyciągać przed siebie dłonie i bije po nich
drewnianą linijką. Głos miał twardy, niski, jego barwa kojarzyła się z ze-
psutą maszyną parową.

Zamknij się pan łaskawie i nie przeszkadzaj w czynnościach urzędo-
wych – dodał aroganckim tonem. – Poza tym kiedy przeprowadzam rewi-
zję, nie ma żadnego pieprzonego powodu, żeby ktoś mnie pouczał.

– Złożę na panów skargę – zagroził mister Bloom.– A składaj se pan, co tylko chcesz – warknął agent Sanders. – Choćby
do samego Pana Boga.

– Nie, nie do Boga – wyjaśnił spokojnie dyrektor. – O ile się orientuję, to
szefem nowojorskiego biura FBI jest ciągle mój stary kumpel John Evans,
ojciec chrzestny mojej córki Sary. Zaraz zresztą do niego zadzwonię…

– Musi pan wybaczyć Coreyowi – wtrącił się agent Spivey. Pomimo bru-
talnego wyrazu twarzy miał ciepły, kulturalny głos. – Miał naprawdę bar-
dzo ciężki dzień – dodał pojednawczo.

– Nic nie muszę – zirytował się dyrektor. – Jestem gotów się założyć, że
stary da wam za to nieźle po głowie.

– On nie miał nic złego na myśli – tłumaczył dalej Spivey.

– Jak cholera.

– Po prostu jest dziś wyjątkowo spięty.

– Jak cholera – powtórzył Bloom. – Sądząc po zachowaniu pańskiego
kolegi, można by pomyśleć, że wstał z łóżka lewą nogą.

Sanders spojrzał na niego z lodowatą wściekłością, ale powstrzymał się
od komentarza. Zdechła foka zmrożona na lód emanowałaby większym
ciepłem niż spojrzenie agenta.

– Podobno jakieś rzeczy zmarłego znajdują się również w hotelowej
piwnicy? – odezwał się agent Spivey.

– Zgadza się.

– Chcielibyśmy również tam zajrzeć.

– Nie widzę przeszkód.

– Czy ma pan klucz do tego sejfu? – pracownik FBI popatrzył wymow-
nie na stojącą w rogu pokoju ciężką metalową szafę.

– W żadnym wypadku. To prywatny sejf pana Tesli, a nie hotelowy.

– Dlaczego więc nigdzie nie znaleźliśmy klucza?

– Tego nie wiem – wzruszył ramionami Harvey Bloom. – Panowie
przed wami też musieli wzywać ślusarza.

– Jacy znów panowie? – zaniepokoił się funkcjonariusz.

– Pan Kosanovič i jeszcze dwóch innych.

– Cholera! Dlaczego pan im na to pozwolił? – zdenerwował się grzebią-
cy w koszu na śmieci agent Sanders.– A dlaczego niby miałem nie pozwolić? – dyrektor ponownie wzruszył
ramionami. – Pan Kosanovič jest bratankiem pana Tesli i jego naturalnym
spadkobiercą. Nie widziałem najmniejszego powodu, żeby mu czegokol-
wiek zabraniać.

– Pan będzie miał z tego powodu grube nieprzyjemności – syknął San-
ders.

– Nieprzyjemność to ja już mam, rozmawiając z takim gburem jak pan
– 
Bloom rzucił na rozmówcę jadowite spojrzenie. – A konsekwencjami niech
pan mnie nie straszy, łaskawco. W żadnym wypadku nie złamałem obo-
wiązującego prawa.

Dyrektor wyjrzał przez szerokie okno na zewnątrz. Ciężkie płatki śnie-
gu opadały jak bataliony białej armii sprawnie zajmującej nagą, ciemną
ziemię. Przy tego rodzaju pogodzie ponury w gruncie rzeczy i bezosobowy
pokój wydawał się być azylem ciepła i spokoju. Nawet pomimo obecności
obu tajniaków i bałaganu wywołanego ich pracą. Nic nie daje takiego po-
czucia bezpieczeństwa jak dobrze ogrzane, przytulne pomieszczenie, gdy
lodowata zima skuwa świat za oknem.

– A czego panowie właściwie szukacie? – zapytał Bloom agenta Spi-
veya.

– Przykro mi, ale tego powiedzieć nie mogę – uśmiechnął się przepra-
szająco funkcjonariusz. – Rozumie pan, tajemnica służbowa. Na zlecenie
ministerstwa obrony mamy po prostu zabezpieczyć wszystkie dokumenty
zmarłego pana Tesli.

*

Narastająca od 1938 roku groźba wojny z Trzecią Rzesza i państwami
Osi sprawiła, że rozwój nauki był ściśle związany z losami wojny i pokoju.
2 sierpnia 1939, na krótko przed wybuchem II wojny światowej w Euro-
pie, Albert Einstein napisał list do ówczesnego prezydenta USA Franklina
Delano Roosevelta, w którym wraz kilkoma innymi naukowcami zawiado-
mił go o podjętych w hitlerowskich Niemczech pracach nad otrzymaniem
wzbogaconego U-235 mogącego posłużyć do zbudowania bomby atomo-
wej.Wojny miały zresztą od wieków niebagatelny wpływ na rozwój nauk fi-
zycznych oraz inżynierii. I odwrotnie – nauka na losy wojen. Wojsko finan-
sowało badania naukowe już w czasach renesansu. Książęta i królowie –
szczególnie we Włoszech i Niderlandach – płacili ciężkie pieniądze takim
ekspertom jak Leonardo da Vinci czy Galileusz. Z punktu widzenia historii
nauki najważniejszym konfliktem zbrojnym była jednak 
II wojna światowa. Wtedy to właśnie stworzono podwaliny wielu szeroko
stosowanych dziś rozwiązań technicznych. Poza tym nastąpiła zasadnicza
zmiana w sposobie organizacji i finansowania badań przez państwo. Rządy
– zwłaszcza amerykański – wykorzystały w pracach na rzecz wojska talen-
ty tysięcy naukowców, podejmując działania w niespotykanej do tej pory
skali.

Jeszcze w 1939 roku rząd USA podjął wielkie przedsięwzięcie pod na-
zwą „Projekt Manhattan”. Jego celem było przeprowadzenie badań i wy-
produkowanie nadającej się do praktycznego użytku bomby atomowej.
W wyniku prac nad tym programem w niespełna pięć lat bomba atomowa
przekształciła się z teoretycznej koncepcji w przerażającą rzeczywistość.
Stało się tak dzięki temu, że pozwolono grupie najlepszych naukowców na
świecie zrealizować swe zdolności twórcze w ramach szczodrze finanso-
wanego, ale jasno zakreślonego programu badawczego.

Najbardziej skomplikowanym zadaniem było wyprodukowanie wy-
starczających ilości wzbogaconego uranu. Rządy wielu państw: Niemiec,
Francji, Wielkiej Brytanii, Związku Radzieckiego, USA, Japonii, Chin
i Włoch powołały grupy ekspertów mających za zadanie zbadać możliwe
zastosowanie rozszczepienia atomu. Wszyscy wiedzieli, że gdyby Niemcy
pierwsze zbudowały bombę jądrową – Stany Zjednoczone, a wraz z nimi
cały cywilizowany świat mógłby tę wojnę przegrać. Była to więc sprawa
życia i śmierci. W USA zbudowano szybko dwa wielkie kompleksy przemy-
słowe w celu wyprodukowania dostatecznej ilości dwóch rodzajów paliwa
jądrowego: uranu i nowo odkrytego pierwiastka – plutonu.

W roku 1944 prace nad budową bomby atomowej szły już pełną parą,
zarówno w Niemczech, jak i w USA. Z początkiem kwietnia Amerykanie na-
brali pewności, że hitlerowcy nie wygrają z nimi wyścigu o to, kto pierw-
szy dysponował będzie tym potwornym narzędziem zagłady. Niemieccy
uczeni, mimo że dysponowali najlepszą kadrą, nie zdołali zbudować bom-
by atomowej. Najbardziej zaawansowanych badań nad rozszczepieniemjądra atomowego dokonał profesor Otto Hahn, lecz dalszy ciąg jego prac
prowadził na manowce. Poza tym alianci bardzo skutecznie niszczyli
wszelkie zalążki niemieckich prac mogące doprowadzić do atomowego
sukcesu. Przeciwnicy hitleryzmu wewnątrz Niemiec, z laureatem Nagrody
Nobla z 1914 roku Maxem von Laue na czele, świadomie kierowali badania
na błędne tory. Historia pozytywnie oceniła tę zdradę. Natomiast Johannes
Stark, laureat Nagrody Nobla z roku 1919, za gorliwe popieranie hitlery-
zmu dostał cztery lata więzienia. Niemieccy fizycy doprowadzili badania
atomowe do takiego stanu, że mieli wszystkie elementy składowe reakto-
ra. Nie zdążyli go jednak złożyć.

Jak wiadomo, Tesla pracował również nad „promieniami śmierci”, bro-
nią wykorzystującą promienie laserowe i cząsteczkowe. W obszarze jego
zainteresowań znalazła się także broń oparta na infradźwiękach. Tesla
przewidział możliwość konstrukcji bomb elektromagnetycznych, które
niszczyłyby urządzenia elektryczne wroga (takich właśnie bomb użyła nie-
dawno armia amerykańska walcząca w Afganistanie). Jego prace posłużyły
za fundament pod doświadczenia związane ze zdalnym wpływaniem na
mózg przez fale elektromagnetyczne. Krótko mówiąc, duża część badań
wynalazcy dotykała kwestii związanych z przemysłem zbrojeniowym i nic
w tym dziwnego, że ich postępami zainteresowani byli amerykańscy woj-
skowi.

Tesla uważał, że jego broń (strzelająca na odległość ponad 200 kilome-
trów wiązką energii mogącą zniszczyć dziesięć tysięcy samolotów) unie-
możliwi w przyszłości wojny, bo jeśli państwa dysponowałyby tak straszli-
wym orężem, jakikolwiek atak stałby się niemożliwy. W 1937 roku zapro-
ponował dostarczenie swojego systemu uzbrojenia głównym mocar-
stwom, lecz nie spotkało się to z zainteresowaniem. Wyjątkiem był ZSRR,
który (podobno) zapłacił mu dwadzieścia pięć tysięcy dolarów za wstępne
plany.

Czego tak naprawdę agenci Federalnego Biura Śledczego szukali w jego
pokoju i co rzeczywiście znaleźli? Co stało się z dokumentami, które zabez-
pieczyli? Kto, w jaki sposób i czy w ogóle kiedykolwiek je wykorzystał? Co
zabrali z sejfu trzej ludzie, którzy pojawili się tam przed funkcjonariusza-
mi?

Przedstawiona niżej historia stanowi zaledwie próbę odpowiedzi na te
pytania. Próbę, bo właściwie nikt dotąd żadnych konkretnych odpowiedzinie udzielił. I raczej nie należy spodziewać się żadnych wyjaśnień, gdyż
wiele akt dotyczących tej sprawy do dziś otoczonych jest klauzulą najwyż-
szej tajności. Podejmowane na przestrzeni wielu lat przez szereg ludzi tro-
py wiodły zwykle na manowce. Ktoś zresztą bardzo się postarał, żeby tak
było. Rezultatem rozlicznych badań i śledztw są jedynie mniej lub bardziej
wiarygodne teorie. Być może Tesla zabrał tajemnicę swej superbroni do
grobu?

W każdym razie zwolennicy spiskowych teorii uważają, że sporo jaw-
nych i tajnych wynalazków dokonanych w USA w drugiej połowie 
XX wieku mogło powstać tylko przy wykorzystaniu „zaginionych” notatek
tego zapomnianego geniusza…

*

Grube płatki za oknem przypominały tanią, rzadką koronkę. Śnieg był
mokry, lepki, przykrywał krajobraz gronostajowym futrem. Kiedy agenci
kończyli już swoją robotę, zerwał się gwałtowny wiatr. Nie wył i nie huczał
jak zwykle wiatr, lecz raczej jęczał i zawodził, wydając dźwięki pochodzące
jakby z zupełnie innego świata. Brzmiało to jak requiem dla potępionych
albo jak krzyk duszy skazanej na mękę…ROZDZIAŁ I
CHORWACKI SERB

(1856–1862)
Jeżeli w powietrzu unosi się słodki zapach cyprysów, oleandrów, lawendy
i ziemi nagrzanej południowym słońcem, jeśli waszym oczom ukażą się
monumentalne Góry Dynarskie, malownicze miasteczka z czerwonymi da-
chówkami i błękitno-szmaragdowe morze, możecie być pewni, że oto wła-
śnie znaleźliście się w Dalmacji. Ta historyczna kraina w dzisiejszej Chor-
wacji i Czarnogórze rozciąga się wzdłuż wybrzeża Adriatyku, od wyspy
Pag na północy aż po Zatokę Kotorską na południu, tworząc pas o szeroko-
ści pięćdziesięciu kilometrów i długości prawie 400. Obejmuje również
około tysiąca przybrzeżnych wysp o łącznej powierzchni trzynastu tysięcy
kilometrów kwadratowych.

Walory tej krainy doceniono już w starożytności. Jako jedna z prowin-
cji rzymskich ze względu na łagodny, ciepły klimat była bardzo popular-
nym miejscem osiedlania się bogatych patrycjuszy. Urodzony w Dalmacji
cesarz Dioklecjan pod koniec życia postanowił wrócić w rodzinne strony.
W mieście Salon (Split) wybudował wspaniały pałac, zamieszkiwany póź-
niej przez kolejnych imperatorów. Ruiny cesarskiej budowli istnieją tam
do dziś.

Przed Rzymianami opisywane terytorium zamieszkiwały wojownicze
plemiona Ilirów. Od jednego z nich – Dalmatów, wywodzi się – jak łatwo
zgadnąć – nazwa krainy.Mniej więcej w 400 roku przed naszą erą tereny te rozpoczęli podbijać
Celtowie, potem kolonizowali je Grecy. Rzymianie zajęli je w I wieku naszej
ery i przez stulecia panowali na nich niepodzielnie.

Przez całe swoje dzieje Dalmacja była krainą gwałconą okrutniej niż ja-
kakolwiek inna, może z wyjątkiem Sycylii. W roku 437 została włączona
w granice Cesarstwa Wschodniorzymskiego. Jednak już niecałe sto lat póź-
niej ziemie dzisiejszej Chorwacji najechali Hunowie oraz Goci, którzy spu-
stoszyli niemal cały Półwysep Bałkański. Na przełomie VI i VII wieku roz-
poczęła się wielka wędrówka Słowian. Wtedy to właśnie na Półwysep Bał-
kański dotarło plemię Chorwatów, które przywędrowało tu ze swojej pra-
ojczyzny – Białej lub Wielkiej Chorwacji. Legenda głosi, że były to ziemie
położone na północ od Karpat, czyli obecna Małopolska i Ukraina.

Zaraz po przybyciu podporządkowało ich sobie wielkie państwo Awa-
rów. Kiedy Awarów pokonał Karol Wielki, Chorwaci natychmiast popadli
w zależność od państwa Franków. W pierwszej połowie IX wieku Chorwa-
cja oddała się pod rządy Bizancjum. Niezawisłe i samodzielne państwo
chorwackie powstało w roku 879, kiedy to książę Branimir zerwał związki
z Cesarstwem Bizantyjskim.Przełomowym w historii okazał się rok 1102.
Wtedy to Chorwacja podpisała unię personalną z Węgrami, a porozumie-
nie przetrwało aż do roku 1918.

W XIV wieku podboje w Europie zaczęli Turcy, zajmując przy okazji
część terytorium Chorwacji. Gdy w roku 1526 tron węgierski i chorwacki
objęli Habsburgowie, pod ich rządami znalazły się jedynie okolice Zagrze-
bia. Reszta terytorium po wschodniej stronie Adriatyku dostała się w ręce
Imperium Osmańskiego, a część dalmatyńska do XVIII wieku znajdowała
się pod panowaniem Wenecji.

Trafiwszy pod berło Habsburgów, Chorwacja poddana została całkowi-
cie rządowi wiedeńskiemu. Magnateria i szlachta chorwacka starała się na-
ciskać na rządzących, aby odzyskali ziemie utracone na rzecz Turków. Od
roku 1683, kiedy to Jan III Sobieski złoił im skórę pod Wiedniem, rozpo-
czął się okres odzyskiwania ziem przez nich zabranych. Za panowania Ma-
rii Teresy Chorwacja została podporządkowana administracji węgierskiej.
Kiedy jej następca Józef II chciał zgermanizować Węgry i Chorwację, natra-
fił na opór ze strony obu państw.

Wtedy właśnie w Chorwacji zaczęła się walka o niepodległość, język
i tożsamość narodową. Powstał ruch odrodzenia narodowego zwany iliry-zmem. Jego przywódcą został Ljudevit Gaj. Narodowe uczucia obudziło
w Chorwatach utworzenie przez Napoleona w latach 1809–1814 Prowincji
Iliryjskich. W ramach Wielkiej Ilyrii chciano zjednoczyć południowych Sło-
wian i stworzyć jeden naród, który posługiwałby się wspólnym językiem.

W 1848 roku doszło do powstania przeciwko Węgrom. Ban Josip Jela-
cić opowiedział się jednak po stronie Habsburgów i brutalnie stłumił re-
wolucję. Początkowo oddzielono Chorwację od Węgier, jednak w 1868
roku oba te państwa znów podpisały umowę, w której zastrzeżono szero-
ką autonomię wewnętrzną Chorwacji, między innymi w sprawach sądow-
nictwa, oświaty i religii; język chorwacki ponownie stał się językiem urzę-
dowym.

*

Tak oto, w opisany wyżej sposób, przedstawiała się sytuacja Chorwacji
w drugiej połowie XIX wieku, kiedy rozpoczyna się ta historia. Początek
swój ma w małej dalmatyńskiej wiosce Smiljan, 9 lipca 1856 roku, równo
o północy. Wtedy właśnie Nikola, a raczej Nikołaj – bo tak nazwano go na
chrzcie – wydał swój pierwszy krzyk na ziemskim padole. To sformułowa-
nie: „równo o północy” wyjaśnia rozbieżności, które nagminnie pojawiają
się w jego rozlicznych biografiach. Jako data urodzin raz pojawia się dzie-
wiąty lipca, raz znowu dziesiąty.

Legenda mówi, że wioskę objęła wtedy we władanie potężna burza
z piorunami, co – jak utrzymują przesądni – miało zaważyć o przyszłości
narodzonego dziecka. Na tle posępnych chmur błyskawice kreśliły po-
strzępione zygzaki, wyglądające jak krakelura na obrazach dawnych mi-
strzów. Strugi wody nieubłaganie biczowały ziemię, nasuwając na myśl
starożytne mity o karze bogów, arkach i zaginionych kontynentach pochło-
niętych przez wezbrane morze. Czarne drzewa wyciągały w górę swe ra-
miona, jakby były fanatycznymi wyznawcami jakiegoś gwałtownego boga.
Wydawało się, że straszliwy huk gromów pochodzi nie tylko z nieba, ale
i spod ziemi, jak gdyby niebo i ziemia rozwarły się, zapowiadając Armage-
don.

Leżące pomiędzy górami Velebit a wschodnim wybrzeżem Adriatyku
Smiljan było na co dzień miłą, ciepłą, czystą i pełną życia wioską; zieloną
latem i wiosną, jesienią i zimą mieniącą się kolorami, jakich żaden malarznie wymyśli. Tej nocy jednak wydawało się ponure, otulone gęstą zasłoną
deszczu, plątaniną błyskawic, szarej mgły i błota. Przywodziło na myśl
cmentarz i opadające na małą chatę państwa Teslów wieko trumny.

Nikola był czwartym z piątki dzieci (dwóch synów i trzech córek) Djo-
uki Mandi i Milutina Tesli. Ich dom stał tuż obok serbskiego kościoła orto-
doksyjnego, któremu przewodził wielebny Milutin Tesla, dorabiający sobie
czasem do skromnych dochodów pisaniem artykułów do gazet pod literac-
kim pseudonimem Srbin Pravicich, co na język polski można przetłuma-
czyć jako „człowiek prawa”.

Serbska rodzina Teslów należała w Chorwacji do rasowej i religijnej
mniejszości. To jedno, krótkie zdanie rozprawia się z pokutującym w dzie-
siątkach biografii wielkiego wynalazcy mitem przedstawiającym go jako
Chorwata. (Określenie „genialny Chorwat” pojawia się przynajmniej w co
drugim ukazującym się w Polsce, a dotyczącym bohatera tej opowieści ar-
tykule czy opracowaniu). Nikola Tesla był urodzonym i zamieszkałym
w Chorwacji Serbem! Chociaż sam podkreślał w późniejszym czasie wielo-
krotnie, że jednakowo dumny jest zarówno ze swej chorwackiej ojczyzny,
jak i swojego serbskiego pochodzenia. Rodzina Teslów, którzy w zamierz-
chłej przeszłości nosili nazwisko Draganic, wyemigrowała z Serbii do
Chorwacji w połowie XVIII wieku.

Jako niezależne państwo Serbia pojawiła się na mapach w roku 1878,
początkowo pod władzą proaustriackiej dynastii Obrenowiciów, później
pod berłem prorosyjskiej dynastii Karadziordziewiciów. W 1945 roku, za-
raz po II wojnie światowej, stała się jedną z części nowego państwa – So-
cjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii rządzonej żelazną ręką
przez Josipa Broza Titę.

Po śmierci marszałka Tity w roku 1980 odżyły, tłumione wcześniej
jego autorytetem i dyktatorską formą sprawowania władzy, antagonizmy
narodowościowe. Swój epilog znalazły one w rozpadzie SFRJ[2] i poprze-
dzającej go krwawej wojnie domowej w latach 1992–1995, w której życie
straciło kilkaset tysięcy ludzi.

2 Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii (serb.-chor.: Socijalistička
Federativna Republika Jugoslavija, Социјалистичка Федеративна
Република Југославија - państwo socjalistyczne na półwyspie Bałkańskim
istniejące w latach 1945–1991.Przed przypadającą na rok 2006 sto pięćdziesiątą rocznicą urodzin na-
ukowca Serbia i Chorwacja zaczęły się spierać się o to, kto powinien uczcić
jego pamięć. Kiedy Chorwaci ogłosili uroczyście, że rok 2006 będzie ro-
kiem Tesli, Serbowie natychmiast zrobili tak samo. Nazwiskiem wynalazcy
nazwali nawet międzynarodowe lotnisko w Belgradzie. Zapowiedzieli też
organizację własnych obchodów na cześć swego „najsławniejszego syna”,
które to miano Tesla zyskał w plebiscycie serbskiego magazynu
„NIN”. Chorwaci zareagowali na ten ruch zapowiedzią, że po latach odbu-
dują zniszczony w czasie wojny w latach dziewięćdziesiątych kompleks
upamiętniający Nikolę w jego w rodzinnej wiosce. 

Kluczem do rozwiązania sporu o bałkańskiego geniusza okazał się gest
belgradzkiego muzeum Tesli, które zdecydowało się udostępnić kopie
swoich zbiorów, w tym rysunki i projekty wynalazków, odtwarzanemu
kompleksowi w chorwackim Smiljanie. Topór wojenny został w ten spo-
sób ostatecznie zakopany. Na uroczystościach z okazji okrągłych urodzin
geniusza spotkali się premierzy Chorwacji i Serbii, którzy wspólnie otwo-
rzyli odnowiony dom wynalazcy. Oba kraje odbudowały też wspólnie po-
mnik Tesli zburzony przez Chorwatów w 1991 roku. „Jesteśmy tu, by
uczcić Teslę, Serba, syna Chorwacji, obywatela świata” – mówił prezydent
Chorwacji Stipe Mesić, a premier Serbii wtórował mu, podkreślając, że
otwarcie muzeum może stać się symbolem pojednania dwóch bałkańskich
narodów. O swoim wybitnym obywatelu, który zmarł w 1943 roku w No-
wym Jorku, nie zapomniały też Stany Zjednoczone. Na chorwackie uroczy-
stości list przysłał sam prezydent George W. Bush.

Po zapoznaniu się z tym, co napisano powyżej, nikt także nie nazwie
więcej Nikola Tesli… Czechem. Tak, tak, Czechem, bo jak wynika z osobi-
stych doświadczeń autorów tej biografii, wielu obywateli naszego piękne-
go kraju nad Wisłą sądzi, iż genialny wynalazca tam właśnie się urodził.
Wszystkiemu winne są istniejące w dawnej Czechosłowacji (a później Sło-
wacji! – w Moldave nad Bodvou) wielkie zakłady przemysłowe Tesla pro-
dukujące żarówki, a także sprzęt elektryczny i radiotechniczny.

Chorwaci i Serbowie mówią wprawdzie tym samym językiem, różni ich
jednak bardzo wiele. Pierwsi zaadaptowali do swych potrzeb alfabet łaciń-
ski, drudzy przelewają ten język na papier za pomocą cyrylicy. Zupełnie
inna jest również ich historia, kultura, tradycja i mentalność. Inna jest tak-
że wiara, chociaż czczą tego samego Boga, Jezusa Chrystusa. Podczas gdyChorwaci przyjęli rzymską formę katolicyzmu i papieża jako swego ducho-
wego lidera, Serbowie podążyli drogą bizantyńską, wyznając prawosławie,
doktrynę ortodoksyjnego (gr. orthodoxos – prawdziwie, prawidłowo wie-
rzący) Kościoła chrześcijańskiego.

W prawosławiu szczególne znaczenie ma Tradycja, a w jej skład wcho-
dzi Pismo Święte, Symbol Wiary, postanowienia soborów powszech-
nych i dokumenty pochodzące od ojców Kościoła, kanony, księgi liturgicz-
ne oraz ikony – rozumiane jako spójny system religijny. Tradycja ustna
pojmowana jest czasem przez inne wyznania oddzielnie od tradycji pisa-
nej, czyli Biblii. Przyjmują ten punkt widzenia niektórzy wierni prawo-
sławni, inni jednak przypominają, że są one częścią tego samego dziedzic-
twa. Jednocześnie trzeba pamiętać, że waga różnych elementów Tradycji
nie jest w prawosławiu jednakowa. W Kościele wschodnim dominuje teo-
logia apofetyczna, głosząca, że Boga nie da się pojąć rozumowo i pojęcio-
wo, można go jedynie odczuwać. Stąd brak tam dyskusji i polemik na te-
mat samej istoty Stwórcy.

Mieszkańcy Dalmacji z kolei, bardzo różnią się od Chorwatów z półno-
cy. W Dalmacji najważniejsza jest dobra zabawa i radość życia. Nawet
mieszkańcy innych regionów kraju, którzy także cenią sobie te wartości,
zauważają cechującą tamtejszą ludność wyjątkową spontaniczność. Z dru-
giej strony trudno się temu dziwić – dobry klimat, piękne widoki i bogate
tradycje kultury śródziemnomorskiej wyjątkowo sprzyjają tego rodzaju
zachowaniom.

Tradycje etniczne są najczęściej bardzo uparcie przestrzegane przez
mniejszości i Teslowie nie byli tu wyjątkiem. Przywiązywali wielką wagę
do serbskich pieśni wojennych, poezji, tańców i opowieści, a także do tkac-
twa i celebrowania świąt. Aczkolwiek analfabetyzm był w opisywanym
czasie wszechobecny jak powietrze, to nieliczne otwarte umysły usilnie
starały się dbać o pamięć i kultywowanie wspomnień o bohaterskich czy-
nach przodków.

Dziadek Nikoli, ojciec jego ojca, urodzony w roku 1789, również Nikola,
walczył jako sierżant w iliryjskiej armii Napoleona. Wkrótce po klęsce ce-
sarza pod Waterloo Nikola-dziadek poślubił córkę dowódcy swojego od-
działu Anę Kalinic i zamieszkał z nią w miejscowości Gospić. Tam 3 lutego
1819 roku urodził się ojciec przyszłego wynalazcy – Milutin Tesla.

W dziewiętnastowiecznej Chorwacji, krainie dzieciństwa Tesli, możli-wości zrobienia kariery ograniczone były w zasadzie do rolnictwa, wojska
lub kościoła. Rodziny Milutina i Djouki przez całe pokolenia przeznaczały
swoich synów do służby duchownej lub wojskowej, a córki do małżeństwa
z duchownymi – oczywiście prawosławnymi – lub oficerami.

Sam Milutin został początkowo wysłany przez rodziców do wojskowej
szkoły oficerskiej, lecz zbuntował się szybko i wstąpił do stanu duchowne-
go. Taką też karierę uważał za jedyną dla swoich synów: Danego i Nikoli.
Co do ich sióstr natomiast (Milke Angeliny i Maricy) – wielebny Tesla ufał,
że Bóg w swej łaskawości zapewni im pochodzących z duchowieństwa mę-
żów, takich jak on sam.

Militarne tradycje w rodzinie Teslów podtrzymał brat Milutina – Josip.
Ulubiony stryj Nikoli zdobył szlify oficerskie, a następnie, ukończywszy
studia matematyczne, wykładał ten przedmiot w Akademii Wojskowej
w Wiedniu.

Djouka, od 1847 roku żona Milutina Tesli, mimo braku formalnego wy-
kształcenia była osobą o żywej wyobraźni i inteligencji. Pochodziła z za-
chodniej Serbii, również z rodziny o długoletnich, wojskowych i duchow-
nych tradycjach. Jej dziadek ze strony matki, Toma Budisavljevic (1777–
1840) został w 1811 roku odznaczony orderem Legii Honorowej przez sa-
mego Napoleona! Jedno z jego siedmiorga dzieci, córka Soka, poślubiła
serbskiego ministra Nikolę Mandiča, a jednym z owoców tego związku,
urodzonym w roku 1821, była właśnie Djouka. Syn Tomy Pajo Mandič do-
chrapał się w austro-węgierskiej armii stanowiska marszałka polnego, ko-
lejny syn Petar został prawosławnym biskupem Bośni.

Życie kobiet w tamtych czasach nie było łatwe – oczekiwano od nich
nie tylko ciężkiej pracy w gospodarstwie, ale także wychowywania dzieci
oraz troski o dom i rodzinę. Djouka była najstarszą córką w rodzinie
z ośmiorgiem dzieci i sytuacja wcześnie zmusiła ją do przejęcia roli matki,
kiedy ta straciła wzrok wskutek nieleczonej katarakty. Z tego też właśnie
względu nie miała czasu ani możliwości uczęszczania do szkoły. Mimo tego
jednak, a może właśnie z tego powodu wykształciła w sobie zadziwiającą
pamięć, potrafiąc recytować dokładnie całe tomy krajowej czy europej-
skiej poezji. Po zamążpójściu szybko przyszło na świat jej pięcioro dzieci.

Nikola zawsze twierdził, że swą fotograficzną pamięć, a także zdolność
do języków oraz geniusz wynalazczy odziedziczył po matce i ubolewał, że
Duka żyła na wsi, a nie w mieście, i to w czasie, gdy możliwości rozwoju in-telektualnego kobiet były w znacznym stopniu ograniczone. W każdym ra-
zie to właśnie matka była dla niego głównym źródłem inspiracji, wszelkie
swe zdolności i późniejsze sukcesy przypisywał właśnie jej:

Była pierwszorzędnym wynalazcą – pisał – i głęboko wierzę, że gdyby
nie to, iż egzystowała z dala od nowoczesnego życia i jego możliwości,
mogłaby dokonać rzeczy wielkich. Wymyśliła i sama wykonała wiele
narzędzi i urządzeń, utkała najlepsze wzory za pomocą samodzielnie
uprzędzonych nici. Siała nawet ziarno, dbała o uprawy i sama dokony-
wała separacji włókien. Pracowała niezmordowanie, od świtu do późnej
nocy, a większość odzieży noszonej w rodzinie, jak i spora część wypo-
sażenia domu, były dziełem jej rąk.

Ponieważ wielebny Milutin Tesla pisywał w wolnym czasie wiersze,
chłopak wyrastał w atmosferze, w której często pojawiał się literacki spo-
sób wysławiania i gdzie posługiwanie się cytatami z Biblii czy z poezji było
tak naturalne jak prażenie kukurydzy na węglu drzewnym.

W młodzieńczych latach Nikola także tworzył poezję, a niektóre utwo-
ry zabrał później ze sobą do Ameryki, chociaż nigdy nie zezwolił na ich pu-
blikację, bo uważał je za zbyt osobiste. Gdy był już nieco starszy, znajdował
przyjemność w zaskakiwaniu swoich nowych przyjaciół cytowaniem ich
rodzimej poezji (po angielsku, francusku, niemiecku lub włosku) na zaim-
prowizowanych spotkaniach. Wiersze pisywał potem okazjonalnie właści-
wie przez całe życie.

*

Wynalazcą był właściwie od dziecka. Już w wieku pięciu lat zbudował
koło wodne, jednak zupełnie inne od tych, które widywał we wsi. Koło Te-
sli było gładkie i bez łopatek, lecz mimo to bez trudu obracało się w nurcie
strumienia. Wiele lat później przypomniał sobie o tym kole przy konstru-
owaniu unikalnej bezłopatkowej turbiny.

Nie wszystkie jednak wynalazki były tak udane. Wiele eksperymentów
okazało się pomyłką i ściągnęło na głowę Nikoli całą masę kłopotów. Któ-
regoś dnia na przykład wdrapał się na dach stodoły z wielkim, czarnym
parasolem ojca. Zaczął poruszać nim gwałtownie w górę i w dół, aż poczuł,jak kręci mu się w głowie, a jego ciało staje się lekkie niczym piórko.

– Na tym da się latać – powiedział cicho sam do siebie. – Umiem latać! –
powtórzył nieco głośniej i… skoczył.

Opór powietrza natychmiast wywrócił parasol na drugą stronę. Ude-
rzenia w ziemię nawet nie poczuł. Tylko jakaś potworna siła wtłoczyła mu
żołądek do gardła i wycisnęła z płuc cały zgromadzony tam zapas tlenu.
A potem przez krótką chwilę nie było nic, tylko hucząca ciemność, w której
bez końca obracały się koła ogromnej maszyny. Zawieszone wysoko na
niebie słońce zaczęło wirować niczym ognista kula. Robiło się coraz mniej-
sze i mniejsze, aż zgasło zupełnie.

– Boże Przenajświętszy, dziecko mi się zabiło! – wykrzyknęła z przera-
żeniem Duka, znalazłszy swą pociechę leżącą bez przytomności pod
drzwiami stodoły. Obok „zwłok” leżał połamany parasol męża.

Mamrocząc jakieś modlitwy i łykając cisnące się do oczu łzy, wzięła Ni-
kolę w ramiona i popędziła z nim do domu, wrzeszcząc przy tym co sił
w płucach:

– Milutin! Milutin, zaprzęgaj natychmiast konie i pędź po lekarza! Niko-
la spadł z dachu!

– Nie ma chyba żadnych złamań ani wewnętrznych obrażeń – oświad-
czył z powagą godzinę później doktor Mavrovič, chowając do swej lekar-
skiej torby stetoskop. – Biorąc pod uwagę wysokość, z której spadł, to
wszystko zakrawa wręcz na cud.

– Nikola, po coś ty tam, dzieciaku, w ogóle wchodził? – gestem bezsilnej
rozpaczy ojciec załamał ręce nad leżącym w łóżku synem. – Nie przyszło ci
do głowy, że możesz spaść?

– Ja wcale nie spadłem, tato – wyjaśnił zgodnie z prawdą poszkodowa-
ny, wypluwając rozchwiany siłą upadku ząb.

– Jak to nie spadłeś? Przecież…

– Ja skoczyłem.

– Skoczyłeś?... – wielebny Milutin chwycił się za głowę. – Panie dokto-
rze, pan słyszy, co on bredzi? Może to jakieś uszkodzenie mózgu powstałe
w wyniku upadku z wysokości…

– To żadne uszkodzenie – zaprotestował gwałtownie Nikola. – Ja po
prostu skoczyłem. Z parasolem.– Z parasolem?

– Tak. Wypełniające czaszę powietrze powinno osłabić upadek, ale me-
talowa konstrukcja okazała się za słaba. Następnym razem wezmę to pod
uwagę i wzmocnię ją.

– Nie będzie żadnego następnego razu! – krzyknął z przejęciem pan Te-
sla. – 
Słyszysz? Żadnego skakania. Jeśli tylko zobaczę cię w pobliżu stodoły, to
tak ci wygarbuję skórę na pupie, że przez tydzień nie będziesz mógł siadać!

Pierwszym legendarnym spadochroniarzem był według podań chiń-
skich żyjący w latach od 2258 do 2208 p.n.e. cesarz Shun, który skoczył
z wysokiej płonącej stodoły, trzymając w rękach dwa szerokie kapelusze
w celu osłabienia upadku. Stare kroniki chińskie zawierają także opisy
skoków amortyzowanych za pomocą parasoli wykonywanych przez ów-
czesnych akrobatów.

Pierwszy realny projekt budowy spadochronu stworzył Leonardo da
Vinci. Szkice i opis budowy tego urządzenia zamieścił w czwartym rozdzia-
le Kodeksu Atlantyckiego. Wykonany według jego projektu spadochron zo-
stał pomyślnie przetestowany już w XX wieku. Jednym z kolejnych, waż-
niejszych wynalazców był francuski fizyk Sebastian Lenormand. W roku
1783 wydał broszurkę, w której dokładnie opisał konstrukcję swojego
urządzenia. Jest mało prawdopodobne, by wykonał skok, chociaż niektóre
źródła podają, że 29 grudnia tegoż samego roku Lenormand skoczył z bal-
konu obserwatorium w Montpellier. Swojemu przyrządowi nadał nazwę:
„parachute”.

W tym samym czasie konstrukcją spadochronu i praktycznymi próba-
mi jego wykorzystania zajmował się też Joseph Michel Montgolfier, wyna-
lazca latającego balonu napełnianego ogrzanym powietrzem. Dwa lata po
wydaniu drukiem broszury Lenormanda Jean-Pierre Blanchard wyrzucił
z kosza balonu swojego psa na spadochronie własnej konstrukcji. Ekspery-
ment nie spodobał się zwierzęciu, chociaż przeżyło ono upadek i zostało
nagrodzone kilkoma pętami wyśmienitej kiełbasy. 21 listopada 1785 roku
podczas kolejnej próby z psem balon uległ awarii i Blanchard sam zmuszo-
ny był skorzystać ze swojego urządzenia, które i tym razem zdało egzamin.

Dwanaście lat później Francuz Andre-Jacques Garnerin zbudował i oso-
biście zademonstrował spadochron, który nie miał usztywnień. 22 paź-dziernika 1797 roku wzniósł się w powietrze balonem. Będąc na wysoko-
ści około 700 metrów, przeciął sznur łączący spadochron z balonem i za-
czął spadać. Spadochron wypełnił się po chwili powietrzem i Garnerin wy-
lądował żywy i zdrowy.

*

Podobnie nieudaną konstrukcją Tesli okazał się wyprodukowany przez
niego „silnik” o mocy szesnastu chrabąszczy. Było to lekkie urządzenie
utworzone z kilku maleńkich kawałków drewna tworzących wiatrak na
obrotowym trzpieniu z wielokrążkiem przymocowane do żywych chra-
bąszczy. Kiedy Nikola smarował klejem skrzydła owadów, te machały nimi
desperacko, a maszyna wydawała się startować w powietrze.

Ten kierunek badań został jednak zarzucony na zawsze po pewnym
wydarzeniu, które miało miejsce pod koniec czerwca 1861 roku. Nikolę
odwiedził wtedy kolega, Radovan, mający dość szczególne upodobania ku-
linarne. Uwielbiał na przykład prażone koniki polne, które jak raki zmie-
niały podczas prażenia kolor z zielonego na czerwony. Smakowały podob-
no jak wędzone szprotki. Podobno, bo mimo zachęty ze strony przyjaciela,
Nikola nigdy nie przemógł się, by skosztować tego specjału.

Radko nie gardził też chrabąszczami, zjadał jednak tylko ich odwłoki,
a pancerzyki wyrzucał. Zauważywszy stojący obok słoik pełen chrabąsz-
czy, nie pytając właściciela o pozwolenie, z lubością napchał sobie nimi
usta. Młody wynalazca zwymiotował na ten widok i zaprzestał na zawsze
eksperymentów z owadami.

W kolejnych działaniach Nikola zabrał się natomiast za rozkładanie
i powtórne składanie zegarków dziadka. Te także – jak wspominał – zosta-
ły szybko zaniechane. „Pierwsza operacja, czyli rozłożenie, udawała się za-
wsze, dużo gorzej było z drugą, to znaczy ze złożeniem z powrotem”. Minę-
ło trzydzieści lat, zanim ponownie stawił czoła mechanizmowi zegarka.

Nie wszystkie jego nieudane młodzieńcze wyczyny posiadały naukową
naturę.

W mieście mieszkała pewna bogata dama – wspominał w swej krótkiej
autobiografii. – Dobra, ale nadęta kobieta, która zawsze chodziła do ko-
ścioła pięknie wymalowana, w stroju z długim trenem i dodatkami.Pewnej niedzieli, gdy właśnie skończyłem dzwonienie na dzwonnicy ko-
ścielnej i zbiegałem po schodach w dół, dostojna dama właśnie wycho-
dziła, a ja wylądowałem na jej trenie, który oderwał się z trzaskiem
przypominającym salwę z muszkietów oddaną przez świeżych rekru-
tów.

Jego ojciec, choć siny ze wściekłości, trzepnął go tylko lekko po twarzy.
„Była to jedyna kara cielesna, jaką mi kiedykolwiek wymierzył, ale czuję ją
do dzisiaj” – stwierdził po latach dorosły już Tesla. Milutin tłumaczył, że
jego zażenowania i zmieszania wręcz nie da się opisać, a wydarzenie to
praktycznie spowodowało bojkot „chuligana” przez miejscową społecz-
ność.

Na szczęście dobrym zrządzeniem losu Nikola dostał wkrótce szansę
poprawy swej mocno nadszarpniętej w oczach wsi reputacji. W związku z
wybuchającymi często pożarami, miejscowe władze zdecydowały się na
zakup nowych mundurów dla strażaków oraz nowoczesnego urządzenia
gaśniczego. Jak stary obyczaj nakazuje, wydarzenie tej rangi należało od-
powiednio uczcić. Ludzie przybyli na paradę, były długie przemówienia,
świeże kwiaty i toasty wznoszone produkowaną na miejscu travaricą, na-
lewką ziołową sporządzaną na bazie rakiji. Na koniec padła komenda, by
dać pokaz pompowania wody nowym sprzętem. Wąsaty strażak uruchomił
urządzenie, lecz z dyszy nie poleciała ani jedna kropelka. Na smiljańskich
włodarzy padł blady strach. Co za kompromitacja! Podczas gdy ojcowie
wsi zaczęli gorączkowo dyskutować, zastanawiając się, co dalej robić, by-
stry młodzian pobiegł nad rzekę. Tam zobaczył to, co wcześniej podejrze-
wał – wąż był załamany. Szybko go wyprostował i woda pociekła natych-
miast wesołym strumieniem. Zaskoczeni tym miejscowi notable w jednej
chwili zostali przemoczeni do suchej nitki. Ale to nie było ważne – 
ubrania wyschły szybko pod palącym chorwackim słońcem. Liczył się tyl-
ko fakt, że maszyna działa. Jeszcze po wielu latach Tesla opowiadał o tym
wydarzeniu z przejęciem: Archimedes biegając nago po ulicach Syrakuz,
nie zrobił większego wrażenia niż ja wtedy. Ludzie nosili mnie na rękach.
Byłem bohaterem dnia.

W sielskim Smiljan, w którym spędził pierwsze lata, poważny chłopiec
o wąskiej twarzy i burzy czarnych włosów wydawał się prowadzić urokli-
we życie. Tak jak w późniejszych latach, gdy bez poważniejszych obrażeńobcował z wysokonapięciową elektrycznością, tak i wtedy udawało mu się
wychodzić cało z niezwykle niebezpiecznych sytuacji.

Pisał później – być może trochę nawet przesadzając – że lekarze zała-
mywali ręce, określając go jako „beznadziejny przypadek ludzkiego
wraku”, gdy kilkakrotnie się topił, gdy został prawie żywcem ugotowany
w kadzi z gorącym mlekiem, gdy niewiele brakowało, by został skremowa-
ny, czy też kiedy niemal pochowano go za życia, zamykając na noc w starej
kaplicy. Jeżące włos na głowie ucieczki przed gromadą rozwścieczonych
psów, przed stadem oszalałych wron czy ostrymi kłami dzików dopełniają
ten katalog niedoszłych katastrof.

Pozornie jednak dom jego rodziców stanowił idylliczne i sielskie miej-
sce. Owce pasły się na pastwiskach, gołębie gruchały na dachu, a mały
chłopiec karmił z zapałem kurczaki. Każdego ranka rozkoszował się pa-
trzeniem na stada gęsi, które cudownie unosiły się pośród chmur i wracały
później, o zachodzie, „w formacjach bojowych, których szyk i precyzja za-
wstydziłaby szwadron najlepszych współczesnych lotników”.

Lato było najwspanialszym okresem w Smiljan, przynajmniej dla dzie-
ciaków. Był to czas na wędkowanie, kąpiele w rzece i wycieczki po okolicz-
nych polach oraz lasach. Czas beztroskich, szczenięcych zabaw. Dużo go-
rzej było na wsi późną jesienią. Przede wszystkim przeraźliwie nudno. Wi-
śnie i jabłonie traciły liście, które leżały mokre od nocnego szronu na roz-
grzebanych grzędach, skąd powyciągano jarzyny. Zamiast słoneczników,
wabiących słońce w maleńkie okienka chat, sterczały tylko zgniłe łodygi.
Błoto zalegało wszędzie, aż do samych progów. Drewniane okiennice
skrzypiały i stukały poruszane zimnym wiatrem. Z zamglonych okien wi-
dać było tylko wrony na płocie ponuro oczekujące, aż gospodyni wyrzuci
im na podwórze coś do jedzenia.

Największym przyjacielem trzyletniego Nikoli był szarobury kot imie-
niem Mačak. Po obiedzie wychodzili zwykle razem z domu bawić się i fi-
glować na trawniku przed kościołem.

Mačak chwytał mnie swymi ostrymi jak igła zębami za spodnie, pokazu-
jąc niedwuznacznie, że potrafiłby boleśnie ukąsić, gdyby tylko chciał –
wspominał Nikola. – Kiedy jednak jego ząbki dochodziły do skóry, nie
naciskał mocniej i te jego przyjacielskie „ukąszenia” przypominały ra-
czej delikatne muśnięcia skrzydła motyla.Pamiętam zimę – pisał pod koniec swego życia, wspominając dzieciń-
stwo – mroźną i suchą. Śnieg trzeszczał pod stopami przechodniów,
a w powietrzu zostawał za ludźmi zagadkowy blask. Rzucane przez
dzieciaki śnieżki ciągnęły za sobą błyszczącą smugę. Tego wieczoru gła-
dziłem po grzbiecie kota, kiedy zaobserwowałem, że jego futro jeży się,
a moja dłoń przesuwająca się po jego grzbiecie wywołuje snopy iskier.
Mój ojciec wyjaśnił mi, że to prąd – taki sam, jaki obserwuję w błyskawi-
cy podczas burzy. Pamiętam, jak mama się oburzyła: „Przestań głaskać
tego kota” – zrugała mnie. „Jeszcze się zapali”. Ale ja zacząłem się zasta-
nawiać: czy natura to taki ogromny kocur? A jeśli tak, to kto gładzi go
po grzbiecie? Chyba sam Bóg – myślałem.
Tymczasem Maak zeskoczył z moich kolan. Wymył łapki i z jeszcze wil-
gotnym futerkiem szedł przez pokój. Powietrze wokół niego rozjarzyło
się lekko – jak aureola wokół głowy świętego. Ten obraz nie opuszcza
mojego umysłu. To chyba wtedy rozpocząłem próby poznania prawdzi-
wej natury elektryczności. Osiemdziesiąt lat później wciąż szukam. Bez
skutku.

Któregoś letniego dnia matka wykąpała go w stojącej w kuchni wielkiej
balii i nagusieńkiego wystawiła przed próg, żeby wysechł na słońcu.
W pewnej chwili wzrok chłopca skrzyżował się ze wzrokiem spacerujące-
go dumnie na podwórzu gąsiora.

– Głupi jesteś – rzucił Nikola pod adresem wielkiego ptaka.

– Gę, gę, gę – odpowiedział gniewnie gąsior, prężąc potężną pierś i wy-
ciągając szyję.

– No właśnie – zaśmiał się Tesla. – Tylko to potrafisz: gę, gę, gę.

Ptaszysko poczuło się chyba urażone kpinami maleńkiego dziecka, bo
zagulgotało groźnie jeszcze raz i ruszyło do ataku. Ukąszenia w nogi i pę-
pek były wyjątkowo nieprzyjemne, bydlę wiedziało dobrze, gdzie szczy-
pać, żeby bardziej bolało. W końcu, wyciągając maksymalnie swoją długą,
giętką szyję, chwyciło chłopca dziobem za kark…

Na szczęście rozpaczliwe krzyki syna w porę dosłyszała Djouka. Wypa-
dła przed dom z odsieczą i kilkoma potężnymi kopniakami odpędziła roz-
indyczonego napastnika.

– Musisz wiedzieć, synku, że nie będziesz żył w pokoju z gąsiorem czy
kogutem, z których szydziłeś – powiedziała na koniec. – One będą walczyćz tobą tak długo, jak żyją.

Do niezbyt przyjemnych wspomnień z dzieciństwa Tesla zaliczał rów-
nież częste – niestety – wizyty w domu rodzinnym cioci Vevy, jednej
z sióstr jego matki.

Ciocia Veva miała dwa wystające zęby, jak kły słonia – wspominał
w książce My Inventions. – Kochała mnie bardzo i zawsze na powitanie
całowała mnie w policzek, zatapiając w nim przy okazji te swoje wielkie
zębiska. Krzyczałem z bólu, lecz ona myślała, że to ze wzruszenia, wgry-
zając się głębiej i głębiej. Kleiła też do moich ust swoje wargi, tak że
z trudem uwalniałem się, by złapać oddech.

*

Na tle tego pozornego piękna i sielskości w umyśle chłopca kotłowały
się jednak demony, trwała pamięć ponurych, traumatycznych wydarzeń,
które zaszły w jego rodzinie. Na ile tylko mógł sięgnąć pamięcią wstecz, za-
wsze zauważał ciążącą na jego życiu osobę starszego o siedem lat brata.
Dla pięciolatka był niemalże bohaterem. Dane – błyskotliwy chłopak,
oczko w głowie rodziców – zginął w wieku dwunastu lat w tajemniczym
wypadku.

Nie wiadomo do końca, w jaki sposób odszedł z tego świata. Mówiło
się, że spadł ze schodów, w innej znowu wersji utopił się w studni. Nikola
wyjaśnił w swej autobiografii – i nie ma powodów, by mu nie wierzyć – że
zmarł zabity przez ulubionego konia. Było to wspaniałe zwierzę rasy arab-
skiej podarowane rodzinie przez bliskiego przyjaciela – ulubieniec wszyst-
kich, wykazujący ludzką niemal inteligencję. Kiedyś ocalił nawet życie Mi-
lutinowi, unosząc pana Teslę, gdy w zasypanych śniegiem górach goniła go
sfora wygłodniałych wilków.

Konie interesowały Nikolę od wczesnego dzieciństwa. Fascynowały
i trochę przerażały zarazem. Czasami nawet śniły mu się w nocy. Wielkie,
potężne, nieposkromione. Potrafił patrzeć na nie godzinami, podziwiając
piękno i elegancję ich ruchów. Cóż to była za przyjemność siedzieć na ko-
niu, patrzeć tak na wszystko z góry, stanowić jedność z reagującym na każ-
dy ruch dłoni wspaniałym zwierzęciem, wtulać się w jego pachnącą, ciepłągrzywę. Nikt dotychczas nie przeniknął dokładnie sekretów instynktu tych
po człowieku najpiękniejszych chyba na świecie stworzeń.

Arab państwa Teslów fascynował go szczególnie. Wielki, półdziki, wy-
jątkowej urody ogier. Łączył w sobie nieokiełznaną siłę, wybuchowość
i smętną zadumę, szaleńczą odwagę, ale i podstępną nieufność. Rzadko za-
chowywał się tak, jak zachowują się inne konie. Nie chodził, tylko podska-
kiwał tanecznym truchtem. Czasem przyklękał, wygrzebywał dziury w pia-
sku, to znowu wyskakiwał w górę i rzucał wściekle łbem na prawo i lewo.
Nagle, jakby na jakiś niewidoczny znak, zrywał się znienacka i z rozwianą
grzywą wstrząsał ziemię grzmotem galopu.

Z czasem między Nikolą a zwierzęciem zawiązało się coś na kształt
przyjaźni. Koń patrzył na niego smutnymi oczyma, kiedy ten czyścił mu ko-
pyta i wycierał słomą. Niekiedy nawet miękkim delikatnym ruchem wsu-
wał chłopcu głowę pod ramię. Ale zgodnie ze wspomnieniami zawartymi
w autobiografii Tesli Dane zmarł od obrażeń spowodowanych przez tego
właśnie konia. Brak jest jednak jakichkolwiek szczegółów dotyczących sa-
mego wypadku.

Cokolwiek Nikola zrobił później, rodzina uważała za nieciekawe i bez
znaczenia w porównaniu z tym, czego spodziewano się po zmarłym bracie.
Jego własne osiągnięcia powodowały, że rodzice jeszcze dotkliwiej odczu-
wali stratę. „Dorastałem, mając słabą wiarę w siebie. Ale też daleko mi było
do tego, by uważano mnie za głupca” – wspominał.

Istnieje też druga, bardziej zawiła psychologicznie wersja tego, jak zgi-
nął starszy brat Nikoli. Według tej wersji Dane zmarł z powodu obrażeń
odniesionych podczas upadku ze schodów w piwnicy. Niektórzy badacze
przypuszczają, że chłopiec stracił świadomość i w napadzie szału oskarżył
Nikolę, że ten go popchnął. Zmarł krótko potem w wyniku groźnych ura-
zów głowy. Jak było naprawdę? Tego zapewne już nigdy się nie dowiemy.
Dziś, po upływie ponad półtora wieku od zdarzenia, weryfikacja którejkol-
wiek z tych wersji nie jest możliwa.

Jakkolwiek by nie było, śmierć brata tragicznie zaciążyła nad losem Te-
sli, który zaczął wykazywać od tego czasu wyraźne oznaki hiperaktywno-
ści. W przyszłości miały one spowodować oskarżanie wynalazcy przez róż-
ne osoby o ekscentryzm.*

Dorosły już Tesla często cierpiał z powodu nocnych koszmarów i halu-
cynacji związanych ze śmiercią brata. Szczegółów nigdy w pełni nie wyja-
śnił, ale wspomnienie tego wydarzenia ciągle wracało i analizował je przez
całe swoje życie, jakby pochodziło z różnych ram czasowych. Założyć moż-
na tylko, że pięcioletnie dziecko, nie będąc w stanie radzić sobie z obciąże-
niem domniemanej winy, mogło w swym umyśle przeinaczyć wiele fak-
tów.

Spekulować jedynie można również o tym, w jakim stopniu śmierć Da-
nego stała się powodem fantastycznych fobii i obsesji ciągle rozwijających
się u Nikoli. Pewne jednak jest to, że niektóre przejawy skrajnej ekscen-
tryczności wynalazcy pojawiły się już we wczesnych latach.

Wiadomo było powszechnie, iż Tesla czuł niepohamowaną odrazę do
kolczyków w uszach u kobiet, szczególnie pereł, chociaż intrygowała go
połyskująca kryształami biżuteria czy też w ogóle drobne, gładko wypole-
rowane powierzchnie.

Nabawiłem się wielu dziwnych przyzwyczajeń, zwyczajów i awersji,
z których część wiążę z przyczynami zewnętrznymi, a inne pozostają
niewyjaśnione – pisał. – Czułem dla przykładu wstręt do damskich kol-
czyków. [...] Nigdy także nie dotknąłbym włosów innego człowieka, chy-
ba że pod groźbą pistoletu. O gorączkę przyprawiało mnie także przypa-
trywanie się brzoskwiniom, a jeśli gdzieś w domu znajdowała się odro-
bina kamfory, sprawiało mi to wielki dyskomfort.

Gdy w czasie prowadzenia badań, zdarzało mu się wrzucić kawałki pa-
pieru do talerzyka z płynem, powstawało mu w ustach uczucie nieprzy-
jemnego smaku. Podczas spaceru liczył kroki, przy jedzeniu obliczał obję-
tość zupy w talerzu, kawy w filiżance czy kawałków pokarmu. Jeśli tego nie
zrobił, jedzenie nie sprawiało mu przyjemności – stąd zwyczaj samotnego
spożywania posiłków.

Zdaje się zatem, że to nic innego, jak nabyte w dzieciństwie lęki nie po-
zwoliły Tesli na bliskie związki z innymi osobami, w tym także z kobieta-
mi.

Sam Nikola wspomina, że mając nadzieję na pocieszenie rodziców postracie starszego syna, poddał się już we wczesnym wieku żelaznej dyscy-
plinie. Wszystko po to, by stać się lepszym. Żył dosłownie po spartańsku,
był dużo bardziej pilny niż inni chłopcy, bardziej wielkoduszny i najlepszy
pod każdym względem. I właśnie w tym czasie, gdy zapierał się siebie, gdy
trzymał w ryzach naturalne impulsy – jak przypuszczał – zaczęły się w nim
rozwijać te dziwne natręctwa.

„Do ósmego roku życia – pisał – mój charakter był słaby i chwiejny”.
Śniły mu się duchy, miewał koszmary, prześladował go strach przed ży-
ciem, przed śmiercią, przed Bogiem… Ale wtedy właśnie pojawiły się pew-
ne zmiany, jako rezultat jego ulubionych zainteresowań, do których nale-
żało czytanie w znakomicie zaopatrzonej bibliotece ojca. Wielebny Milutin
Tesla nie pozwalał jednakże synowi posiadać świec, obawiał się bowiem,
że Nikola mógłby sobie popsuć wzrok, czytając po nocach. Chłopak znalazł
na to sposób – zdobył konieczne materiały, uszczelnił drzwi, zatkał dziur-
kę od klucza i czytał całą noc. Nie przestawał nawet wtedy, gdy słyszał
wczesną, poranną krzątaninę matki.

*

Od urodzenia przeznaczony był do stanu duchownego. Chociaż marzył
o zostaniu inżynierem, jego ojciec był w tym względzie nieugięty. By przy-
gotować syna do przyszłego zawodu, wielebny Tesla wprowadził codzien-
ny rozkład zajęć obejmujących zestaw rozmaitych ćwiczeń, takich jak wza-
jemne odgadywanie swoich myśli, odkrywanie niedostatków niektórych
form ekspresji, powtarzanie długich zdań lub wykonywanie obliczeń w pa-
mięci. Te codzienne ćwiczenia miały za zadanie wzmacnianie pamięci
i zdroworozsądkowego myślenia, a szczególnie rozwinięcie umiejętności
krytycznej oceny sytuacji.

Bystry Dane przed swą przedwczesną śmiercią doświadczał w chwi-
lach podniecenia osobliwych zakłóceń widzenia w postaci pojawiania się
przed oczami silnych błysków światła. Podobne zjawisko prześladowało
Nikolę od dzieciństwa przez większą część życia. Lata później opisał to
jako

osobliwą dolegliwość polegającą na pojawianiu się obrazów, często ra-
zem z błyskami światła, która utrudniała widzenie rzeczywistychprzedmiotów i zakłócała myśli oraz działania. Były to obrazy rzeczy
i scen, które rzeczywiście kiedyś widziałem, a nie wytworów wyobraźni.
Gdy ktoś wtedy do mnie mówił, obraz przedstawianego przedmiotu sta-
wał się wyraźniejszy, tak że czasem nie byłem w stanie stwierdzić, czy
to, co mam przed oczami, jest realne czy nie. Powodowało to niepokój
i złe samopoczucie. Żaden ze studentów psychologii czy fizjologii, któ-
rych w tej kwestii konsultowałem, nie mógł zadowalająco wyjaśnić tego
zjawiska.

Teoretyzował również, że obrazy te były wynikiem odruchów mózgu
wpływających na siatkówkę oka, a powstających w chwilach silnego wzru-
szenia. W każdym razie nie były to żadne halucynacje.

Jeśli moje tłumaczenia są właściwe – twierdził – powinna być możliwa
projekcja na ekran i wizualizacja obrazu, który powstaje w wyobraźni.
Postęp w tej dziedzinie zrewolucjonizowałby stosunki między ludźmi.
Jestem przekonany, że taki cud może i będzie zrealizowany w przyszło-
ści, i mogę tu dodać, że sam poświęciłem sporo swoich przemyśleń roz-
wiązaniu tego problemu.

Od czasów Tesli parapsychologowie studiowali temat, dążąc do stwier-
dzenia, kto mógłby dokonywać projekcji powstałych w mózgu obrazów na
rolkę nienaświetlonego filmu. Bezpośrednie przenoszenie myśli na elek-
troniczną drukarkę jest także przedmiotem współczesnych badań.

By uwolnić się od męczących go obrazów i doznać choć chwilowej ulgi,
młody Tesla zaczął tworzyć własne światy w wyobraźni. Każdej nocy roz-
poczynał podróż w krainę iluzji – oglądał nowe miejsca, miasta i kraje, żył
w nich, poznawał ludzi, zawierał znajomości i przyjaźnie. I choć brzmi to
niewiarygodnie, były one dla niego nie mniej drogie niż te z realnego życia
i nie mniej głębokie w odczuciach.

Tak robił do siedemnastego roku życia, kiedy to poważnie zwrócił swą
uwagę na wynalazki. Wtedy ku swemu zadowoleniu stwierdził, że dzięki
tego rodzaju sprawności nie potrzebuje do swych celów robienia modeli,
rysunków czy prób, bo wszystko był w stanie wytworzyć w swojej wy-
obraźni tak, że wydawało się to niemal realne. Zalecał tę metodę jako szyb-
szą i bardziej skuteczną niż metoda czysto eksperymentalna.Każdy, kto zabiera się do konstruowania czegoś – utrzymywał – ryzyku-
je, że ugrzęźnie w szczegółach, w naprawianiu usterek urządzenia i tym
podobnych kłopotach, tracąc przy okazji sprzed oczu podstawową zasa-
dę tej konstrukcji. Moja metoda jest inna. Nie rzucam się w pośpiechu
do pracy. Gdy mam pomysł, od razu rozpoczynam jego budowę w wy-
obraźni. Zmieniam szczegóły konstrukcji, usprawniam jej budowę i uru-
chamiam urządzenie w umyśle. Dla mnie zupełnie nie ma znaczenia, czy
uruchamiam turbinę w wyobraźni, czy w moim warsztacie. Potrafię na-
wet zauważyć, czy stoi ona prosto. [...] Moje urządzenia zawsze działały
dokładnie tak, jak to sobie wyobrażałem, a eksperyment wychodził tak,
jak planowałem. W ciągu dwudziestu lat nie zdarzył się żaden wyjątek.

Mimo tego rodzaju stwierdzeń Tesla faktycznie jednak często wykony-
wał niewielkie szkice całości czy części swoich wynalazków, chociażby na
wspomnianych wcześniej serwetkach. Jego rozwój w dzieciństwie jest do-
syć pogmatwany, ponieważ wzmocnił on swe naturalne talenty tak rygory-
styczną dyscypliną umysłu, że niemożliwe stało się odróżnienie wrodzo-
nych cech, jakimi był obdarzony, od nabytych.

*

Niektórzy badacze historii techniki i biografowie wynalazcy uważają,
że znakomita pamięć Tesli nie była pod żadnym względem nienormalna,
lecz stanowiła wynik jak najlepszego wykorzystania tego, co otrzymał od
Boga. Jednak możliwość zapamiętywania jednym spojrzeniem całych stron
tekstu maszynopisu czy dokładnych zależności i rozmiarów miriadów
wzorów na stronie – powiedzmy sposobem fotograficznym, wyjątkową
spostrzegawczością czy jak to nazwać inaczej – wydaje się kwalifikować go
raczej do ludzi obdarzonych w sposób szczególny. Taka pamięć zaczyna
zwykle słabnąć w okresie młodzieńczym, podlegając wpływowi zachodzą-
cych w fizjologii organizmu zmian chemicznych. W przypadku Tesli, praw-
dopodobnie w wyniku szczególnego wyćwiczenia we wczesnym dzieciń-
stwie i dzięki późniejszej autodyscyplinie, fenomenalna pamięć funkcjono-
wała dobrze prawie przez całe jego życie. Fakt, że zaczął on metodą prób
i błędów korygować wyposażenie badawcze w Colorado Springs, gdy był
już w wieku średnim, wskazywałby jednak na jej słabnięcie.

Sam Tesla uważał, że jego metoda wizualizacji wynalazków ma jednąistotną wadę powodującą ubóstwo w sensie finansowym przy niezwykłym
oczywiście bogactwie intelektualnym: potencjalnie cenne wynalazki często
były odkładane na bok bez finalnych, czasochłonnych uzupełnień niezbęd-
nych do osiągnięcia komercyjnego sukcesu. Żyjący współcześnie z Teslą
wielki wynalazca Thomas Alva Edison nigdy by do czegoś takiego nie do-
puścił. Wynająłby natychmiast kilku asystentów, by ostatecznie upewnić
się, czy dane rozwiązanie będzie miało powodzenie, czy nie. O Edisonie po-
wiadano zresztą, że posiada szczególny dryg do podbierania wynalazków
innym autorom i pospiesznego zanoszenia ich do urzędu patentowego.

W przypadku Tesli było dokładnie odwrotnie. W jego umyśle jeden po-
mysł gonił drugi szybciej, niż on sam był w stanie dokładniej się nad każ-
dym z nich zastanowić. Gdy tylko wyobraził sobie, jak jego wynalazek
mógłby pracować, z miejsca zaczynał tracić dla niego zainteresowanie, bo
na horyzoncie wciąż pojawiały się nowe intrygujące wyzwania.

Wspomniana fotograficzna pamięć tłumaczy zapewne również później-
sze trudności wynalazcy, jakich doświadczał przy współpracy z innymi in-
żynierami. Podczas gdy oni potrzebowali światłokopii, czyli wielkoforma-
towych kopii rysunków lub dokumentów, on oglądał je po prostu w swoim
umyśle. Będąc jeszcze w szkole podstawowej, mimo swej błyskotliwości
miewał kłopoty z matematyką, ponieważ nie znosił będących w programie
lekcji rysunków.

Gdy ukończył lat dwanaście, udało mu się wprawdzie – za pomocą wie-
lu ćwiczeń – odpędzić z umysłu drażniące go obrazy, ale nigdy nie był
w stanie kontrolować niewytłumaczalnych błysków światła pojawiających
mu się przed oczami, kiedy znajdował się w stanie silnego wzruszenia spo-
wodowanego stresem czy zagrożeniem albo też gdy był czymś bardzo ura-
dowany. Zdarzało się czasem, że widział w powietrzu otaczające go języki
żywych płomieni. Intensywność tych doznań miast maleć – rosła, osiągając
szczytowe nasilenie, gdy ukończył lat dwadzieścia pięć.

W wieku sześćdziesięciu lat wspominał:

Te świetlne zjawiska wciąż się pojawiają, jak wtedy gdy uderza mnie
możliwość zajęcia się nowym pomysłem, lecz nie są już one tak pobu-
dzające i intensywne jak kiedyś. Gdy zamykam oczy, niezmiennie widzę
najpierw bardzo ciemne, jednolicie błękitne tło, trochę przypominające
nocne niebo bez gwiazd. W ciągu kilku sekund pojawiają się na tym poluniezliczone ilości błyskających zielono płatków, ułożonych jak gdyby
warstwami i podchodzących do mnie. Następnie pojawiają się dwa
układy równoległych linii ustawionych względem siebie pod kątem pro-
stym. Całość mieni się wszystkimi barwami, lecz dominuje kolor zielo-
nożółty i złocisty. Zaraz też te linie zaczynają stawać się coraz jaśniejsze,
a wszystko zostaje obficie zroszone skrzącymi się kropkami światła.
Cały obraz przesuwa się w polu widzenia na lewo i po około dziesięciu
sekundach zanika, pozostawiając po sobie strefę raczej nieprzyjemnej
i nieruchomej szarości. Ta szarość z kolei ustępuje szybko morzu kłębią-
cych się chmur, które wydają się formować w żywe kształty. Ciekawym
było to, że nie mogłem na tej szarej strefie stworzyć wyobraźnią żadne-
go obrazu do chwili, aż pojawiła się druga faza. Każdej nocy przed za-
śnięciem przelatywały mi przed oczami obrazy ludzi i różnych przed-
miotów. Gdy je widzę, to wiem, że jestem bliski utraty świadomości. Je-
śli ich nie ma i nie chcą się pojawić – oznacza to bezsenną noc.

Natchnienie? Palec boży? Diabelska interwencja? Dzisiejsi psychologowie
twierdzą, że prawdopodobnie Tesla cierpiał na zjawisko zwane syneste-
zją – jego mózg odbierał rzeczywistość kilkoma zmysłami równocześnie,
stąd właśnie mogły brać się na przykład jego wizje błyskawic, których nikt
poza nim nie widział.

Tesla opisał też inne dziwne zjawisko, którego doświadcza zresztą wie-
lu twórczych ludzi na całym świecie. Chodziło o taki szczególny moment
w procesie twórczym, w którym zna się już odpowiedź, mimo że projekt
nie został jeszcze zrealizowany. „Cudowne w tym wszystkim było to, że
gdy doświadczałem tego rodzaju uczucia, to wiedziałem, że problem jest
już rozwiązany i że uzyskam dokładnie taki efekt, jakiego się spodziewam”
– pisał. Ogólnie rzecz biorąc, praktyka potwierdzała tę intuicję. Niemal
w każdym przypadku stworzone później przez Teslę maszyny działały.
Mógł mylić się w interpretacji naukowych zasad czy użyć niewłaściwych
materiałów w swej konstrukcji, ale maszyny, najpierw tworzone i modyfi-
kowane w jego umyśle, a dopiero później odtwarzane w rzeczywistości,
zwykle działały zgodnie z jego oczekiwaniami.

*

Po tej „intelektualnej wycieczce” w głąb umysłu późniejszego wynalaz-cy należy jednak cofnąć się znowu do jego lat dziecięcych i do cichej wioski
Smiljan w drugiej połowie XIX wieku, do której zawitała właśnie wczesna
wiosna 1862 roku. Nadmorska, spowita w mgłę, siąpiąca często kapu-
śniaczkiem, chłodna i zapłakana, ale wiosna. Kwietniowe wieczory stawały
się coraz cieplejsze, krzaki i drzewa zazieleniły się, a gdy słońce wyjrzało
zza chmur, cały świat zdawał się uśmiechać, jakby obmyty i wypoczęty po
zimowym śnie. Noc nasycała powietrze wonią kwitnących drzew cypryso-
wych, a rozświetlona gospoda na skraju wsi rozbrzmiewała piosenkami
i śmiechem.

Djouka przygotowała właśnie dla całej rodziny uroczystą kolację. W ca-
łym domu pachniało smakowitym cevapici. Do przyrządzenia tej potrawy
potrzebne są: mięso baranie, czerwona cebula, czosnek, słodka i ostra pa-
pryka, pietruszka, olej, sól, woda, rozmaryn, majeranek i oliwa do smaże-
nia. Kupione na targu świeże mięso matka Nikoli zmieliła w niedawno na-
bytej maszynce, w czym jak zwykle pomagał jej małżonek. Przecisnęła
przez praskę czosnek, dodała przyprawy, wodę, oliwę, pokrojoną cebulę
i paprykę, po czym wszystko dobrze wymieszała, wyrabiając jeszcze całą
masę przez około kwadrans. Odstawiła masę na całą noc w chłodne miej-
sce, następnego dnia uformowała apetyczne ruloniki wyglądające jak gru-
be, męskie paluchy. Wieczorem usmażyła je na gorącym tłuszczu, często
przewracając, aż nabrały ciemnoczerwonego koloru.

Serbowie spędzają dużo czasu przy stole, delektując się tłustymi, czę-
sto ostrymi potrawami. Ljubav prolazi kroz zeludac – to serbska wersja
przysłowia „przez żołądek do serca”, a niektórzy z nich dodają jeszcze: jeśli
to prawda, w Serbii będziecie nieprzerwanie zakochani – cete biti vjecno
zalubijeni. Na ich kuchni – podobnie zresztą jak i na chorwackiej – najwięk-
sze piętno pozostawiła paręsetletnia okupacja turecka. Do posiłków poda-
je się tu często bułki pita, spożywa się dużo jogurtów, kwaśnej śmietany
(pavlaka) lub smakowitych serów (np. sirenje, kačkavalj), a na deser – ba-
kalii. Najbardziej znaną potrawą, typową dla Serbii jest fasola (pasulj)
przyrządzana najczęściej z żeberkami. Co do mięs, których Serbowie jedzą
stosunkowo dużo, to zwykle podaje się je pieczone, zwyczajowo jagnięcinę
lub wieprzowinę. Ich golonka z chrzanem czy sznycel Karadziordzia (Ka-
rađorđeva šnicla) to specjały, które zadowolić mogą każde, nawet wyjątko-
wo wybredne podniebienie. Oprócz potraw mięsnych Serbowie jedzą tak-
że wiele dań bezmięsnych. Są to zwykle sałatki ze świeżych warzyw, częstopodawane z serem, i zupy. Popularnością cieszy się też gorący chleb fasze-
rowany gulaszem albo serem (lepinja) – odpowiednik polskiego kulebiaka.
Na wybrzeżach Czarnogóry nad Adriatykiem, pomiędzy Albanią a Bośnią,
jada się dużo ryb i owoców morza, a na terenach naddunajskich spożywa
się wiele dań z ryb słodkowodnych.

Podobnie jak Chorwaci, również Serbowie wprowadzają się w dobry
nastrój rakiją, wysokoprocentowym alkoholem otrzymywanym w drodze
destylacji sfermentowanego miąższu śliwek. Pije się też sporo wina. Orygi-
nalnym napitkiem jest thibarine, bardzo słodki likier daktylowo-ziołowy
o niewielkiej zawartości alkoholu (10–20%), mający swój rodowód w kul-
turze arabskiej. Wśród napojów bezalkoholowych króluje kawa – także,
oczywiście, przyrządzana po turecku.

Następnego dnia, kiedy na załadowanym dobytkiem wielkim wozie ro-
dzina Teslów przeprowadzała się do pobliskiego Gospić, siąpił dokuczliwy
kapuśniaczek. Ławice szarych chmur płynęły ciężko ku wschodowi, nie po-
zwalając słabym słonecznym promieniom dotknąć zamienionej w grząskie
błoto ziemi.ROZDZIAŁ II
W SZPONACH HAZARDU 

(1862–1884)
Gospić położony jest w rozległej dolinie pomiędzy pasmem wapiennych
gór a Malą Kapelą, przedgórzem Dinary. Z Vysočicy, najwyższego w okolicy
szczytu, widać ciąg czerwonych dachów, leniwe rozlewiska dopływów rze-
ki Liki, krasowe formy na zboczach Velebitu i winnice, sady, plantacje, win-
nice… Początkiem dzisiejszego Gospića były dwie tureckie wieże i stary
most, wokół których w czasach Vojnej Krajiny[3] rozwinęło się osiedle jako
centrum administracyjne, wojskowe i kulturalne. 

Tam właśnie, w tym niewielkim, malowniczym miasteczku, Nikola za-
czął chodzić do szkoły podstawowej i tam powstawały jego pierwsze me-
chaniczne modele. Zbudował ich wiele, a uruchamianie maszyn sprawiało
mu dużo przyjemności. Ogromnie fascynował go opis wodospadu Niagara.
W wyobraźni chłopca pojawiło się wielkie koło napędzane kaskadami spa-
dającej wody. Opowiedział o tym swemu wujowi, Pajo Mandičowi:

– Któregoś dnia zrealizuję tę wizję – oświadczył twardo na koniec.

– O, to nie będzie takie proste – roześmiał się wuj Pajo.

3 Vojna Krajina, Pogranicze Wojskowe – tereny na pograniczu chorwacko-
tureckim, które w XV–XIX wieku zamieszkiwali Chorwaci, Serbowie i Wołosi;
część ziem Pogranicza Wojskowego w latach 1809–1815 weszła w skład
Prowincji Iliryjskich; w 1881 Pogranicze zostało wcielone do Chorwacji
(przyp. red.)– Oczywiście, że nie – zgodził się Nikola. – O tym, że wszystko jest pro-
ste, przekonane są tylko linijki. Ale dam sobie radę.

– W tym celu musiałbyś wyjechać aż do Ameryki – wyraził swój scepty-
cyzm wujek. – Wodospad Niagara, o ile dobrze pamiętam, leży gdzieś na
granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady.

– No i co z tego? – wzruszył ramionami Tesla. – Jak będzie trzeba, to
i tam pojadę. Początkowo życie w mieście wydawało się przywykłemu do
wiejskiej swobody chłopcu koszmarem.

Ta przeprowadzka stanowiła dla mnie nieszczęście, klęskę, istny dopust
boży – pisał. – Rozstanie się z naszymi gołębiami, kurczętami i owcami
niemalże złamało mi serce. Podobnie, jak pożegnanie z naszymi wspa-
niałymi stadami gęsi szybującymi rankami i wieczorami pośród chmur
w szyku tak doskonałym, że zawstydzić mógł najwytrawniejszych lotni-
ków.

Nadal prześladowały go nocne koszmary związane ze śmiercią brata, któ-
rej prawdopodobnie był świadkiem, i ceremonią pogrzebową, której czę-
ścią składową było otwarte wieko trumny.

Zimna, grudniowa noc. Ale Nikoli nie jest wcale chłodno. Wręcz prze-
ciwnie, czuje jakieś dziwne gorąco, które pali mu wszystkie członki. Serce
wali jak szalone. Rzuca się niespokojnie w swoim łóżku. Znowu śni mu się
otwarte wieko trumny, a w niej leżący Dane.

– Dane, braciszku, jak się czujesz? – pyta, lecz nie otrzymuje odpowie-
dzi.

Brat wyciąga przed siebie palec i wskazuje na okno, wpatrując się
w nie szklistym, nieruchomym wzrokiem. Zaparowaną szybę pokrywają
jakieś dziwaczne figury. Nikoli wydaje się, że szczerzą do niego szyderczo
zęby.

– Dane, zbudź się, ty przecież wcale nie umarłeś! – szarpie go za ramię.

Ciało brata jest szorstkie i zimne jak lód.

– Dane!!! – budzi się na odgłos własnego krzyku.

Noc ustępuje powoli, jak to zwykle o tej porze roku. Szare, lodowate
macki brzasku z trudem wciskają się w ciemność. Żaden dźwięk dnia nie
zbudził się jeszcze. Zimowe niebo czerwienieje na wschodzie i rubinoweodblaski barwią ogołocone z kwiatów klomby, jak gdyby budziły na nich
widma umarłych róż. W świetle brzasku sypialnia wydaje się zamglona jak
łąka w oparach. Stopniowo Nikola zaczyna dostrzegać fosforyzujące wska-
zówki starego budzika: dwie zielone kreseczki mżące słabą poświatą ni-
czym oczy wrogiego, choć bezsilnego demona. Cały pokój jest karuzelą.

Wreszcie odzyskuje równowagę. Sięga po stojącą obok łóżka butelkę
lemoniady. Napełnia szklankę, wypija i nalewa następną. Brzeg naczynia
grzechocze między zębami. Musi użyć obu dłoni, żeby je utrzymać. Kiedy
w końcu mijają skurcze żołądka, oddycha z ulgą. Podnosi się z posłania
i idzie do łazienki. Oddając mocz, patrzy intensywnie w lustro. Po chwili
odwraca z obrzydzeniem twarz od własnego odbicia: ciemne kręgi wokół
zapuchniętych powiek wyglądają upiornie, jak oczy martwego człowieka,
obwisła na policzkach i wilgotna skóra ma zielonkawy odcień.

Nagły odgłos gromu obwieszcza zbliżającą się burzę. Blask błyskawicy
rozjaśnia pobliskie domy tak wyraźnie, jak gdyby grawerowane były
w srebrze. Wspomnienie o sennym koszmarze zaczyna się powoli rozta-
piać. Wkrótce pozostają tylko fragmenty składające się z poszczególnych,
odrębnych obrazów, które parują niczym kawałek suchego lodu.

*

W wieku dziesięciu lat Nikola rozpoczął naukę w gimnazjum w Karlo-
vacu, mieście położonym u zbiegu czterech rzek, pięćdziesiąt pięć kilome-
trów na południowy zachód od Zagrzebia. Nazwa miasta pochodzi od imie-
nia arcyksięcia Karola II Habsburga, a jego historia zaczęła się już w XVI
wieku. W czasach renesansu było bardzo porządnym fortem wojskowym,
po dawnych umocnieniach pozostała jednak tylko fosa.

Karlovac zasłynął z ciężkich walk między Serbami i Chorwatami pod-
czas Wojny Ojczyźnianej w 1991 roku oraz podczas odbijania Krajiny
w roku 1995. Szczególnie ciężkie walki miały miejsce w dzielnicy Turanj,
gdzie znajdowała się żółta granica między wojskami NATO i Jugosła-
wii. Ale to zupełnie inna historia tocząca się w czasie, w którym Nikoli Te-
sli dawno już nie było na tym świecie.

W szkole przyszły wynalazca osiągnął doskonałość w nauce języków,
ucząc się angielskiego, francuskiego, niemieckiego i włoskiego, a także dia-lektów słowiańskich, w matematyce był po prostu niedościgniony. Należał
do tych wytrącających z równowagi uczniów, którzy czając się za nauczy-
cielem, szybko wypisują rozwiązanie przedstawionego na tablicy proble-
mu, zanim jeszcze ten skończył go przedstawiać. Początkowo nawet podej-
rzewano go o oszustwo. Ale szybko okazało się, że był to tylko kolejny
aspekt jego niezwykłych możliwości wizualizowania i utrzymywania obra-
zów. Optyczny ekran w jego umyśle zachowywał wszystkie tabele logaryt-
miczne gotowe do użycia w razie potrzeby.

Nadal prześladowały Teslę dziwne zjawiska wzrokowe. Gdyby – tak jak
dzisiaj – w szkołach byli psychologowie, zapewne szybko zdiagnozowaliby
prześladujące go obrazy, które zakłócały mu percepcję rzeczywistości,
jako schizofrenię. Schizofrenia jest chorobą umysłu oraz duszy i – tak jak
każdą chorobę – można ją leczyć. Rozpoczyna się najczęściej pomiędzy
osiemnastym a dwudziestym ósmym rokiem życia. Czynnikiem wywołują-
cym pierwsze objawy jest zazwyczaj jakieś stresujące wydarzenie w życiu
młodego człowieka – może to być zawód miłosny, problemy w szkole,
w pracy, nieporozumienia w domu. Właściwie każda trudna sytuacja na
drodze osoby mającej predyspozycje do tego typu reakcji może wyzwolić
czynniki powodujące powstanie schizofrenii. Młody człowiek zaczyna roz-
myślać nad tym, co się z nim dzieje i dlaczego tak się dzieje. Takie rozmy-
ślania czasami trwają bardzo długo – przez kilka lat – dlatego początek
choroby niezostaje zauważony przez otoczenie. Ma on miejsce tylko w gło-
wie osoby chorej. Ukoronowaniem rozmyślań nad problemami egzysten-
cjalnymi jest zazwyczaj przekonanie chorego, że wreszcie wszystko zrozu-
miał, że wszystko już wie, znalazł odpowiedź na dręczące go pytania – do-
znaje swojego rodzaju olśnienia – i to jest właśnie wybuch choroby. Praw-
dą jest, że zrozumieć osobę cierpiącą na schizofrenię jest trudno, bo to, co
mówi, jest często niepojęte, ale można ją zrozumieć – trzeba tylko chcieć.
Przede wszystkim należy sobie zdać sprawę, że w tej chorobie lęk jest jed-
nym z objawów i to on kieruje niekiedy zachowaniem danego człowieka…

Zapewne odpowiednio dobrana terapia i leki mogłyby pomóc Tesli
w zmaganiach z tą straszliwą przypadłością, pozostaje jednak otwartym
pytanie, czy przy okazji nie wyleczono by go z żywiołu jego kreatywności.

Gdy po raz pierwszy odkrył, że obrazy w jego umyśle nawiązują zwykle
do faktycznych scen i wydarzeń z przeszłości, wydało mu się, że dotarł do
prawdy o wielkim znaczeniu. Od tej chwili zawsze starał się dojść do ze-wnętrznego źródła tych obrazów. Krótko mówiąc, zanim znane stały się
metody Freuda, Tesla praktykował już własną formę autoanalizy, a włożo-
ny w nią wysiłek wkrótce zaczął dawać jakieś wyniki.

Osiągnąłem pewną łatwość w kojarzeniu przyczyny i skutku – pisał. –
Niedługo też, ku swemu zaskoczeniu, zorientowałem się, że każda myśl,
jaka wpadła mi do głowy, nasuwała skojarzenia z zewnętrznymi wraże-
niami.

Wniosek, jaki wysnuł z tego doświadczenia, nie podnosił jednak na du-
chu. Wszystko bowiem, co dotychczas uważał za wynik swej swobodnej
wyobraźni, teraz okazało się mieć swój faktyczny początek w realnych wy-
darzeniach i okolicznościach. I jeśli to była prawda, to kolejnym wnioskiem
było stwierdzenie, że on sam właściwie jest tylko jakimś rodzajem auto-
matu. I odwrotnie – cokolwiek istota ludzka byłaby w stanie zrobić, maszy-
na zrobiłaby to samo, łącznie z uczeniem się i oceną na podstawie do-
świadczenia. Z tych rozważań młody Tesla rozwinął dwie koncepcje, które
– na różne sposoby – okazały się ważne w jego późniejszym życiu. Pierw-
sza dotyczyła tego że właściwie człowieka należy rozumieć jako „maszynę
z mięsa”. Druga – że maszynę można, dla celów praktycznych, uczłowie-
czyć. Pierwsza nie przydała się do niczego w ulepszaniu jego cech społecz-
nych, ale druga poprowadziła go w głębiny osobliwego świata, który na-
zwał „teleautomatyką” lub bardziej współcześnie – robotyką.

*

W karlowackim gimnazjum był nowy i nieźle wyposażony gabinet fi-
zyczny. Nikolę fascynowały doświadczenia pokazywane przez nauczycieli.
Na drugim roku opętała go idea wytwarzania ciągłego ruchu poprzez stałe
ciśnienie powietrza, z możliwością użycia próżni. Pragnienie zaprzęgnięcia
tych sił do służby człowiekowi opanowało go całkowicie, lecz przez długi
czas szukał po omacku. W końcu – jak wspominał – „moje usiłowania skry-
stalizowały się w wynalazku, który umożliwił mi osiągnięcie tego, czego
żaden inny śmiertelnik jeszcze nie próbował”. To wszystko stanowiło
część trawiącego go marzenia o tym, by móc latać.

Każdego dnia przenosiłem się w powietrzu do odległych miejsc, ale poprostu nie mogłem zrozumieć, dlaczego mi się to udawało
wspominał.– Teraz miałem coś konkretnego – latającą maszynę, która
nie miała nic więcej, tylko obracający się wał, machające skrzydła i…
próżnię nieograniczonej mocy!

To, co zbudował, było swobodnie obracającym się cylindrem osadzo-
nym na dwu panewkach i częściowo opasanym idealnie dopasowanym,
prostokątnym korytkiem. Otwarta strona korytka zakończona była prze-
grodą, a segment cylindryczny dzielił się na dwa przedziały całkowicie od-
dzielone od siebie przez hermetyczne połączenia przesuwne. Jeden z prze-
działów był uszczelniony, zamknięty i opróżniony z powietrza, drugi pozo-
stawał otwarty, cylinder mógł się ruszać – tak przynajmniej uważał wyna-
lazca. I rzeczywiście, gdy wszystko skończył – wałek zaczął się lekko obra-
cać.

Od tego dnia regularnie odbywałem codzienne podróże w powietrzu, na
wygodnym wehikule, w luksusie godnym króla Salomona – opowiadał
w swej autobiografii. – Zabrało mi całe lata zanim zrozumiałem, że ci-
śnienie atmosferyczne działa pod kątem prostym do powierzchni cylin-
dra i że ten słaby obrót wynikał z przecieku. Chociaż do tej wiedzy do-
chodziłem stopniowo, doznałem niemiłego wstrząsu.

Podczas pobytu w gimnazjum Nikola został podobno powalony nagle
jakimś tajemniczym schorzeniem, a właściwie wieloma schorzeniami do
tego stopnia, iż lekarze określili stan jego zdrowia jako krytyczny. By
wspomóc go w rekonwalescencji, zezwolono mu na czytanie. W końcu po-
proszono go o sporządzenie katalogu książek w lokalnej bibliotece. Zada-
nie to, jak później wspominał, wprowadziło go do pierwszych prac Marka
Twaina. Wielkiej przyjemności odczuwanej z ich odkrycia przypisywał cu-
downe wyzdrowienie.

Niestety anegdota ta nosi piętno apokryfu, ponieważ Twain w tym cza-
sie nie napisał jeszcze niczego, co mogłoby znaleźć się za oceanem, a co do-
piero w chorwackiej bibliotece. Jakakolwiek byłaby prawda o tej historii,
Tesla lubił ją i trwał przy niej do końca życia. Dwadzieścia pięć lat później
spotkał wielkiego humorystę w Nowym Jorku, opowiedział mu o swym do-
świadczeniu i – jak wspominał – zadziwiło go bardzo, gdy Twain po prostu
się rozpłakał.Prawdą jest natomiast, że na nizinnym i bagnistym terytorium Karlo-
wačkiej županiji, której stolicą jest Karlovac, Nikola cierpiał z powodu po-
wtarzających się ataków malarii. Nie powstrzymywało go to jednak przed
wykazywaniem szczególnego zainteresowania elektrycznością, pod stymu-
lującym wpływem profesora fizyki.

Kiedy wrócił po skończeniu szkoły do domu, w Gospiću szalała właśnie
epidemia cholery, którą natychmiast się zaraził. Przeleżał w łóżku dzie-
więć miesięcy, ledwo mógł się poruszyć i po raz drugi uważano, że nie
przeżyje. Zapamiętał z tego okresu siedzącego przy łóżku ojca próbującego
podnosić go na duchu, a także to, że ożywił się na tyle, by zaproponować
szanownemu rodzicielowi:

– Może wyzdrowieję, jeśli zgodzisz się, bym studiował inżynierię...

Wielebny Tesla, który nigdy nie ustępował w swej determinacji nakło-
nienia Nikoli do wstąpienia do stanu duchownego, wpadł w pułapkę swe-
go współczucia:

– No... dobrze – mruknął cicho. – Jeśli wyzdrowiejesz... zgoda.

*

To, co działo się potem, stanowi wielce tajemniczy rozdział biografii
Nikoli Tesli. Niejedyny zresztą. Najprawdopodobniej otrzymał on powoła-
nie do odbycia trzyletniej służby wojskowej, co było perspektywą jeszcze
gorszą niż duchowieństwo. Jednak w późniejszych latach nie nawiązywał
do tego, mówiąc tylko, że jego ojciec upierał się, by spędzili rok na kempin-
gu i wędrówkach po górach. Wiele wskazuje więc na to, że kolejny rok
Nikola przeżył właśnie w taki sposób i że po prostu udało mu się uniknąć
służby. W rodzinie jego ojca było kilku wyższych oficerów, więc jest wyso-
ce prawdopodobne, że wykorzystane zostały ich wpływy, by wyłączyć go z
poboru ze względu na stan zdrowia.

Rok spędzony w surowych, górskich warunkach nie wpłynął w żaden
sposób na opanowanie jego bujnej wyobraźni. Jeden z planów, jaki obmy-
ślał w tym czasie, dotyczył budowy podwodnej rury, którą można by trans-
portować przesyłki pocztowe między kontynentami poprzez ocean Atlan-
tycki. Tesla opracował matematyczne szczegóły pompowni do wymusza-
nia ruchu wody w rurze, która popychałaby okrągłe pojemniki zawierająceprzesyłki. Nie udało mu się jednak dokładnie określić oporu tarcia w rurze,
który musiałaby pokonywać woda. Okazało się, że plan ten przerastał jego
możliwości, więc musiał go zarzucić. Przy okazji zdobył jednak pewną wie-
dzę, której wykorzystanie przydało mu się przy późniejszych wynalazkach.

Nie chcąc marnować czasu na błahe pomysły, zaczął obmyślać zbudo-
wanie gargantuicznego pierścienia wokół równika. Najpierw trzeba by
zbudować rusztowanie. Po jego usunięciu pierścień zacząłby swobodnie
wirować z taką samą prędkością jak Ziemia. W tym sensie pomysł stanowił
analogię do geostacjonarnych, zsynchronizowanych z ruchem Ziemi sateli-
tów, wynalezionych dopiero w drugiej połowie XX wieku. Cel Tesli był bar-
dziej ambitny. Proponował wykorzystać do tego pewne przeciwnie działa-
jące siły, które utrzymywałaby pierścień nieruchomo względem Ziemi.
Wtedy podróżnicy mogliby wdrapać się na niego i przemierzać Ziemię z
oszałamiającą prędkością tysiąca mil na godzinę – lub raczej Ziemia obra-
całaby się pod nimi, umożliwiając podróż wokół niej w ciągu dnia, podczas
gdy oni siedzieliby nieruchomo.

W końcu tego roku wędrówek i marzeń, cudownych, acz niepraktycz-
nych, w 1875 roku Nikola dostał się na wydział inżynierii elektrycznej po-
litechniki w Grazu. Drugie co do wielkości i znaczenia po Wiedniu miasto
austriackie położone było nad rzeką Murą, u podnóża Alp Styryjskich. Jego
nazwa wywodziła się od gradec – słoweńskiego wyrazu oznaczającego
mały zamek, gdyż powstała w końcu VIII wieku na terenie wcześniejszej
słowiańskiej osady. W 1809 roku twierdzę oblegały bez powodzenia woj-
ska napoleońskie.

Ponieważ już na pierwszym roku Tesla otrzymał stypendium od Woj-
skowej Administracji Granicy, jego życie toczyło się bez większych kłopo-
tów finansowych. Mimo tego ostro zakuwał od trzeciej rano do jedenastej
w nocy, zdecydowany zaliczyć dwa lata w ciągu jednego roku. Główne kie-
runki, którymi się zajmował, to fizyka, matematyka i mechanika.

W swoim pamiętniku zanotował, że obsesyjne pragnienie szybkiego
kończenia wszystkiego, za co się brał, omal nie zabiło go, gdy zaczął czytać
utwory Woltera. Z konsternacją stwierdził, że było tego prawie sto tomów
wydrukowanych w dodatku drobną czcionką, „które ten potwór pisał, pi-
jąc codziennie po siedemdziesiąt dwie filiżanki czarnej kawy”. Tesla nie
osiągnął wewnętrznego spokoju, dopóki nie przeczytał wszystkiego od de-
ski do deski.Żeby było taniej, Nikola wynajął mały pokoik na przedmieściu do spół-
ki z kolegą, którego spotkał kiedyś przypadkowo na zebraniu studenckiej
organizacji Społeczeństwo Serbii. Ten kolega nazywał się Kosta Kulishich i
w przyszłości został profesorem filozofii w Belgradzie.

Na politechnice w Grazu wykładali najlepsi wówczas w Europie profe-
sorowie. Kilka lat wcześniej uczył tam sławny fizyk i filozof austriacki
Ernst Mach. W swoich pracach zajmował się zjawiskami z zakresu mecha-
niki (zasada Macha), aerodynamiki i termodynamiki. Od nazwiska